Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 3. Gaarder i Kodal

17. Gjelstad.

Navnet. Betydningen af 1ste led er usikker; sidste led er staðir, gaard.

Høitliggende brug regnedes i gammel tid for de bedste. Men deres anseelse sank, eftersom færdigheden i at dyrke mer sidlændt jord vokste.

Gjelstad er derfor, som navnet viser, en af Kodals ældste gaarder. Muligens har det en tid været regnet for halvgaard; ialfald skatted det i første halvdel af 1600-tallet for hel ødegaard. Dets gamle skyld sies snart at være 1 hud, snart 1 1/2 pd. smør.

I 1667 blev Gjelstad bare sat for halv ødegaard, og skylden minket til 1 pd. smør.

Her saaddes 3 tdr. Fik 10 lass høi. Besætningen var 1 hest, 3 kuer, 1 ungnaut og 3 sauer.

Ingen rydningsjord. Paalagt at plante humlehage.

Skog bare til «ildebrand og gjerdefang».

Eiere. Gjelstad var leilændings-gods mesteparten af dette hundreaar. De første opsiddere eied dog vistnok en part i gaarden. Lige til 60-aarene tilhørte Gjelstad, først delvis, siden helt, opsidderne paa Kolkinn i Andebu. Allerede 1617 har Ola Kolkinn 4 lispd. her (antagelig omkr. halvdelen). Resten maa vel ha tilhørt opsidderen. 1637 har dog Gjelstad-bonden bare 1/2 pd. (1/3), og i 1643 eier Ola Kolkinn hele bruget. Som giftings-gods kom eiendomsretten i 60-aarene til Ivar Olssøn Hvitstein, som havde sit gifte fra Andebu og en tid bodde i Ellevsrød. 1681 solgte Ivars arvinger Gjelstad til daværende foged i Brunla len Klaus Nilssøn Røyem. Han og arvinger eied det nok hundreaaret ud.

Opsiddere. Tolv er navnet paa opsidderen i 1593 og 1604.

Ivar har Gjelstad i 20-aarene, men flytter væk i 1628.

Knut er opsidder fra 1629—51, da han døde, vistnok barnløs. Det anføres, at han eied 1/s pd. i gaarden.

Per Olssøn er, som navnet fortæller, indflytter (I Pers tid brændte husene. Det hedter i fogdens regnskab: «Gjelstad, Peder paabor, er af vaadeild opbrændt, saa manden (er) forarmet og formaar ei skatten at betale».). Var barnløs. Han døde her i 1690, omkr. 75 aar.

Tore Kristenssøn faar gaarden efter ham. Han var søn af Kristen Nordre Trolsaas og havde bodd i huset hos Per helt siden 60-aarene. Mange barn. Tore var paa Gjelstad endnu i 1701, men siden flytted han til Trolsaas, hvør han døde 1713, 84 aar gl.


Innhold