Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 1. Gaarder i hovedsognet

29. Kleppan.

Navnet. Oprindelig Kleppar (Klepparnir), flertal af kleppr, klump, i gaardnavn knatte; altsaa Knattegaarden.

Var ødegaard. Gammel skyld 5 lispd. korn, som i 1667 øgedes til 7 lispd. tunge.

Men Kleppan havde en eftertragtet herlighed i sin fos, som var særskilt skyldlagt allerede 1616. Her var baade sagbrug og kvern. Sagen tilhørte kronen, og den gamle skyldafgift var 1 daler og 3 høns. Kvernen tilhørte gaardens eier, Andebu kirke; afgift 2 1/2 lispd. mel. Kronens part sattes i matriklen af 1667 for 4 lispd. tunge. Hele fossen fik da i skyld 6 1/2 lispd. Da denne skyld ansaas altfor høi, sattes den i 1685 ned til 4 lispd., i 1700 til 3 lispd.

Om Kleppan meddeler matriklen:

De saadde 6 tdr. og trædde 2 tdr. Fik 20 lass høi. Fødde 1 hest, 5 kuer, 2 ungnaut, 4 sauer.

Ingen rydningsjord. Humlehage.

Skog til ved og gjerder. Lidt bok.

Om sagen kan tilføies, at Bergs opsiddere ogsaa skar her. Den kaldtes derfor længe Berg-sagen.

Eiere. Andebu kirke eier i 1575 4 ß i Kleppan. Dermed kan vel ikke menes hele bruget. Men fra 1624 af og ud 1600-tallet er kirken eier af hele Kleppan.

Ovenfor er oplyst, at fossen eied kirken og kronen sammen. Endnu 1676 nævnes kronens part. Men snart efterpaa maa kronen - mod eller uden vederlag - ha overdrat kirken hele fossen.

Opsiddere. Fra 1593 til omkr. 1630 nævnes flere brugere her, om hvem vi ingenting ved: Hans, Søren, Tor og Hans.

Men fra omkr. 1635 er Rolleiv Halvorssøn opsidder paa Kleppan, ældste søn af Halvor Berg. Han bodde her til omkr. 1655. Da overlod han Kleppan til sin søn Kristen og flytted hjem til Berg.

Kristen Rolleivssøn var da snøt 20 aar Han havde sit gifte fra Torpe-slegten ; det ses af hans arvelodder:

 i Berg . . . . . . . . . . . 3 1/4 lispd. t.
 i N. Kleppan . . . . . . . . 2    -  »
 i V. Nøkleg. . . . . . . . . 8 mk. sm.
 i Ø. Nøkleg. . . . . . . . . 5 »  »
 i Braavold . . . . . . . . . 2 »  »
Kristen Kleppan døde i 1698, 60 aar gl.


Innhold