Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 1. Gaarder i hovedsognet

16. Aasen.

Gaarden blev fra gammel tid regnet for fuldgaard, skjønt den bare havde 1 1/2 pd. smør i skyld. Den maatte derfor svi i skatterne for æren. I 1667 sattes Aasen for halvgaard, men skylden øgedes til 2 pd. smør.

De saadde da 6 tdr. og trædde 2. Fik 28 lass høi. Fødde 1 hest, 5 kuer, 4 ungnaut, 6 sauer.

Ingen rydningsjord igjen. Humlehage.

Skog af gran til noget hustømmer og smaalast. Ingen sag. I 1617 nævnes en «husmand», ikke senere.

Eiere. I 1650 er Aasen krongods. Gaarden findes dog ikke paa fortegnelsen over Tunsberg lens krongods fra 1616. Muligens har den tidligere været kirkegods, som er blit inddrat.

1659 fik Anders Madssøn Aasen i pant af kronen, og den gik snart over til at bli hans eiendom.

Opsiddere. I 1604 hedter brugeren Lars. Jon nævnes første gang i 1611 som opsidder. Sikkert søn af Lars, som muligens levde helt til 33; dette aar døde en Lars Aasen. Jon havde gaarden til 1645, da han døde. Havde neppe barn.

Broren Borger Larssøn flytted nu hjem fra Honerød, som han havde bygslet en 15-16 aar, og overtog hjemgaarden. Her døde han i 1667, 73 aar.

Sønnen Ellev Borgerssøn havde nogen aar havt andel i bruget og fik nu hele gaarden. Han havde 12 barn, hvoraf dog mange døde smaa. Ellev selv døde i 1708, 77 aar gl., hustruen Anne 4 aar efter.

Samme slegt har altsaa gaarden hele hundreaaret. De er jo leilændinger og eied ikke jordlodder andetsteds heller. Men kilderne gir indtryk af at de klared sig bra. Det var aldrig noget kluds med dem.


Innhold