Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 2. Gaarder i Høijord

3. Svensrød.

Navnet. Sveinnsruð af mandanavnet Sveinn.

Gik i gammel tid for ødegaard, men havde bare 2 skind (= 6 mk. sm.) i skyld. Sattea i 1667 for halvødeg. og fik da i akyld 4 lispd. tunge. Matriklen meddeler:

De saadde 4 tdr. og fik 12 lass høi. Fødde 3 kuer, 1 ungnaut, 4 sauer.

Ingen rydningsjord. Humlehage.

Skog til noget smaat hustommer.

Eiere. Svensrød hørte under Herre-Skjelbrei gods og gik med dette i 1660-aarene over til Anders Madssøn, først som pant, siden som eiendom.

Opsiddere. Brugerne her var nærmest at regne for husmænd under Skjelbrei, ialfald i den ældste tid. Ofte bodde et par familjer sammen paa gaarden.

I tiden udover til 1630 nævnes Tor, Hauk og Alv. Fra 1630 til 60 Kjøl (død 63), Jon og Gjest (død 51). Fra omkr. 1660 staar Borger Anderssøn som bruger; døde 1686 «af et ulykkeligt tilfælde», 72 aar. Han eied en lod i Svinsholt.

Sønnen Jon Borgerssøn har bruget efterpaa og leved her til 1704. I fru Anders Madssøns skifte opføres en restanse paa ham som «usikker». Hans bo har løsøre til 8 rdl.; midler netto 22 rdl.


Innhold