Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 3. Gaarder i Kodal

6. Sti.

Navnet. Stigr, vei.

Sti tilhørte hele 1600-tallet Andebu prestebol. Efter en gammel jordliste, som maa være afskrift af bisp Øisteins Rødebog fra 1398, hørte Sti allerede dengang til prestebolet (Kirkeregnskaber 1627-29). Sti var da anset jevngodt med Prestbyen (sættes for 1 markebol hver). I 1575 kaldes Sti «en eng under Prestbyen», saa det ved den tid maa ha været underbrug (Povl Huitfeldts stiftsbog).

Den gamle skyld i 1600-tallet var 2 pd. smør, og bruget regnedes for ødegaard. Men i 1667 blev det halvgaard, og skylden øgedes til 2 pd. 6 mk. smør.

Efter matriklen saadde de 8 tdr. og trædde 3 tdr. Fik 28 lass høi. Fødde 2 hester, 6 kuer, 3 ungnaut, 6 sauer.

Ingen rydningsjord. Mangled humlehage.

Skog til ved og gardfang.

Opsiddere. Som leilændinger og uden sagbrug havde ikke opsidderne godt for at komme sig op. De staar aldrig i skattelisterne som eier af jordlodder; men de klarer sine skatter.

Ola hedter brugeren i 1593 og 1604 (i 1598 nævnes ogsaa en Jørgen).

Alv, antagelig sønnen, nævnes først 1621; men da hans ældste søn er født omkr. 1605, har han nok havt gaarden fra den tid. I 20-aarene leved ogsaa en gift mand Gunnar her. Alv døde 1643. Af sønner nævnes Ola og Torbjørn. Den sidste bodde paa Nedre Holand.

Ola Alvssøn staar som opsidder fra 1643-73, men han drev nok gaarden en stund ogsaa for faren. Ved sin død var han omkr. 70 aar. Sønnerne Halvor og Alv døde begge i Andebu 1678. Sønnen Torbjørn Olssøn fik gaarden og bodde paa Sti fra 1673-93, da han døde 54 aar gl. Han var gift med Rønnaug Torgersdatter fra Berge, og de havde ialt 8 barn. Næstældste søn Alv var soldat og leved noget uordentlig. Skiftet efter Torbjørn viser brutto 100, netto 80 rdl.

Enken Rønnaug gifted sig atter med Hans Nilssøn, vistnok fra Andebu. Han døde paa Sti 1726, omkr. 60 aar.


Innhold