Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 1. Gaarder i hovedsognet

28. Vestre Flaatten.

Navnet. Oprindelig Flotin, flad strækning.

Var ødegaard og havde i gammel skyld 8 lispd. korn og 18 mk. smør. Skylden ble i 1667 nedsat til 5 lispd. tunge og 18 mk. sm.

De saadde da 6 tdr. og trædde 2 tdr. Fik 18 lass høi. Fødde 1 hest, 5 kuer, 2 ungnaut, 4 sauer.

Ingen rydningsjord. Humlehage.

Skog «neppe til gjerdefang og ildebrand.»

Eiere. ifølge stiftsbogen (1575) eied Andebu kirke dengang 2 ß i «Flaatten ved Berg». Senere maa kirken ha erhvervet en større lod her; thi i 1624 og stadig senere i 1600-tallet eier den 14 mk. i smør i Flaatten.

Restparten, 8 lispd. korn og 4 mk. sm., hvormed fulgte bygselretten, faar vi ikke fuld besked om før i 1661; da tilhører den Halvor Engelstad i Lardal. Ogsaa 10 aar før var den «bondegods». Men 1699 tilhører den opsidderen.

Opsiddere. I 1593 og siden helt til 1635 er Tore opsidder her. Han døde sidstnævnte aar.

Sven Rasmussøn kommer efterpaa; efter navnebrugen at dømme svigersøn. Han var to gange gift og havde 12 barn; halvdelen døde smaa. Sven leved til 1670 og var da omkr. 75 aar.

Den næste opsidder hedter Jakob og var her fra 1670 til 88, da han døde.

Lars Jenssøn bor saa her i nogen aar, men flytter væk omkr. 1695. Hovedlodden i gaarden kjøbes da af en ny indflytter, Kristen.


Innhold