Vestfold-slekt

Legdsruller 1686-1690

I fogderegnskapene for Jarlsberg grevskap finnes det i perioden 1686-1690 en rekke legdsruller for Tønsberg kompanis distrikt (Søndre distrikt) og Holmestrand kompanis distrikt (Nordre distrikt).

Tønsberg kompanis distrikt
 • 1686 (03.03.24)
 • 1689 (03.03.24)
 • 1690
 • 1691
 • 1692
 • Sem
 • Nøtterøy
 • Stokke
 • Andebu
 • Ramnes (hovedsognet og Undrumsdal)
 • Borre

Holmestrand kompanis distrikt
 • 1686
 • 1689
 • 1690
 • 1691
 • 1692
 • Våle
 • Botne
 • Ramnes (Fon og Vivestad)
 • Lardal
 • Hof
 • Sande

Vestfold-slekt | Bygdebøker | Lenker | Kontakt