. 14. Møiland Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 1. Gaarder i hovedsognet

14. Møiland

Navnet. Oprindelig Moyjarland, gaard, som eies af en ugift kvinde. - Svebrekke, bakke, ryddet ved brand (af sviða).

Møiland var fra gammelt af ødegaard med 1 1/2 pd. smør i skyld. 1650 oplyses første gang, at halvdelen af Svebrekke brugtes under gaarden; antagelig havde det varet en rum tid da (I Svebrekke omtales nogen gange beboere.). Halve Svebrekke (resten laa under Døvli) havde i skyld 1/2 pd. sm. og 1 kalvskind.

I 1667 sattes Møiland med underbrug for halvgaard, og for hovedbølet blev skylden øget til 3 pd., altsaa fordoblet. Svebrekke fik fremdeles 1/2 pd., og kalvskindet blev omskrevet til 1 lispd. tunge.

I matriklen oplyses om gaarden:

De saadde 8 tdr. og trædde4; i Svebrekke saaddes 3/4 tdr. Høi 24 lass, i Svebrekke 8. Fødde 2 hester, 6 kuer, 4 ungnaut, 6 sauer.

Ingen rydningsjord. Humlehage.

Skog af gran til noget hustømmer og smaalast.

Eiere. En liden lod i Svebrekke hørte Andebu kirke til (1 kalvskind, i 67 omsat til 1 lispd. tunge).

I 1649 eier Preben von Ahnen paa Fossnes hovedbølet, 1 1/2 pd. sm. Men allerede aaret efter er opsidderen selveier, og ingen fremmede ses siden at eie lodder i Møiland. Slegten blev tilslut talrig, og gaarden blev i 50-aarene delt i to brug, længer udover i tre. Den store skyld-øgning tyder paa, at Møiland-folket har arbeidet sin gaard godt op.

Opsiddere. Gaardens bruger i 1593 og 1605 hedte Nils. 1611 nævnes Jon første gang, og han bor her helt til farsot-aaret 1651, da han døde. Det oplyses, at han eier sin gaard.

Kristen, utvilsomt Jons søn (I Jons segl staar I. K.), havde som gift mand bodd paa gaarden siden 30-aarene, saa han maa ha havt andel i bruget, skjønt Jon staar som ene-opsidder. I 50-aarene staar som opsiddere Kristen og Jons enke. Kristen havde 10 barn. Han døde 1660.

Enken Live og den ældste søn Lars Kristenssøn overtog nu brugene. Men snart fik Knut Steinssøn enkens part. Han er antagelig svigersøn og vistnok fra Nedre Gjermundrød. Hid flytted han ogsaa omkring 1670 og døde der 1677.

Lars Kristenssøn døde allerede i 1668; hans enke Guri leved et snes aar til.

I de sidste 30 aar af 1600-tallet er det Kristens to andre sønner Rasmus og Simen, som sammen med en Ola, vistnok svoger, har Møiland, der nu er delt i 3 brug. Rasmus døde i 93, Simen i 97.

I 1672 maa det ha foregaat en ugjerning her paa Møiland. Kirkebogen melder nemlig om en henrettelse: «det kvindfolk, som blev halshugget og brændt.» Straks før staar paa dødslisten: «Møiland-tøsens barn». Muligens gjælder derfor udaaden et barnemord.


Innhold