Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 1. Gaarder i hovedsognet

50. Bakke.

Navnet. Bakki, bakke.

Bakke hører blandt de gaarder, som i gammel tid var kommet for høit paa straa. Gaarden regnedes nemlig for fuldgaard og havde 3 pd. 15 mk. smør i skyld.

I matriklen af 1667 sattes Bakke helt ned til ødegaard, og skylden minkedes til 2 pd. smør.

De saadde da 5 tdr. og trædde 1 td. Fik 16 lass høi. Fødde 1 hest, 4 kuer, 2 ungnaut, sauer.

Ingen rydningsjord igjen. Mangled humlehage.

Skog bare til ved og gjerdefang.

Eiere. I 1617 eier en rig Skjee-sogning, Gjurd Rørkoll, 1 pd. 15 mk. i Bakke; muligens eier opsidderen resten. Men 1630 har Ola Jenssøn Fossnes 3 pd. her (næsten hele). Hans enke Karen er fremdeles eier i 1643; men i 1650 har Anders Madssøn kjøbt gaarden, den første han fik i Andebu. En liden lod paa 9 mk. hørte dog til paa Ellevsrød.

Endelig i 90-aarene blev Bakke selveiergaard. Opsidderen har kjøbt baade Madse-boets hovedlod og Ellevsrød-folkets lod.

Opsiddere. I 1593 og siden udover til 1630 hedter opsidderen Helge. Han døde her.

Arne hedter den næste. Vistnok indflytter. Han har 5 barn og flytter væk omkr. 1645.

Lars Halvorssøn, en ny indflytter, bor her fra 1645 til 68, da han døde, vel 50 aar. Han har en 11-12 barn, saa det kommer ikke overraskende, at han i 1662 opføres som forarmet og ikke kan betale skatten.

Den næste bygsler, Ola, døde vist tilsidst paa Bakke-eiet (90 aar gl.). Omkr. midten af 1690-aarene blev nemlig Bakke kjøbt af

Rasmus Hanssøn, som en stund havde bodd paa Staalerød. Han var først gift med Maren Persdatter fra Trolsaas (skifte 1703), siden med Kjersti Nilsdatter fra Ønne. Efter nævnte skifte sad Rasmus gjældfri. Bakke vurderes for 140 rdl., løsøret for 92 rdl.


Innhold