Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 2. Gaarder i Høijord

15. Honerød.

Navnet. Hunaruð. Første led antas at være et gammelt mandsnavn Huni.

Var ødegaard. Den gamle skyld, 1 1/2 pd. smør, blev ikke ændret ved matrikuleringen i 1667. Om bruget oplyses da:

De saadde 4 tdr. og trædde 1 td. Fik 16 lass høi. Fødde 1 hest, 4 kuer, 2 ungnaut, 6 sauer.

Ingen rydningsjord. Humlehage.

Skog af furu og gran til noget smaat sagtømmer.

Eiere. I Povl Huitfeldts stiftsbog af 1575 opføres Honerød som tilhørende Andebu prestebol. Og prestebolet eied ogsaa gaarden hele 1600-tallet.

Opsiddere. Vel fordi gaarden var kirkegods, nævnes ikke opsidderne i de ældste skattelister.

I 1624 døde Ola Honerød.

Gaarden bygsledes saa af Borger Larssøn fra Aasen i Andebu. Han bodde her til begyndelsen af 40-aarene, da han flytted hjem og overtog Aasen.

Paal Olssøn hedte hans efterfølger. Han kom vistnok flyttende fra S. Kleppan. Paal leved her helt til 1690 og var da omkr. 85 aar.

I 90-aarene hedter brugeren Kristen, en indflytter.


Innhold