Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 1. Gaarder i hovedsognet

37. Braavold.

Navnet. Bruarvollr, af bru, bro, og vollr, vold.

Braavold var ødegaard med gammel skyld 1 1/2 pd. smør. Fik i matriklen 1667 skylden paalagt til 2 pd. Om bruget meddeles da:

De saadde 5 tdr. og trædde 2 tdr. Fik 20 lass høi. Fødde 1 hest, 5 kuer, 2 ungnaut, 5 sauer.

Ingen rydningsjord. Paalagt at plante humlehage.

Skog kun til ved og gjerdefang.

Sag nævnes ikke her før 1650, men siden var den i brug. I 1661 eier Torp halvdelen af fossen, i 1699 Kolkinn.

Eiere. Braavold tilhørte sandsynligvis hele 1600-tiden Torpe- og Kolkinn-slegten. Det kaldes 1650 bondegods, og Søren Torp eied (ifølge skiftet fra 1641) halve gaarden; i 43 eier Ole Kolkinn resten.

Sørens lod blev nu udskiftet, men i 1661 har atter Even Torp og Ingebret Kolkinn halvten hver. Ved skiftet efter disse to blev Evens part foreløbig udstykket, men samledes atter af sønnen Nils Skarsholt, saa i 1690 har Ivar Kolkinn og Nils Skarsholt Braavold sammen. Nils Evenssøn flytted hid. I de første aar af 1700-tiden kjøbte Nils restparten af Kolkinn-folket; denne halvpart takseres 1703 bare for 30 rdl., da «samme part er noget ringe paa bygning.» Men Nils fik sig bedre betalt. Han solgte snart efter Braavold til samme mand, som han solgte Staalerød til, Amund Erikssøn fra Numedal. I Amunds skifte opføres Braavold 1710 for 180 rdl., utvilsomt det han selv har git for gaarden.

Opsiddere. Merkelig nok staar ikke opsidderne paa Braavold i de ældste skattelister. Da gaarden ikke kan ses at ha været kirke- eller krongods, maa grunden være fattigdom.

Men fra omkr. 1625 bor Jon her. Han døde i farsotaaret 51 og er rimeligvis søn af gamle Søren Torp, som jo eied part i gaarden. Jons barn døde vist alle smaa.

Efter Jon kommer Kristen Jorgenssøn, som leved her til 1673 og var da omkr. 60 aar. Han bygsled gaarden og eied ingenting i den.

Siden bodde en Hans og en Ola her, indtil som nævnt en af eierne, Nils Skarsholt, flytted hid i 90-aarene og gjorde Braavold for en tid til en velstandsmands hjem. (Om salg af Braavold se under Skarsholt).


Innhold