Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 1. Gaarder i hovedsognet

40. Gusland.

Navnet er ikke sikkert forklaret. S. Bugge formoder, vi i første led har et sjeldent mandsnavn Gudir (Gudvèr). Sidste led er land, gaard.

Var en liden ødegaard. Den gamle skyld var bare 3 kalvskind (= 9 mk. smør).

I 1667 blev skylden sat til 6 lispd. tunge.

De saadde 4 tdr. og trædde 1 td. Fik 18 lass høi. Fødde 1 hest, 4 kuer, 2 ungnaut, 5 sauer.

Ingen rydningsjord. Havde humlehage.

Skog til ved og gjerder.

En sag nævnes her 1617, men blev da nedlagt, fordi «damstokken paa kongen grund er indlagt».

Eiere. I 1625 findes 3 skind i Gusland (hele), indført i Rosenkrantzernes jordebog over Fossnes herregaard og hørte altsaa da med hid. 1635 tilhører det Karen Fossnes.

Imidlertid er det nogen ugreie med eiendomsretten i denne tid. Allerede 1624 opføres 1 1/2 skind i G. paa Andebu prestebol. Det viser sig ogsaa siden, at dette er rigtigt; prestebolet eier halvdelen, men raar ikke for bygslen.

Den enden halvpart tilhører senere forskjellige bønder: i 60-aarene Knut Haugan, i 1671 Hans Solberg i Fon, i 1690 og 99 Hans Kjølsrud.

Opsiddere. I 1593 og siden udover til omkr. 1640 har Ola gaarden. I 1627-28 opføres han som «forarmet». Døde 1643.

I 40-aarene nævnes først Erik, siden Jens.

Men fra 1650 er Per Helgessøn opsidder. Han døde her 1667, 53 aar gl.

I 70- og 80-aarene bor Hans og Nils her. Og i 90-aarene Jakob.

Det kan ikke ses, om det er skyldskab mellem disse opsiddere. Vi faar indtryk af ud- og indflytting af smaafolk.


Innhold