Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 1. Gaarder i hovedsognet

9. Ruelsrød.

Navnet. Riffuelsrød 1593. - Opr. form Reiôulfsruð, af mandsnavnet Reidulfr og rud rydning. - Sukke, Sukka, fordybning.

Ruelsrød sammen med pladsen Elten havde i gammel skyld 4 1/2 pd. smør. Desuden var længe i 1600-tallet ogsaa Sukke (Sukke blev neppe underbrug under Ruelsrød før i 1660-aarene. I 1661 opføres Sukke blandt «smaa pladser» som eget brug med endog 2 opsiddere. Gaarden havde tilhørt Kjæraas-folket og kom under Ruelsrød ved arv.) underbrug (16 mk. i skyld). I matriklen af 1667 blir Ruelsrød og Elten sat for 5 pd. og Sukke som før for 16 mk. Tilsammen regnet for fuldgaard. Fossen var særskilt skyldsat (5 lispd. mel).

Om gaarden meddeles i matriklen:

De saadde 11 tdr. og trædde 4; paa Sukke saaddes desuden 4 tdr. Høi 48 lass; paa Sukke 8. Fødde tilsammen 2 hester, 11 kuer, 6 ungnaut, 12 sauer.

Ingen rydningsjord. Humlehage.

Skog af gran til sagtømmer og nogen smaalast. Fossen var fra gammel tid af anset for saa værdifuld, at den havde hele 5 lispd. mel i skyld; i 1685 sattes den bare for 2 1/2 lispd. Opsidderne havde stadig baade sag og kvern.

Baade paa Sukke og i Elten bodde husmænd. I Elten nævnes folk saa tidlig som 1611. Paa Sukke bodde 1664 en to-tre familjer. Egentlige husmænd med fuld brugsret over jorden var de sikkert ikke.

Eiere. Ruelsrød var selveiergaard i dette tidsrum og i samme slegts eie. Slegten maa endog kaldes rig. Den kom i giftemaals-forbindelser med Kjæraas-slegten og den velstaaende familje paa Aarholt i Arendal.

Opsiddere. I 1593 og 94 hedter opsidderen Ola; i 1604 Jon; i 1605 Truls.

Mattis nævnes 1611 og døde antagelig 1622. Efter navneskikken ser det ud til, at han er en indflytter.

Enken Live havde nu gaarden til henimod 1635.

Erik Matiissøn, sønnen, fik den saa og var opsidder paa Ruelsrød til 1678. Erik blev gift med Anne Jakobsdatter, datter af lensmand Jakob Kjæraas, Andebu’s rigeste mand.

Før skiftet efter svigerfaren (som døde 1644) ses Erik at eie sin gaard. Saa arved hans hustru 2 pd. i Vestre Galis og smaalodder i Sukke og Øde-Kjæraas. Siden fik hun som morsarv disse parter øget, saa Erik 1676 eied:

  Ruelrød . . . . . . . . 4 1/2 pd.
 i Sukke . . . . . . . . . 10 mk.
 i Galis . . . . . . . . .  3 pd.
 i Kjæraas . . . . . . . . 1/4 høne.
Erik døde i 1678, omkr. 75 aar; hans hustru to aar efter. De havde 9 barn, hvoraf 8 blev voksne, 3 sønner og 5 døtre. Om barna kan oplyses:

1. Mattis, bodde først paa Østre Høijord, men overtog saa Ruelsrød efter faren.

2. Jakob, bodde først en tid paa Ønne, siden paa Østre Høijord.

3. Jens, fik sit gifte paa Skjeau og bodde først paa Bakke, siden paa Raastad i Vaale.

Døtrene blev gift med Jørgen Prestbyen (Barbro), Albret Sjue (Kari), Jakob Skjeau (Anne), Lars Gjerla (Else) og Anders Sjeland (Mari).

Ved skiftet blev brorlodden paa omkr. 1 1/2 pd. smør samt 16 skaalpd. mel som andel i fosseskylden; sosterlodden det halve.

Mattis Erikssøn overtog altsaa Ruelsrød 1678. Han havde i næsten tyve aar bodd paa Østre Høijord, hvilken gaard han nu overlod sin bror Jakob. Mattis var gift med Anne Klausdatter fra Aarholt (Aarholt-slegten var en af Arendals mest ansete slegter. Ogsaa Mattis’s bror Jakob fik sit gifte herfra.). 1680 eier han:

 i Ruelsrød . . . . . . . . 1 1/2 pd. smør
 i fossen . . . . . . . . . 16 skaalpd. mel
 i Høijord . . . . . . . . 15 lispd.  »
 i Loftsbøen . . . . . . . 12 mk.    »
Mattis Erikssøn blev ikke gammel; han døde allerede i 1689, omkr. 50 aar. Enken sad nu med gaarden til sin død (1711). Sønnen Erik døde bare 24 aar gl. 7 døtre overleved moren. Ved skiftet efter hende (skiftet efter manden er væk) takseres Ruelsrød for 50 rdl. pr. pd. sm. = 250 rdl. 2 lispd. 15 skaalpd. i fossen værdsættes for 58 rdl. Boet har losøre for 222 rdl. og ialt midler til omkr. 460 rdl. Da ogsaa endel hjemmegifte er udbetalt, kan vi vel anslaa Mattis og Annes oprindelige fællesbo til 7-800 rdl.


Innhold