Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 1. Gaarder i hovedsognet

48. Ellevsrød.

Navnet. Eilifsruð af mandsnavnet Eilifr (Ellev).

I gammel tid ødegaard med skyld 1 pd. smør og 7 kalvskind. Men i matriklen af 1667 sættes Ellevsrød for halvgaard, og skylden øges til 1 pd. sm. og 8 lispd. tunge.

De saadde 7 tdr. og trædde 3 tdr. Fik 28 lass høi. Fødde 2 hester, 6 kuer, 3 ungnaut, 6 sauer.

Ingen rydningsjord igjen. Humlehage.

Skogen var brændt (allerede før 1661). En «ringe bækkesag» nævnes et par gange.

Eiere. En liden lod paa 3 skind (siden 3 1/2 lispd. tunge) eies af Oslo hospital. Resten tilhører 1617 Kolkinns opsidder. I 1630-aarene overtog en af Kolkinn-folket Ellevsrød, som derfor resten af 1600-tiden er selveiergaard. Dog havde prestefamiljen et større pantekrav i gaarden, antagelig fra omkr. 1650.

Opsiddere. Ellevsrød er ett brug omtrent hele dette tidsrum. Merkelig nok opføres ikke gaarden paa skattelisterne eller nævnes opsiddere her før omkr. 1640. Ellevsrød maa derfor i begyndelsen af 1600-tallet ha været underbrug under Kolkinn, hvis opsidder eied hovedlodden.

Hans nævnes her fra 1634 (kirkebogen). Han bodde i 1631 hos Ola Kolkinn og maa selv eller gjennem hustruen være skyldt til denne familje (Sandsynligvis er Kari datter paa Kolkinn, Hans svigersøn.). Hans Hustru hedte Kari. De havde 3 sønner, Kristen, Helge og Ivar.

Hans døde allerede 1643, og enken Kari gifted sig atter med Ivar Olssøn fra Hvitstein i Kodal. Han var nu opsidder her til omkr. 1660, da han overlod gaarden til stedsønnerne og flytted hjem. Her døde han 1665; men enken Kari og deres søn Ivar Ivarssøn bodde senere paa Gjerstad.

Af stedsønnerne døde Helge i 61. Kristen og Ivar Hanssønner havde gaarden sammen i 64, men Ivar blir snart væk, og Kristen staar nu som eneopsidder 1600-tallet ud. Hans hustru hedte Maren Olsdatter. Omfram Ellevsrød eier de 9 mk. smør i Bakke og senere fik de i arv efter Kristens mor ogsaa 20 mk. i Vestre Haugan.

Kristen og Maren havde 11 barn, hvoraf 6 vokste op: sønnen Hans og 5 jenter. Af disse blev Marte gift med Ola Vennerød og Barbro med Sebjørn Larssøn Bjerke-eiet i Vaale.

Kristen døde 1704, 73 aar gl. og havde da været blind en tid. Af skiftet ses, at prestefamiljens pantekrav i Ellevsrød nu var paa 68 rdl. Ved Kristens død var det blit indløst af Nils Evenssøn Braavold og Ivar Gjerstad.

Parterne i Bakke og V. Haugan havde Kristen selv solgt (Om salget af V. Haugan, se under denne gaard. Det var mistanke om, at Kristen var blit snytt.). Boet stod derfor ikke rart: brutto 48 rdl., netto bare 16 rdl.


Innhold