Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 1. Gaarder i hovedsognet

45. Tolsrød.

Navnet. - Thiòrdulslosze 1575. Tyrdilsløysi R. B. Den gamle form kan være Tyrdilsløysi, omtrent ensbetydende med Tyrduløysa, d. e. en mager gaard. (S. Bugge.)

I gammel tid ødegaard med 1 pd. 6 mk. smør i skyld. I 1667 sattes skylden op til 1 pd. 12 mk. sm.

De saadde 4 tdr. og trædde 2 tdr. Fik 20 lass høi. Fødde 1 hest, 4 kuer, 2 ungnaut, 5 sauer.

Nogen rydningsjord igjen. Paalagt at plante humlehage.

Skog til ved og gjerdefang.

Eiere. Efter stiftsbogen havde Andebu prestebol i 1575 en liden lod i Tolsrød (1 høne). Den maa være indløst før 1620.

Tolsrød tilhører 1641 gamle Søren Torps bo. Hans søn Kristen bor da her og viser sig siden at eie gaarden. Efter hans død staar Even Torp som eier, siden hans arvinger.

Opsiddere. I begyndelsen af 1600-aarene maa Torpe-folket ha havt Tolsrød som underbrug, da det ikke opføres med egen opsidder. Fra omkr. 1635 ses Kristen Sørenssøn at bo her. Han døde 1652 og havde bare døtre efter sig.

Den følgende, Jon Olssøn, er antagelig svigersøn, men eier ikke gaarden; den er nu Even Torps. Jon nævnes her til 80-aarene, men flytter væk paa sine gamle dage.

I nogen aar bor en Kristen her, som maa høre til Berg-folket, da han eier en part i deres arvegods. Kristen døde 1691, 54 aar. Han var gift med Live, datter efter Kristen Sørenssøn.

Den følgende, Jakob Hanssøn, er sikkert søn af Hans Trulssøn Døvle. Han døde ung, og enken opføres i 99 som selveier. Hun hedte Maren og var datter efter Even Torp.


Innhold