Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 2. Gaarder i Høijord

26. Laksekjøn.

Navnet. Lagstjorn, af lag, fiskested, sted hvor én lægger ud fiskeredskaber, og tjorn, tjern.

Var ødegaard med gammel skyld 1 1/2 pd. smør. Heri blev ingen forandring foretat ved matrikuleringen i 1667. Gaarden omtales da saaledes:

De saadde 5 tdr. og trædde 2 tdr. Fik 20 lass høi. Fødde 1 hest, 4 køer, 2 ungnaut, 5 sauer.

Ingen rydningsjord. Humlehage.

Skog bare til ved og gjerdefang. - Sag nævnes enkelte gange.

Eiere. 1650 er Preben von Ahnen eier af Laksekjøn, som dog ikke opferes i hans jordebog 1649, saa han netop man ha kjøbt det. Det oplyses ikke, hvem der har det gaarden før 1650; muligens var det opsidderne.

I 1661 har senere borgermeater Ivar Madssøn i Tunaberg erhvervet gaarden (han fik den nok som pantegods), og resten af dette hundreaar tilhører den ham og arvinger.

Qpsiddere. I 1593 og 1605 Hellik.

I 1611 og senere udover til 1644 Orm. Han harde en flok barn og eied muligens gaarden.

Erik, vistnok ældste søn, har gaarden i 40-aarene. Han har stor familje, og det er smaat med ham. Han maa ha solgt gaarden til P. v. A. og flytter sa væk.

Ola og Lars Ormssønner deler saa bruget.

Lars døde 1662, bare 32 aar. Ola leved helt til 1685, men var i mange aar sengeliggende.

Olas sønner Gjest og Guttorm leved paa Laksekjøn ind i næste hundreaar.


Innhold