Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 1. Gaarder i hovedsognet

15. Askjum.

Navnet. Oprindelig Askheimr, af trænavnet ask og heimr, bosted. - Torbjørnrød, af mandsnavnet Torbjørn og ruð.

Askjum var fuldgaard med gammel skyld 6 pd. smør. Underbrug Torbjørnrød eller Øde-Askjum med 3 kalvskind i skyld. I 1667 blev hovedbølets skyld 6 1/2 pd. smør, og Torbjørnrød fik 1 1/2 lispd. tunge.

Askjum beskrives slig i matriklen:

De saadde 16 tdr. og trædde 5. Fik 60 lass høi. Fødde 4 hester, 12 kuer, 4 ungnaut, 10 sauer.

Nogen rydningsgjord igjen til engens forbedring. Humlehage.

Skog af gran til noget smaat sagtømmer. Askjum havde ikke selv sag, men opsidderne brugte Østre Bjuerøds.

Askjum dreves som samlet brug til omkr. 1650. Senere var det 2 opsiddere.

Eiere. Gaarden beboddes hele 1600-tallet af samme slegt; men opsidderne var ikke selveiere, skjønt de vistnok stod sig bra.

Pladsen Torbjørnrød tilhørte fra gammel tid et kanonikat i Oslo.

1650 eies selve Askjum af Preben von Ahnen paa Fossnes (Preben v. Ahnens jordebog fra 1649.). Han eied ogsaa Herre-Skjelbrei, og Askjum opføres i hans jordebog som hørende under sidstnævnte hovedgaard.

Men Pr. v. A. maa ha kjøbt Askjum i 40-aarene, for i hans jordebog fra 1639 findes gaarden ikke. Hvem eied den før? Det eneste, som vides derom, er, at opsidderen Erik i 1630 eier 1 pd. (1/6) i sin gaard, og at Tor Stulen i 43 eier 3 pd. (1/2 g.). Dette tyder paa, at Askjum tidligere har været selveiergaard, hvori lodder ved arvdeling er spredt udover.

Preben v. A. solgte melleM 1661 og 64 gaarden til sogneprest Jens Skabo. Siden var den i prestefamiljens eie hundreaaret ud. Ogsaa Torbjørnrød indløstes af dem. Hele gaarden takseres i 1715 for 400 rdl.

Opsiddere. 1593 og 95 hedter opsidderen Kristen. I 1604 og siden udover helt til 49 har Erik gaarden. Efter navnebrugen er han Kristens søn. Som nævnt eied han 1 pd. gaarden. I 1630 ses Erik desuden at eie halve Bjuerød, en part i Sandsvær osv., ialt jordegods til 2 skpd. 3 lispd. tunge.

Efter Eriks død i 1649 blev gaarden delt mellem sønnerne Henrik og Kristen. Begge blev 78 aar gamle; den ene døde i 1691, den anden i 98. Kristen eied nogen smaalodder andetsteds, bl. a. 21 mk. smør i Lefsrød i Ramnes.

Sønnerne Erik Henrikssøn og Anders Kristenssøn fik brugene efter fædrene. Erik havde sit gifte fra Øvre Sjeland og eied 1/4 i denne gaard.

Husmand havde ikke Askjum. Men en gift mand Abraham leved længe paa gaarden. Antagelig var han af slegten, da de siden kalder ham op.


Innhold