Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 1. Gaarder i hovedsognet

18. Gulli.

Navnet. Oprindelig vistnok Gullalið, af mandsnavnet Gulle og li.

I gammel tid fuldgaard med skyld 2 huder og 3 høns. I matriklen af 1667 staar gaarden for tridungsgaard, og skylden er sat til 1 skpd. 7 1/2 lispd. tunge (heraf svarte 2 1/2 lispd. til de tidligere 3 høns).

Efter matriklen saadde de 12 tdr. og trædde 4. Høi 40 lass. De fødde 2 hester, 8 kuer, 4 ungnaut, 8 sauer.

Ingen rydningsjord. Humlehage.

Skog kun til ved og gjerder.

Eiere. Gulli var blanding af krongods, kirkegods og privatgods. Den vesle part paa 3 høns tilhørte kronen, men gik efter grevskabets oprettelse (i 1670-aarene) over til dette. 1 hud hørte til et kanonikat i Oslo, men mellem 1661 og 64 kjøbte Anders Madssøn parten, hvormed fulgte bygselret over hele gaarden (Allerede i Rødebogen (fra omkr. ar 1400) er Gulli opført blsndt kirkegods; det hørte da med til Hole proventa, en samling gaarder med navn efter Hole i Ramnes. Ogsaa Kjæraas, Berg og Staalerød hørte dengang med til samme proventia.). Resten, ogsaa 1 hud, eied opsidderne.

Opsiddere. Til omkr. 1650 var Gulli ett brug. Senere var det 2, undertiden 3 brug, idet den ene halvpart ogsaa deltes i to.

I 1593 og til henimod 1620 hedte opsidderen Gjest (nævnes sidste gang 1618).

Den næste hedter Tarald. Muligens overtog han gaarden allerede 1617 (begge nævnes). Tarald døde 1632. Hans ældste søn maa være født omkr. 1595, saa han rimeligere er en bror af Gjest end hans søn eller svigersøn (han kalder ikke Gjest op, men navnet ansaas rigtignok nu forældet).

Taralds hustru hedte Borrild (Borghild), og der nævnes 3 sønner: Kristen, Reiar og Even. Af en ukjendt grund fik ikke Kristen nyde sin førstefødselsret til gaarden. Han har dog havt lidt at jorden; thi i 1661 nævnes han sammen med Even paa den ene halvpart. Men i 1664 opføres han som «husmand». Kristen døde i 1684, omkr. 90 aar.

De to andre brødre brugte hver sin halvpart af gaarden. Begge blev gamle folk: Reiar døde i 1676, 72 aar, og Even i 1690, 82 aar.

Reiar havde flere barn. Sønnen Tarald Reiarssøn havde faat halvdelen af farens part allerede i 1664; senere fik han hele. Han leved til 1724 og var da 82 aar.

Even havde saavidt ses bare én søn, som døde ung, men flere døtre. Svigersønnen Per fik parten efter ham.

I 1699 var eierforholdet i Gulli:

 Madseboet . . . . . . . 1 hud, ny skyld 12 1/2 lispd. tunge
 opsidderne Tarald og Per 1 »   -   12 1/2  --»--
 grevskabet . . . . . . . 3 høns,  -   2 1/2  --»--


Innhold