Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 3. Gaarder i Kodal

13. Lefsrød.

Navnet. Leifsruð, af mandsnavnet Leifr (Leiv).

Gammel skyld 2 huder (fra ældgammel tid 1 markebol). Skatter en tid for fuldgaard, men fra omkr. 1630 som halvgaard.

I matriklen af 1667 halvgaard med 15 lispd. tunge i skyld.

De saadde 5 tdr. og trædde 2 tdr. Fik 28 lass høi. Fødde 2 hester, 5 kuer, 3 ungnaut, 5 sauer.

Ingen rydningsjord. Paalagt at plante humlehage.

Skog bare til ved og gardfang.

Eiere. Under Skorge blir oplyst, at Lefsrød omkr. 1525 hørte under denne gaard, men at senere en af Skorge-etten, Steinulv, fik Lefsrød til eie.

I 1640-aarene er gaarden blit «bondegods» og tilhører Lars Prestbyen. Hans arvinger solgte den omkr. 1660 til sogneprest Jens Skabo, og prestefolket har den nu i eie til 90-aarene, da én af opsidderne løser den ind og blir selveier.

Opsiddere. Arne bor her 1593 og 1604.

Ola Bjørnssøn nævnes først 1621, men har vist da havt gaarden en tid. Døde 1658. Han nævnes et par ganger i sagefalds-listerne: en gang maa han bøte for udskjelding af naboerne, en anden gang, fordi hans sønner har listet sig til at skjære 17 tylvter deler (bord) uden at betale sagskat.

En Kristen lever som gift mand her sammen med Ola fra 30-aarene af, men flytter væk.

Efter Ola Bjørnssøns død deles Lefsrød og

Ola Jonssøn og Anders Kristenssøn er opsiddere. Den sidste flytter væk omkr. 1680, og Ola Jonssøn er siden alene. I 90-aarene løser han ind gaarden. Han døde 1705, omkr. 80 aar. Sønnen Ola Olssøn drev gaarden de sidste aar.

Det bodde smaafolk paa Lefsrød-eiet mod slutten af hundreaaret.


Innhold