Nøtterøygårder

Innhold
Nøtterø - en bygdebok
Vestfold-slekt


Register

Agerup
Alby
     på Veierland
Almerønningen
     u. Strengsdal
Anildrød
Bakken
     u. Stangeby
Bakken
     u. Øvre Tanstad
Bakkerønningen
     u. Føykås
Bergan
Bergsøen
Bjerkøy
Bjønnes
Bjørnebu
Bjørnehue
     u. Tokenes
Bogeholt
     u. Skjerpe
Bolæren, mellom
Bolæren, vestre
Bolæren, østre
Brattås
Brevik
Brevikbukta
Buberg
Buer
Buerstad, nedre
Buerstad, nordre
Buerstad, øvre
Buerteigen
Bugården
Dammen
     u. Stangeby
Danholmen
     u. Ramdal
Dårsti
     u. Tokenes
Ekenes, vestre
Ekenes, østre
Elgestad, vestre
Elgestad, østre
Fjærholmen
     u. Bjørnebu
Fuglevik
     u. Tokenes
Furulund
     u. Vestre Kjøle
Færder
Føykås
Føyn, nordre
Føyn, søndre
Gata
     u. Teie
Gipø, nordre
Gipø, søndre
Glomstein
Glova
     u. Torbjørnrød
Grasrønningen
     u. Strengsdal
Grinda
Grinda
     u. Teie
Grinda
     u. Stangeby
Grindvadet
Grøtterød, nordre
Grøtterød, søndre
Gunnestad, vestre
Gunnestad, østre
Gurerød
     u. Østre Nøtterø
Gåsøy
Hagen
     u. Stangeby
Hagen
     u. Øvre Tanstad
Haugen
     u. Østre Nøtterø
Haukemyr
Havna
     på Veierland
Hella, nordre
     u. Vestre Nøtterø
Hellarønningen
     u. Vestre Nøtterø
Hengerød
Hermanshus
     u. Øvre Tanstad
Holestranden
Holmen, nordre
Holmen, søndre
Holmen eng
     u. Teie
Holt
Horperød, lille
Hovland
Hovlandsteigen
Husøy
Hvaløy
Håøya
Jakobsrød
     u. Teie
Jenseskjær
     u. Vestre Bolæren
Jersøy
Jokjelsrud
Kaldnes
Kamperhaug
     u. Nedre Skjerve
Kikut
     u. Teie
Kjærgrav
Kjøholmen
     ved Veierland
Kjøle, mellom
Kjøle, vestre
Kjøle, østre
Kjøleholmen
Kjønnerød
Kjøpmannskjær
Kjøveien
     u. Nordre Smidsrød
Knarberg
     u. Søndre Nes
Kolbergbakken
     u. Ørsnes
Kolbergplassene
     u. Nordre Smidsrød
Kragelykken
     u. Vestre Kjøle
Krika
     på Veierland
Kårød
Kårødstranden
Lahelle
     u. Vestre Ekenes
Landsrød
Langelykken
     u. Søndre Føyn
Lasken
     u. Søndre Smidsrød
Lindholmen
Lofterød
Lund
     u. Ekenes
Lunden (Luen)
     u. Nordre Smidsrød
Lunden (Luen)
     u. Østre Kjøle
Lykken (Kjøleløkka)
     u. Østre Kjøle
Meum
Middelborg
Movik, vestre
Movik, østre
Munkerekka
Munkerekka
     u. Mellom Smidsrød
Munkerekka
     u. Teie
Myra
Myra
     u. Tømmerholt
Myre
     u. Øvre Skjerve
Nattvall
Nes, nordre
Nes, søndre
Nesbryggen
     u. Nordre Nes
Nygård, vestre
     u. Vestre Elgestad
Nygård, østre
     u. Vestre Elgestad
Nøtterø, vestre
Nøtterø, østre
Odden
     u. Søndre Årøy
Ollerød
Oserød
Oslebakke
     på Veierland
Oterbekk, vestre
Oterbekk, østre
Petterød
Possås
Prostestykket
Ramdal
Revodden
     u. Ramdal
Ringshaug
Roen
     u. Øvre Tanstad
Roppestad
Roppestadholmen
Rubberød
Rød
     u. Bjerkøy
Rønningen (Semsrønningen)
Rønningen (Stangebyrønningen)
Rønningen
     u. Bergan
Rønningen
     u. Øvre Skjerve
Rønningen
     u. Stangeby
Rønningen
     u. Strengsdal
Rønningen
     u. Ulvø
Saltbustad
     u. Bugården
Samstykket
Samstykket
     u. Stangeby
Sandbakken
     u. Nordre Smidsrød
Sande, nordre
Sande, søndre
Sandløkka (Søndre Sand)
Sanden
     u. Bergan
Sandodden
Sem, mellom
Sem, nedre
Sem, østre
Sem, øvre
Semsrønningen
Sevik
Sjøboden
     u. Sevik
Skallestad
Skarphaga
Skauen
Bugården
Skjellerøy
Skjerpe
Skjerve, nedre
Skjerve, øvre
Skrafskjær
Smidsrød, mellom
Smidsrød, nordre
Smidsrød, søndre
Smidsrød, østre
Smidsrødhagen
Smitten
     u. Vestre Elgestad
Småvik
Snarrønningen
Snipetorp
Solli
     u. Vestre Nøtterø
Solli
     u. Østre Sem
Sparrønningen
     u. Østre Kjøle
Stangeby
Steinkløss
Stenmalen
     u. Tømmerholt
Stokken
     u. Vestre Oterbekk
Storebukt
     u. Søndre Grøtterød
Stranda
Stranda
     u. Svendsrød
Stranden
     ved Årøysund
Strengsdal
Styrsvik
Støyten
Suklebekk
Svendsrød
Svineløkken
Tangen
Tangen
     u. Lofterød
Tangen
     u. Øvre Skjerve
Tangen
     på Veierland
Tanstad, nedre
Tanstad, øvre
Teie
Tenvik
Tokenes
Torbjørnrød
Torgersøya
Torød
Trolltorød
Tømmereik
Tømmerholt
Tømmerholt
     u. Stangeby
Ulvø
Valders
Vasholmen/Vaskalven
Veien (Kjøveien)
     u. Nordre Smidsrød
Veien (Veibakken)
     u. Skrafskjær
Veien
     u. Nordre Øre
Vestgården
     på Veierland
Volden
     u. Bjønnes
Vollen
     u. Nedre Sem
Vollen, nordre
     u. Mellom Kjøle
Vollen, nordre
     u. Nedre Sem
Vollen, søndre
     u. Nedre Sem
Ødegården
     u. Teie
Øre, nordre
Øre, søndre
Ørsnes
Årøy, nordre
Årøy, søndre
Årøysund