Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 1. Gaarder i hovedsognet

53. Vestre Nøklegaard (Heia).

Kaldes omkr. 1640 «en nylig opryddet plads». Det er vakling i opgaverne over skylden; snart sies 1/2 pd., snart 1 pd. smør.

I 1667 sattes Heia for halv ødegaard; skylden fremdeles 1 pd.

De havde 3 tøndesaa akerjord og fik 12 lass høi. Fødde 1 hest, 3 kuer og 4 sauer.

Ingen rydningsjord. Paalagt at plante humlehage.

Skog af furu og gran til sagtømmer.

Eiere. Skogen var jo brugets vigtigste herlighed. Bygdens kapitalister søger derfor at faa fat i det; ogsaa Anders Madssøn havde længe en lod.

I 1630-aarene tilhørte det lensmand Jakob Kjæraas. Fra ham kom hovedlodden (16 mk.) over til Even Torp. I 1661 har Anders Madssøn og Ivar Ellevsrød resten (4 mk. hver). Siden tilhørte det Torpe-slegten, som ogsaa fik løst ind Madssøns lod. Nils Skarsholt blev største lodeier.

Opsiddere. I 40-aarene bodde Jon her; i 60-aarene Halvor Torgerssøn. Men fra den tid af gjerne 2-3 familjer af gangen. Det var vel skogsfolk.


Innhold