Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 1. Gaarder i hovedsognet

26. Halum.

Navnet. Hardeim 1575. - Oprindelig Hardheimr, af hard, haard, og heimr, bosted. Betydning: den haardlændte gaard.

Var fuldgaard med gammel skyld 1 1/2 pd. smør og 1/2 skpd. malt.

Sattes i 1667 ned til halvgaard, men fik skylden lidt øget: 2 pd. sm., 1/2 skpd. tunge.

De saadde 11 tdr. og trædde 4. Fik 30 lass høi. Fødde 2 hester, 6 kuer, 3 ungnaut, 6 sauer.

Ingen rydningsjord. Humlehage.

Skog til noget ringe hugst. Lidt smaa bøkeskog.

Ingen sag, men opsidderne skar i 60-aarene paa Svartefos-sagen, i 80-aarene paa Østre Hotvets, som de da eied halvten i.

Eiere. Halum var leilændingsgaard. Smørparten tilhørte i 1575 Andebu kirke, som staar som eier endnu 1661, skjønt parten rigtignok da havde glidd over til provstigodset. Sammenhængen hermed var: Til provstigodset (oprindelig Laurentius-kirken i Tunsbergs gods) hørte ogsaa den saakaldte brevløsnings-afgift af næsten alle Tunsberg lens kirker. Som en del af Andebu-kirkens afgift indkræved provstiforvalteren landskylden 1 1/2 pd. smør i Halum. Derved kom 1/2 Halum paa provstigodsets eiendomsliste og skjænkedes af danskekongen i 1670-aarene som gave til Griffenfelt efterpaa hørte parten til grevskabet.

Malt-parten ses i 1625 at høre med til adelsgaarden Fossnes’s strøgods og eiedes da af Jakob Rosenkrantz’ børn. Fossnes-godset blev ved denne tid solgt. I 40-aarene kjøbte Preben von Ahnen Fossnes, og han ses i 1650 ogsaa at eie maltparten i Halum. I 1661 har Anders Madssøn faat parten «paa Preben v. Ahnens vegne» - altsaa som pantegods. Og Madserne beholdt den hundreaaret ad.

Bygselretten fulgte maltparten.

Opsiddere. I 1593 og til 1623 Søren, som da døde her. Samme navn bærer den følgende opsidder, som gav fra sig gaarden i slutten af 30-aarene, men først døde i 1658. Nils har bruget til 43, men flytter saa væk. Fra 44 til ud i 50-aarene hedter opsidderen Ola. Det er vistnok Stor-Ola fra Østre Hotvet, som har flyttet hid. I 1657 har hans søn Guttorm Olssøn faat Halum. Faren døde paa Hotvet.

Guttorm eier 5 lispd. malt i Hotvet og leied i 60-aarene skur-ret i Svartefos-sagen; men Halum ses i 85 ogsaa at eie halvten i Østre Hotvets sag. Guttorm døde i 1676, vel 50 aar. Havde ikke barn.

Fra 1623 til 80 er det bare født 1 barn her paa Halum. Men Guttorms efterfølger Ola har en hel flok. Han døde 1710 og eied en lod i Heggerstad (18 mk.).


Innhold