Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 2. Gaarder i Høijord

4. Illestad.

Navnet. «Oprindelig vistnok Ilugastaðir». (O. Rygh). Af mandanavnet Illugi, egentlig Illhugi, manden med det ilske sind. Sidate led er staðir, gaard.

Illestad regnedes i ældre tider for fuldgaard og havde i skyld 15 lispd. mel. I 1667 sattes gaarden ned til halvgaard, men skylden øgedes til 1 skpd. tunge. Matriklen oplyser om bruget:

De saadde 7 tdr. og trædde 3 tdr. Fik 28 lass høi. Fødde 2 hester, 6 kuer, 2 ungnaut, 4 sauer.

Ingen rydningsjord. Paalagt at plante humlehage. Nogen smaafisk fanges i Illestad-vandet

Granskog til sagtømmer.

Eiere. Mikkel Døvik i Undrumsdal eier i 1635 10 lispd. (2/3) i gaarden. Han maa ha han noget at si her længe før, ialfald pantekrav; thi i 1616 ses han at ha erhvervet en dom over opsidderen, som denne ikke vil respektere. Antagelig har opsidderen dengang endnu raadd for bygslen, men været gjældbunden.

I 1650 eies Illestad helt ud af fremmede:

  Nils Sukke . .  10 lispd.  \  15 lispd.
  Mikkel Døvik .   5   »     /
Men omkr. 1660 flytter ind en ny opsidder, som kjøbte hele gaaarden, og Illeatad er resten af 1600-aarene selveiergaard.

Opsiddere. I 1593 og senere helt til 1636 er Stillaug (Stillof) opsidder. Han har som nævnt 1616 bøter, fordi han «ikke efterkom en dom af Mikkel Døvik», der sandsynligvis havde laant ham penge. I sine sidste aar maatte han bygsle gaarden af Mikkel. Hustruen hedte Aase.

Fra 1636 til 49 bruges gaarden af Halvor, som kalder op baade Stillaug og Aase og vistnok er sønnen. Han eier ingenting i sin gard.

I 50-aarene nævnes flere her, deriblandt en Erik, som i 1658 har «rømt fra gaarden». Men i 1661 har Anders Rasmussøn flyttet ind. Han har midler og kjøber først Sukke-parten, snart efter Døvik-parten, og blir helt ud selveier. Han er ikke født i Høijord eller Andebu, hvis hans alder er rigtig opgit. Anders døde i 1689, 57 aar. Han havde en stor flok barn, hvoraf 5 sønner og 1 datter vokste op.

Den ældate søn Kristoffer fik for det første gaarden, som dog snart deltes mellem ham og Per. Kristoffer døde ung.


Innhold