Vestfold-slekt

Tjøme kirkebok

Tjøme ble utskilt som eget prestegjeld fra Nøtterøy ved kgl. res. 21.12.1872. Tjøme hadde egne kirkebøker fra 1865.

På Vestfold-slekt finnes følgende kirkebokavskrifter fra Tjøme prestegjeld:

Vestfold-slekt | Kontakt