Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 2. Gaarder i Høijord

1. Myre.

Navnet. Myrar, flertal af myr.

Gaardens gamle skyld var 4 1/2 pd. smør og 1/2 daler i penge. Sidste skyldpart vedkom et stykke af skogen paa 100 maal, som længe havde havt særskilt skyld (opr. 2 skind); det hørte nemlig med til Herre-Skjelbrei gods.

Ved matrikuleringen i 1667 blev skylden omtrent uforandret: hovedbølet 4 1/2 pd., skogstykket 1/2 pd. = 5 pd. smør.

Myre regnedes hele tiden for fuld gaard og beskrives slig i matriklen:

De saadde 11 tdr. og trædde 5 tdr, Fik 50 lass høi. Fødde 2 hester, 10 kuer, ungnaut, 8 sauer. Ingen rydningsjord igjen. Humlehage.

Skog af gran til hustømmer og anden smaalast.

Eiere. Det ser ud til, at opsidderne paa Myre er leilændinger, ialfald mesteparten af 1600-tallet.

For det første hørte skogstykket under Skjelbrei herregaard. Om hovedbølet faar vi først besked 1650. Da eier

  Halvor Brevik . .  3    pd.  \  4 1/2 pd. smør.
  Anders Madssøn  .  1 1/2 »   /
Halvor Breviks part er i 1671 opkjøbt af Nils Olssøn Skjærum i Lardal (Paa Skjærum bodde i denne tid en meget rig familje.). Her blev den og tilhører i 1699 sønnen, «monsjør> Oluf Nilssøn i Larvik.

Som eier af Skjelbrei fik Anders Madssøn ogsaa skogstykket: dermed eied han ialt 2 pd. i Myre. Hans arvinger solgte i 90-aarene parten til Sukke-folket.

Opsiddere. I 1593 og til 1604 bor Gløer paa Myre. Per hedter den næste; han har gaarden fra 1605 til da han døde.

Sønnen Jakob Perssøn leved hjemme som gift mand flere aar før farens død og kom til at bo paa Myre helt til 1672 . Men i førsten af 30-aarene var han ikke alene, ja havde neppe stort at si over gaarden. Da finder vi nemlig en formuende indflytter fra Ramnes, Sebjørn Simenssøn, her; men han kjøbte snart Sjue og flytted did. Siden staar Jakob som opsidder. Han havde stor familje og blev en gammel mand (93 aar).

Tore Jakobssøn, hans søn, faar bygslet gaarden efterpaa, men flytter om en tid væk.

I 1699 staar Myre delt i to brug. Madssøns tidligere part eies nu af enken Else Evensdatter Sukke, som selv bruger den, hedter det. Skjærum-folkets part [3 pd.] er bygslet af Hans Jakobssøn, vistnok nævnte Tores bror. Han var gift med Else Mattisdatter fra Ruelsrød, som havde medbragt midler.

2 pd. af Myre takseres i 1713 for 66 rdl.; hele gaarden skulde efter dette ved den tid være værd 165 rdl.


Innhold