Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 1. Gaarder i hovedsognet

12. Nordre Haugan.

Navnet. Opr. form Haugar, bestemt Haugarnir, hvoraf nutidsformen er udgaat. - Kraakerød, af kràka og ruð.

Var i gammel tid fuldgaard. Med skyldbetegnelsen var det vakling. Langt tilbage var skylden 2 huder. I 1600-tallet regnes dog mest med smørskyld: 3 pd., men undertiden ogsaa med lispd. tunge.

I 1667 sattes gaarden for tridungsgaard, men skylden øgedes til 4 1/2 pd. smør. Som underbrug opføres halve Kraakerød. Matriklen meddeler om bruget:

De saadde 11 tdr. og trædde 3 tdr. Fik 40 lass høi. Fødde 2 hester, 8 kuer, 6 ungnaut, 10 sauer.

Ingen rydningsjord. Humlehage.

Skog til ved og gjerdefang. Havde sag og kvern.

Eiere. 1650 var gaarden selveiergaard, og det havde den sandsynligvis været en rum tid; thi det kan ikke ses, at nogen fremmed eier noget her.

Men 1661 er halve gaarden solgt til Anders Madssøn. Hans arvinger havde den til i 90-aarene og solgte saa parten til sogneprest Christianstad.

Sognepresten kjøbte ogsaa op en del af den anden halvpart, som hidtil hevde tilhørt opsidderslegten. Eierforholdet i 1699 var (efter ny skyld):

 Christianstad . . 3 pd. 3  mk. sm. |
 opsidderen Per . . 3 » 19 1/2 »  » |- 4 1/2 pd. smør.
 Helge Øde Hotvet . 3 » 13 1/2 »  » |
Prestens part takseres 1715 for 60 rdl., men den maa vel da være mindre.

Opsiddere. Nordre Haugan var vistnok delt hele 160-tallet, skjønt det før 1650-aarene sjelden staar mer end én opsidder i skattelisterne. Efter 1650 var tredeling det vanlige.

Knut Erikssøn leved her omtrent hele første halvdel af hundreaaret. Han døde 1665, vel 90 aar.

Den længste tid staar han opført som eneopsidder, men var neppe det. Lars, sikkert en ældre bror, bodde her til 1642. I 1617 staar de sammen, men nogen aar før Lars alene; efter 1620 staar gaarden derimod bestandig paa Knut.

1650 staar Knut som eier af hele gaarden; men forholdet er vel, at slegten eier den sammen.

I 50-aarene deles Haugan i tre dele: mellem Knut, sønnen Lars Knutssøn og Jon. Den sidste har levet her som gift mand siden 30-aarene og er antagelig søn af førnævnte Lars.

Jon og gamle Knut døde i 1664 og 65; Lars Knutssøn i 1670. Sønner efter Lars og Jon bor her efterpaa.

Ola Larssøn leved her til 1708 og var ved sin død 56 aar. Faren Lars Knutssøn havde sit gifte fra Døvle og havde faat arvelodder der. Disse gik delvis over til Ola, som dog neppe stod sig synderlig godt, da han afhænded sin lod i hjemgaarden til Christianstad.

Ved siden af Ola leved først Truls, vistnok søn efter Jon. Saa Halvor Kristenssøn, gift med Kari Larsdatter. Halvor døde snart, og enken gifted sig med Per Sørenssøn. Han eied en lod i gaarden og kom til at bo her langt ind i 1700-tallet.


Innhold