Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 3. Gaarder i Kodal

21. Tveitan.

Navnet. Oprindelig Tveitar, flertal af tveit, udskilt gaard.

Var før 1667 ødegaard med skyld 1 1/2 pd. smør (endnu ældre 1 hud). Blev ved matrikuleringen sat for halvgaard og fik øget skylden til 2 pd. smør.

Her saaddes i 1667 5 tdr. og træddes 1 td. Høi 28 lass. Gaarden fødde 2 hester, 5 kuer, 3 ungnaut og 5 sauer. Til engens forbedring noget rydningsland, som opsidderen blev paalagt at oprydde. Havde humlehage.

Granskog til noget sagtømmer og smaalast.

Havde sag fra omkr. 1635 til 1650-aarene.

Eiere. Tveitan var i 1600-tallet «bondegods». Eier-retten var spredt i tre-fire, senere to lodder, og hørte til velstaaende bondefolk i omegnen, som visselig havde faat dem ved arv. I 1624 har de tre rikinger Tor Aaserum, Eilev Eskedal og Ola Bjørndal hver 11 mk. smør i gaarden (Disse tre mænd var alle gifte med døtre efter gamle Ivar Hvitstein. Tveitan maa derfor tidligere ha hørt til Hvitstein-folket). Restlodden (3 mk.) havde sandsynligvis opsidderen. Ellev Eskedal afhænded senere sin lod til de andre, og 1643 eied Tor Aaserum og Ola Bjørndal hver en halvpart, 18 mk. Bjørndal-parten var i 1670 kommet til Mari Sjeland (som var fra Hvitstein), og i 1688 lik Jørgen Prestbyen den. Aaserum-folket holdt paa sin part, indtil Tveitans opsiddere i 90-aanene indløste sit brug. I 1709 værdsættes 9 mk. i Tveitan for 24 rdl.; altsaa hele gaarden for 96 rdl.

Opsiddere. Det er samme slegt, som bor her hele hundreaaret. Den maa trods sine beskedne leilændingskaar ha nydt god anseelse i bygden; en af sønnerne fik sit gifte paa Bjørndal, en anden bygsled vistnok en tid Øvre Holand.

Hans nævnes fra 1600-38, da han døde her.

Jon Hanssøn er opsidder fra 1638 til omkr. 1670. Han døde i 1680, 75 aar. Den ældste søn Hans bodde, som det synes, paa Øvre Holand en stund. Næstældste søn

Ola Jonssøn blev gift med Mari Torgersdatter Bjørndal og havde Tveitan fra omkr. 1670. Døde i 1699, 57 aar gl. De havde 10 barn.

Jakob Jonssøn opføres i 1700 som opsidder og tillige eier af gaarden. Det maa være en yngre bror; han døde vist meget snart efter, men ikke hjemme. I folketællingslisten for 1701 staar enkerne efter Ola og Jakob som opsiddersker, saa bruget har vel i 90-aarene været delt mellom de to brødre, og de har vel ogsaa i fællesskab løst det ind.


Innhold