Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 2. Gaarder i Høijord

2. Baangunnerød.

Navnet. — Barnegunnildrød 1308. — Oprindelig form: Barna-Gunnhildaruð. Gaarden maa være opkaldt efter en kvinde, som har havt mange barn.

Var ødegaard med gammel skyld 5 lispd. me]l, som i 1667 øgedes til 6 lispd. tunge.

Matriklen sier om gaarden:

De saadde 5 tdr. og fik 16 lass høi. Fødde 1 hest, 4 kuer, 1 ungnaut, 4 sauer.

Af rydningsjord var alt opryddet. Humlehage.

Skog til hustømmer og smaalast.

Eiere. Baangunnerød tilhørte længe fremmede. Fra 1620-aarene til henimod 1660 opføres Mikkel Døvik i Undrumsdal som eier, en rig bonde, som havde jordegods til omkr. 4 skpd. tunge. Efter ham har i 60-aarene Ola Hem i Undrumsdal faat bruget, vel ved arv. Men i 70-aarene blir Baangunnerød kjøbt af Kristen Høijord, som senere flytted hid og overtog gaarden.

Qpsiddere. 0mkr. 1605 hedter brugeren Ola. I 1612 og senere til 41 Jon, som døde her dette aar.

En ny Jon, antagelig sønnen, er saa opsidder til henimod 1660, da han gir fra sig gaarden, men døde først 1676.

Anbjørn Jonssøn blir opsidder omkr. 1660, men er da en gammel mand, saa han maa være aøn at den ældre Jon. mn døde her 1682, 80 aan gl.

I disse aar har Kristen Høijord kjøbt gaarden og flytter nu hid. Han døde 1690.

Baangunnerød blir aaa delt i to brug, hvoraf enken har det ene og Hans, utvilaomt aønnen, det andet.


Innhold