Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 1. Gaarder i hovedsognet

41. Stranden.

Stranden kaldes «en meget ringe plads» og sættes i 1667 for halv ødegaard. Skylden var 1/2 pd. smør.

De havde 2 tøndesaa akerjord og fik 8 lass høi. Fødde 2 kuer og 4 sauer.

Ingen rydningsjord. Havde humlehage.

Skog til ved og gjerder.

Eiere. I skiftet efter Søren Torp 1641 oplyses, at Stranden har tilhørt ham. Arvingerne solgte det til Henrik Klaussøn i Tunsberg, som atter mellem 1661 og 64 afhænded det til Kristen Vestre Hallenstvet. Han benytted Stranden til underbrug under Hallenstvet og eied det hundreaaret ud.

Opsiddere. I begyndelsen af 1600-tiden opføres ikke opsiddere her, saa Søren Torp man ha havt det som underbrug. Det bodde dog vistnok folk her. En Kristofer Strand døde 1646, og senere blev jordveien bygslet af Paal Perssøn, som døde her i 1681, 61 aar. Om ham hedter det i 63, at han var «forarmet». Det var ikke at undres paa, for det ser ud til at ha bodd 3 familjer her en tid: Paal selv, sønnen Ola Paalssøn (død før faren) og endelig Ola Ørjanssøn fra Svindalen.

Som nævnt brugte Kristen Hallenstvet selv jordveien, saa beboerne nu ikke længer var opsiddere.


Innhold