Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 2. Gaarder i Høijord

24. Einarsrød.

Navnet. Einarsruð, af mandsnavnet Einar.

Var ødegaard med gammel skyld 1 pd. smør. Ved matrikuleringen i 1667 sattes skylden op til 1 pd. 6 mk. smør. Om gaarden oplyses da:

De saadde 4 tdr. og trædde 1 td. Fik 16 lass høi. Fødde 1 hest, 4 kuer, 1 ungnaut, 3 sauer.

Ingen rydningsjord. Humlehage.

Skog af furu og gran til noget ringe sagtørnmer. Sag.

Eiere. I 1625 opføres Einarsrød i Gunde Langes jordebog, og i 1661 tilhører gaarden Preben von Ahnen paa Fossnes. I mellemtiden findes den hverken i Langernes eller Ahnens jordebøger, men tilhørte vistnok ligevel Ida Lange til 50-aarene og afhændedes saa til P. v. A. Han pantsatte omkr. 1660 Einarsrød til Anders Madssøn. Han og arvinger eied det saa 1600-tallet ud.

Opsiddere. Som det ses, var Einarsrød længe adelsgods, og da det var et lidet brug, kom ikke beboerne i skattelisterne før sent. De havde ogsaa lidet med kirkebogen at gjøre, saa vi faar daarlig besked om dem.

Ola Einarsrød lever her i begyndelsen af hundreaaret. Fogden kalder ham «husmand» og lar ham slippe skat. Men i 1611 lar han Ola bøte 6 daler 3 ort «for knivsting». Lars Hynne havde nemlig kaldt ham «Ola Stivkalle». Lars lik 2 daler.

I 50-aarene endelig nævnes Erik Olssøn, antagelig sønnen, født aar 1600. Han har en tid en medbruger, Arne. Fogden oplyser, at Erik var forarmet, men han bodde dog her til sin død i 1676.

Efterfølgeren Jens kalder Erik op. Han bor her hundreaaret ud.


Innhold