Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 2. Gaarder i Høijord

7. Valmestadrød.

Navnet: rydning und af Valmestad (i Vivestad). I en jordebog fra 1625 regnes de feilagtig til Vivestad; gaarden havde dog da sikkert en rum tid hørt til Høijord.

Var i gammel tid ødegaard med 1 hud 3 skind i skyld. Blev i matriklen af 1667 sat for halvgaard med skyld 1 skpd. tunge. Om bruget oplyses da:

De saadde 8 tdr. og trædde 2 tdr. Fik 28 lass høi. Fødde 2 hester, 6 kuer, 4 ungnaut, 6 sauer.

Ingen rydningsjord igjen. Humlehage.

Skog af furu og gran til noget smaat sagtømmer. Gaarden havde i slutten af hundreaaret en liden kvern og 1/3 skur-ret i Valmestad-sagen.

Eiere. 3 skind (1/5) tilhørte ifølge Stiftsbogen af 1575 Andebu prestebol, som ses at eie denne part til henimod slutten af 1600-tallet, da Anders Madssøns arvinger kjøbte den.

Hovedlodden, 1 hud, med bygselret over hele bruget, laa som underbrug under Herre-Skjelbrei og kom til at følge denne gaard. I 1600-tiden tilhørte altsaa Valmestadrød efter hinanden: Rosenkrantzerne, Preben von Ahnen og Anders Madssøn.

Opsiddere. De var i ældre tider husmænd under Skjelbrei. En tid efter at Madse-slegten havde faat hovedgaarden, fik de en selvstændigere stilling.

Nils Andorssøn bodde her antagelig fra omkr. 1615 . Han leved her helt til 1669 og var da henved 100 aar.

Sønnen Andor Nilssøn maa ha havt bruget fra omkr. 1650. Han døde samme aar som faren, 54 aar.

Begge disse sad sikkert i trange kaar. Og det ser tid til, at etten ikke kan holde sig her længer.

I 70-aarene nævnes Hans og Fin og en søn efter Andor, Ola. De maa flytte væk.

Simen Sebjørnssøn bygsler saa Valmestadrød fra omkr. 1680. Han er ældste søn af Sebjørn Sjue og altsaa af en Ramnes-ett. Før havde han bodd paa Dal i Ramnes. Sit gifte har han fra Sukke (det maa være med en steddatter af Nils Mortenssøn).

Baade Simen og hans hustru arved jordlodder, og i 1680 regnes op 7 slige. De største var: i Dal, Ramnes 2 pd. 14 mk. smør, i Ektvet 4 lispd. tunge, i Gorte under Kaape 4 lispd.

I 1690 har Simen 3 pd. 6 mk. i Dal, men har skilt sig ved de fleste smaalodder. Han døde 1692, 63 aar gammel.

Den næste opsidder er Sebjørn Syvertssøn, altsaa ikke søn, men vel en bror-søn.


Innhold