Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 1. Gaarder i hovedsognet

31. Berg.

Navnet paa underbruget Ulvsaasen kommer af mandsnavnet Ulfr.

Berg var fuldgaard og havde Ulvsaasen til underbrug. Den gamle skyld var for

 Berg . . . . 2 huder,
 Ulvsaasen . . 5 lispd. malt.
I matriklen af 1667 blev Berg fremdeles fuldgaard. Skylden blev for hovedbølet i skpd. 7 lispd. tunge, for Ulvsaasen uforandret 5 lispd.

Om gaarden sier matriklen videre:

De saadde 14 tdr. og trædde 5 tdr. Høsted 50 lass høi. Fødde 3 hester, 10 kuer, 4 ungnaut, 9 sauer.

Ingen rydningsjord igjen. Humlehage.

Skog til brænde og gjerdefang; i Ulvsaasen nogen bokeskog til ved.

Berg havde ikke egen sag, men opsidderne skar hele 1600-tallet paa Kleppan-sagen.

Eiere. I 1661 var eiendomsretten delt slig:

 Opsidderne  i Berg . . . . . 1 hud,
 Oslo kanonikat i -  . . . . . 1 »
 Oslo hospital i Ulvsaasen . . . 5 lispd. malt.
Dette blev forholdet 1600-tiden ud, bare med den ændring, at Anders Madssøn mellem 1661 og 64 kjøbte kanonikatets part i hovedbølet, 1 hud; til denne part var bygslen over hovedbølet knyttet.

Opsidderslegten beholdt sin halvdel af hovedbølet, men parten blev jo sterkt udskiftet.

Hospitalet holdt ogsaa paa Ulvsaasen, som det havde bygselret til.

I første halvdel af hundreaaret maa eier-retten tildels ha været paa andre hænder. 1630 har Ola Eide i Lardal 5 lispd. i Berg, i 1635 Aase Eide (vel enken) «5 øresbol og pengesland» her (I 1643 har Augrim Hundsrød 2 1/2 lispd. i Berg, sikkert kjøbt af Eide-folket.). Dette maa gjælde Ulvsaasen, som Oslo hospital maa ha kjøbt mellen 35 og 61.

Kirkeparten derimod er ældgammel. I Rødebogen (fra omkr. 1400) hører berg sammen med Gulli, Kjæraas og Staalerød til Hole proventa.

Restparten af hovedbølet har vel opsiderne helt eller delvis eiet ogsaa før 1661.

Opsidderne. Disse var, som vi ser, leilændinger, da de fremmede lodeiere havde bygselret baade over Berg og Ulvsaasen. Men opsidderne synes dog, særlig i sidste halvdel af tiden, at ha været jevnt velstaaende.

I 1593 og siden til omkr. 1615 bor Lars her. Han holder i sidstnævnte aar fuldlønsgut.

I 1621 har Halvor faat gaarden. Han er sikkert søn efter Lars (I Halvors segl staar H. L.). Halvors hustru hedte Ingeborg (vistnok søster af Anders Bøen i Høijord). Med hende fik han en lod i Nordre Kleppan i Høijord. De havde mange barn. En søn, Gulbrand, kom til at bo paa Mellem-Sønset i Høijord, en anden, Hans, paa Kjæraas. Sønnerne Rolleiv og Tolleiv fik Berg efter faren.

Halvor døde i 1646, men Ingeborg først i 1688, og hun var da 105 aar.

Efter Halvors død havde Ingeborg sammen med Tolleiv først gaarden nogen aar. Den ældste søn Rolleiv bygsled nemlig og bodde paa nabogaarden Kleppan fra omkr. 1635 til omkr. 55. Saa overlod han sin ældste søn Kristen denne gaard og flytted hjem til Berg, som nu blev ordentlig delt mellem ham og Tolleiv. Dog ikke ligt: Rolleiv, som var stivere i ryggen, fik 2/3, Tolleiv 1/3.

Rolleiv Halvorssøn døde i 1678, 70 aar gl., og Tolleiv Halvorssøn i 1693, 69 aar. Begge havde sønner, som hedte Halvor, som overtog brugene efter dem. Vi anfører tilslut eier-listen for Berg i 1699:

 Madssøns arvinger . . 13 1/2 lispd. tunge \
 Halvor Rolleivssøn . 7 1/4  »   »  |   Berg
 Halvor Tolleivssøn . 1 3/4  »   »  > 1 skpd. 7 lispd. tunge
 Tor Hynde . . . . . . 1 3/4  »   »  |  (ny skyld).
 Anders Sukke . . . . 2 3/4  »   »  /
 Oslo hospital . . . . 5 lispd. tunge.    Ulvsaasen.


Innhold