Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 2. Gaarder i Høijord

13. Aulesjord.

Navnet. Aulisgerdi, af mandsnavnet Aulir, en sideform af Olvir (Ølver). Sidste led er gerdi, jord.

Fuldgaard hele dette tidsrum. Den gamle skyld var 5 1/2 pd. smør og 3 kalvskind. I matriklen af 1667 sættes skylden til jevnt 6 pd. smør, og om gaarden oplyses da:

De saadde 16 tdr. og trædde 4 tdr. Fik 50 lass høi. Fødde 2 hester, 12 kuer, 6 ungnaut, 12 sauer.

Ingen rydningsjord igjen. Humlehage.

Skog til hustømmer og nogen smaalast. Sag.

Eiere. En part paa 2 1/2 pd. smør tilhører i 1625 Gunde Lange. Den er i 1639 pantsat til Anbjørn Larssøn i Tunsberg; men i 1650 ses den at være indløst af Ida Lange.

Om restparten - 3 pd. smør og 3 skind - ved vi, at 1 pd. 21 mk. deraf eiedes i 1617 af Nils Mattissøn Skjærum. I 1650 er det forskjellige, ikke navngivne, eiere. I 1661 faar vi fuld besked:

 Sogneprest Jens Skabo eier da 3 pd. smør 1 1/2 skind.
 Isak Henrikssøn, Skien . . . 2 1/2 » »  1 1/2  »
Denne fordeling varer til 80-aarene, idet de nævntes arvinger beholder parterne (Henrikssøns part overtas af Søren Aakessøn Brevik, rimeligvis arving).

Henimod 1690 kjøbte Hans Gran i Andebu op hele Aulesjord. I 1699 er gaarden udloddet slig:

 Opsidderne . . . . . 1 pd. \
 Hans Gran . . . . . 3 »  \ tils. 6 pd. smør.
 Anders Gran . . . . 1 »  /
 Anders Øvre Vivestad 1 »  /
Opsiddere. Gaarden staar i skattelisterne som samlet brug til omkr. 1660; men fra 30-aarene af leved her stadig mindst et par familjer.

I 1593 og til 1604 Jon.

Fra 1605 til 1626 Even, som døde dette aar.

Efterpaa Ola, som døde 1638. Maa efter navnebrugen være Evens søn eller svigersøn. Flere barn.

En ny Ola staar som opsidder til ud i 50-aarene. Ved siden af ham bodde her hele tiden en Kristoffer. Ialfald den sidste er vistnok førstnævnte Ola’s søn. Kristoffer døde 1658.

Omkr. 1660 deles gaarden i to brug. En indflytter, Gulbrand Tronssøn, har det ene. Han døde 1667, over 60 aar. Sønnen Jens fortsætter.

Det andet brug har først Kristoffers enke, senere sønnen Hans Kristofferssøn.

Men som før nævnt kjøbte i 80-aarene Hans Gran hele Aulesjord. Og nu kommer det to nye opsiddere her, Ola og Sebjørn. De maa tilhøre Gran-slegten; thi de ses at bli deleiere ved gaardens udskiftning.


Innhold