Andebu. Nærmere oplysninger om de viktigste jorddrotter

3. Ove Gjedde.

Denne danske adelsmand eied heller ikke nævneværdigt af gods i Andebu (bare en halv gaard i Kodal). Men ellers paa Vestfold havde han adskilligt. Ove Gjedde er født 1594 og gjorde i sin ungdom et eventyrligt sjøtogt til Ostindien. Senere kom han herop til Norge og blev lensherre over Brunla og Numedal 1622. I 1637 bytted han og fik Tunsberg len, som han 3 aar efter atter ombytted med Bratsberg. Kristian 4 gav ham under svenskekrigen i 1640-aarene befalingen over den norske forsvarsflaade. Men han var ikke heldig. Han fik titlen rigsadmiral.

Ove Gjedde interesserte sig meget for bergverksdrift, eied flere jerngruber og var ogsaa medeier i Kongsberg sølvverk. I Tjølling opretted han Gloppe eller Halsen hovedgaard, hvor han maa ha bodd en tid. Men længst bodde han vistnok paa hovedgaarden Tislegaard ved Kongsberg. Tillige eied han Ulefos ved Skien.

I Ove Gjeddes jordebog fra 1639 opregnes - foruden de nævnte hovedgaarder -: i Tjølling 4 brug, i Hedrum 3, i Sandeherred 24, i Andebu 1, i Stokke 2, i Sande 2, i Sandsvær 8, i Eker 11 brug.

Ove Gjedde døde 1660. Datteren Margreta var gift med Nils Lange, som allerede i 40-aarene fik overdrat svigerfarens jordegods omkring Larvik (Fra Sandsvær fortælles: En bonde havde set Ove Gjedde spise salat og drikke te. «Nu er det ude med ham,» sa bonden, «for han æder bare græs og drikker vand.»), deriblandt den store gaardsamling i Sandeherred.


Innhold