Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 2. Gaarder i Høijord

21. Lien.

Lien var ødegaard og maa være skilt ud fra Søndre Kleppan. Gammel skyld 18 mk. smør, som i matriklen 1667 øges til 1 pd. 6 mk. Om bruget oplyses da:

De saadde 4 tdr. og trædde 1/2 td. Fik 18 lass høi. Fødde 1 hest, 4 kuer, 2 ungnaut, 4 sauer.

Ingen rydningsjord. Humlehage.

Skog bare til ved og gjerder.

Eiere. I 1625 tilhører Lien Gunde Lange («6 øresbol i Lien»). Bruget er strøget i Langes jordebog 1639 og tilhører rimeligvis da opsidderen, som ialfald var selveier 1650. Men 1661 er gaarden atter i fremmedes eie. Raadmand Ivar Madssøn i Tunsberg har da kjøbt den og havde den udover en god tid. I 1690 staar Tor Hynne som eier; ligesaa i 1699.

Opsiddere. Da det varer længe, før Lien kommer i skattelisterne, kjender vi ikke beboerne før omkr. 1630; da døde en Per Lien.

Den senere opsidder paa Kleppan, Fin Helgessøn, bodde her nogen aar omkr. 1640.

Hans efterfølger er Tore Evenssøn, som en tid er selveier, men saa maa afstaa eiendomsretten til Ivar Madssøn. Tore er gift med en datter af Anders Skatvet, Elen, og arver 18 mk. i denne gaard. 7 barn.

Ved sin død i 1685 maa Tore ha været omkr. 70 aar. Hustruen Elen begik selvmord et par aar før («skar sin strube ud»). Lidt før i samme aar blev naboen Gullik Kleppan dræbt, og ved samme tid døde ogsaa Elens bror Ellev Skatvet «ulykkelig».

Den yngste søn Anders Toressøn fik Lien efter faren.


Innhold