Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 1. Gaarder i hovedsognet

43. Stein.

Navnet. Steinn, sten; sigter i gaardnavn til jordfaste stener, bautastener, undertiden til fjeld.

Stein regnedes indtil omkr. 1660 for en liden plads og havde i skyld 18 mk. smør. Men i matriklen af 1667 sattes den op til ødegaard med skyld 1 pd. 6 mk. smør.

De saadde 5 tdr., fik 18 lass høi og fødde 1 hest, 4 kuer, 2 ungnaut og 4 sauer.

Ingen rydningsjord. Humlehage.

Skog til ved og gjerder.

Stein havde en liden kvern.

Eiere. I 1643 faar vi høre, at Kristen Staalerød eier Stein. Fra ham gik det vel i arv til sønnen Ingebret Kolkinn, som eier det i 1664 og 71. En kort tid maa det dog ha været pantsat eller afhændet til sogneprest Jens Skabo, der anføres som eier 1661.

Ivar Olssøn Kolkinn, gift med Ingebrets enke, havde Stein efterpaa en tid. Saa fik Nils Skarsholt det (gift med datter efter Ingebret).

Opsiddere. De ældste beboere staar ikke i skattelisterne. 1612 bor Ola «husmand» her. Han leved vistnok helt til 1659 og betaler skat fra 40-aarene.

I 1657 opføres Hans Jonssøn (som det ser ud til svigersøn) som opsidder. Han leved her helt til 1711 og var da 74 aar.


Innhold