Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 1. Gaarder i hovedsognet

44. Østre Nøklegaard.

Navnet. - i Myklægarde. R. B. Møchlegaard. 1668. - Oprindelig Mykligarðr, den store gaard.

Østre N. var ødegaard og havde 2 pd. smør i gammel skyld. I matriklen 1667 ingen forandring heri.

De saadde 5 tdr. og trædde 2 tdr. Fik 20 lass høi. Fødde 1 hest, 5 kuer, 2 ungnaut, 5 sauer.

Nogen rydningsjord, som de blev paalagt at rydde. Humlehage.

Skogen var «af vaadeild opbrændt».

Eiere. I 1643 hører Østre N. til Even Torp. Han bygsler det bort; men da det tidligere ikke staar i skattelisterne, maa det ha været underbrug. Even Torp og senere arvingerne eied gaarden hele tidsrummet; i 1699 har Anders Sukke og Guttonm Gjerstad halvdelen hver.

Opsiddere. Søren Nøklegaard træffes her 1635. Sandsynligvis er han søn af gamle Søren Torp. Han døde i farsotaaret 1651. Gaarden overtas af Kristen Sørenssøn, vistnok sønnen, som leved til 1677 og var da 65 aar. En kort tid er bruget bygslet af en Anders, men saa fra omkr. 1685 af Kristen, der ser ud til at være søn af Tolleiv Berg.


Innhold