Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 3. Gaarder i Kodal

19. Liverød.

Navnet. Af kvindenavnet Lif (eller Lifa).

Ødegaard med gammel skyld 1 1/2 pd. smør (endnu ældre 1 hud). I 1667 ingen ændring i gaardetal og skyld.

De saadde «overalt» 5 tdr. Fik 17 lass høi. Fødde 1 hest, 4 kuer, 2 ungnaut, 4 sauer.

Ingen rydningsjord igjen. Paalagt at plante humlehage.

Granskog til noget hustømmer og smaalast.

Eiere. I 1650 tilhører Liverød Ola Klop i Ramnes; er altsaa «bondegods». Omkr. 1660 kjøbte Ola Ivarssøn Hvitstein Liverød til sin søn Nils, der bodde her som selveier. Ved hans død 1688 gik gaarden som pantegods over til Klaus Bertelssøn i Larvik.

Opsiddere. Søren i 1593 og 1600.

Nils fra omkr. 1604 til 1651.

Amund, sikkert en indflytter, bygsled gaarden i 50-aarene, men maatte gi den fra sig ornkr. 1660. Bodde dog her til sin død 1688.

Nils Olssøn fra Hvitstein har gaarden fra omkr. 1660 til 1688, da han døde, 75 aar. Han fik i farsarv ogsaa halve Gjerstad. Vistnok ugift, og bodde neppe til stadighed her. I sine sidste aar pantsatte han Liverød til Klaus Bertelssøn.

Ola Perssøn bygsler saa gaarden af Klaus Bertelssøn. Han var født paa Gaasholt og gift med Mikkel Hvitsteins datter Barbro. Skiftet efter hende 1699 viser, at de sad i smaa kaar. Boets netto var bare 10 rdl., og landskylden til Bertelssøn var ikke klaret paa flere aar.


Innhold