Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 2. Gaarder i Høijord

14. Skog.

Flere merker tyder paa, at bygdefolket langt tilbage satte Skog høiere som gaard, end det blev gjort i 1600-tallet. Denne vesle gaard maa saaledes meget tidlig være delt i Nordre og Søndre Skog; omkring aar 1600 opføres Skog blandt halv- og fuldgaarder; og i 1667 blev skylden nedsat. Muligens har Fekja, senere underbrug under Skjeau, en tid hørt med til Skog.

Den gamle skyld var for Nordre Skog (hovedbølet) 1 1/2 pd. smør; for S. Skog, «ødeplads derunder», 18 mk.; tils. 2 pd. 6 mk. I 1667 minkedes skylden paa hovedbølet til 1 pd. 6 mk., saa gaarden ialt fik 2 pd. i skyld. Om gaarden meddeles i matriklen:

De saadde 5 tdr. og trædde 1 td. Fik 18 lass høi. Fødde 1 hest, 5 kuer, 3 ungnaut, 5 sauer.

Gaarden havde nogen rydningsjord, som leilændingen blev paalagt at oprydde til engens forbedring; paalagt ogsaa at plante humlehage.

Skog af gran til noget sagtømmer.

Eiere. Hovedbølet Nordre Skog eiedes 1625 af Gunde Lange og var 1639 pantsat til Anbjørn Larssøn i Tunsberg. 1650 ses parten opkjøbt af Ola Østre Høijord og gaar fra ham over til Kristoffer Høijord (som siden flytted til Slagen skibrede). I 1699 eies Nordre Skog af Aarholt-folket, som jo ogsaa havde kjøbt Høijord.

Søndre Skog hører i 1643 til Rasmus Berg; gik i 1669 som medgift over til Lars Hundsrød, hvis søn Anders, som bodde paa Sukke, saa senere fik parten.

Opsiddere. Skog er et samlet brug i dette tidsrum. Om opsidderne kan lidet oplyses.

I 1595 og 1612 Ola.

I 20-aarene Torkel, som døde i 1635.

Efterpaa Ola Olssøn, som leved her til 1671 og var da henimod 70 aar. Han var med som matrikulerings-mand i 60-aarene.

Siden nævnes ikke nogen opsidder før i 1699; han hedte da Kristoffer.


Innhold