Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 1. Gaarder i hovedsognet

5. Langebrekke.

Navnet. Langabrekka, den lange bakke.

Var ødegaard med 2 pd. smør i skyld. Ingen forandring heri i 1667. De saadde da 5 tdr. og trædde 2. Fik 22 lass høi. Fødde 1 hest, 5 kuer, 2 ungnaut, 5 sauer.

Ingen rydningsjord. Havde humlehage.

Skog af gran til noget hustømmer, men den var i 67 «mest af vaadeild opbrændt».

Langebrekke havde en liden sag, som tidligst nævnes i 30-aarene.

Eiere. Fjerdeparten (1/2 pd. sm.) tilhørte 1575 og hele 1600-tallet Høijord kirke. Omkring 1660 raadde af den grand provstiforvalteren en tid over bygslen. Hovedparten, 1 1/2 pd. sm., opføres i 1650 som bondegods. I 61 eier Lars Valmestad parten, i 64 og 71 i Hans Gjøtterød. I 90-aarene er Per Galis blit eier.

Antagelig er opsidderne altsaa i hele dette tidsrum leilændinger.

Opsiddere. Langebrekke var ett brug til omkr. 1680, siden to. Arne nævnes fra 1611 til omkr. 1630 og flytter da væk, antagelig til Me-Holt, hvor vistnok hans søn kom til at bo. Ola, sikkert en indflytter, har sa gaarden i 30- og 40-aarene; døde 1647. Neste opsidder Soren Dyressøn blev vistnok gift med enken. Han døde her i 1677, omkr. 60 aar. Efter Sørens død blev gaarden delt mellem Gregorius Olssøn, søn efter førnævnte Ola, og Kristoffer Jenssøn, gift med Gregorius’s søster Anne. De havde Langebrekke hundreaaret ud. Af skiftet efter Anne 1703 ses, at boets netto var 33 rdl.

Efter kirkebogen ser det ud til, at det bodde mange mennesker paa Langebrekke, særlig i eldste del at tiden. Men de sad nok alle smaat i det.


Innhold