Vestfold-slekt

Bygdebøker

I slektsforskning er bygdebøker gjerne den første kilden man tyr til etter å ha spurt ut nålevende slektninger. Etter hvert finner man imidlertid ut at bygdebøkene inneholder en del feil, slik at opplysningene bør kontrolleres mot primærkilder som kirkebøker, folketellinger, skifter etc.

Bygdebøkene har imidlertid den fordelen at svært mange opplysninger er samlet på ett sted. Man kan dermed raskt få oversikt over mange slektsledd.

Bygdebøker kan være vanskelige å få kjøpt - bokhandlere har vanligvis et svært begrenset utvalg. Det kan være forsøket verdt å kontakte kommunen eller det lokale historielaget da disse ofte står bak utgivelsene. Brukte bygdebøker kan kjøpes gjennom antikvariater eller lånes på biblioteket.

Vestfold er godt dekket med bygdebøker og kvaliteten er generelt god. Nedenfor finnes en oversikt over bygdebøker fra Vestfold. Det er ikke noen komplett samling, det er først og fremst tatt med bøker som inneholder gård- og slektshistorie. Bøker merket med * har jeg muligeheten til å gjøre oppslag i.

Flere bøker kan man finne ved å søke i universitetsbibliotekenes database BIBSYS eller i folkebibliotekenes database BIBLIOFIL


Bygdebøker under planlegging / arbeid

Eksisterende bygdebøker
*Andebu : en Vestfold-bygds historie i 1600-aarene : med en række almén-skildringer af Vestfolds økonomiske forhold og folkekultur i dette tidsrum, dets stormands-etter og jorddrotter / Lorens Berg. Kristiania : Mallingske bogtrykkeri, 1905. 345 s. : ill.
Opptrykk: 1995.

*Andebu bygdebok / [redigert] ved Arne Gallis ; utgitt av Andebu kommune. - [Andebu] : Kommunen, 1975-1982. - 3 b. : ill.
*1: Kulturbind. 1975. - 597 s., pl. + 1 kart. Kart i lomme. ISBN 82-7165-002-5
*2: Gårds- og slektshistorie Andebu hovedsogn. 1982. - 785 s. : ill. ISBN 82-7165-025-4
*3: Gårds- og slektshistorie Høyjord og Kodal. 1979. - 828 s. : ill. ISBN 82-7165-012-2

*Borre bygdebok / hovedredaktør Eyvind Lillevold ; medarbeidere Charlotte Blindheim ... [et al.] ; utgitt av Borre kommune. [Borre] : [s.n.], 1954 (Horten : A/S Gjengangerens Trykkeri). 891 s., pl. : ill.

*Botne bygdebok / utgitt av Botne historielag. - [Botne] : [s.n.], 1953-1967. - 3 b. : ill. Bind 2 er identisk med Ramnes bygdebok 1:1, Våle bygdebok 2 og Hof bygdebok 2.
*1: Gårds- og slektshistorie / ved Sigurd H. Unneberg. 1953 (Drammen : Trykt hos Harald Lyche & Co.). - 950 s.
Opptrykk: Botne historielag, 2001 (2 bind).
*2: Bygdehistorien for Botne, Våle, Ramnes og Hof inntil ca. 1540 / redigert av Egil Kristoffer Sanner ; med bidrag av K. Lie Mathisen...[et al.]. 1960 (Moss : Sæbbøs Trykkeri og Bokbinderi). - 341 s.
3: Bygdehistorie for Botne fra ca. 1540 fram til våre dager / ved Egil Kristoffer Sanner. 1967 (Holmestrand : Holmestrand Handelstrykkeri). - 352 s.

Brunlanes : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold med kart over Brunlanes, flere kartskisser og mange billeder / Lorens Berg. Kristiania : Cappelen, 1911. 538 s. : ill.
Opptrykk: 1979 (se nedenfor).

Brunlanes : en bygdebok / under redaksjon av Gunnar Christie Wasberg. - Larvik : Brunlanes kommune, Brunlanes sparebank, 1970-1992. - 3 b. : ill. Bind 3 del 1 og 2 skrevet av Astri Jahnsen og utgitt av Larvik kommune.
1: Bygdehistorie. 1970. - 354 s.
2: Inntil 1830-50 / av Lorens Berg. - Ny utg. 1979. - 784 s. 1. utgave utgitt av Lorens Berg, Chra : Cappelen, 1911. ISBN 82-990592-1-6
3: Gårds- og slektshistorie fra ca. 1780 / Astri Jahnsen. 1992. - 2 b. ISBN 82-990592-2-4

Hedrum : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold / Lorens Berg ; illustrationene ved Hans Holmen. Kristiania : Cappelen, 1913. 520 s. : ill.

*Hedrum bygdebok / Jan W. Krohn-Holm ; utgitt av Hedrum kommune. - [Nanset] : Kommunen, 1978. - b. : ill.
*1: Kulturhistorie. 1982. - 677 s., 1 fold. kart i lomme. ISBN 82-990513-2-0
*2: Gårder og slekter i Hedrum sogn. 1978. - 605 s. : ill. ISBN 82-990513-0-4
*3: Gårder og slekter i Kvelde og Hvarnes sogn. 1979. - S.[615]-1084,[57]bl. : ill. ISBN 82-990513-1-2

*Hof bygdebok / utgitt av Hof, Våle, Ramnes og Botne kommuner. - [S.l.] : Kommunene, 1960-64. - 2 b. i 3 : ill. B.2 er identisk med Botne bygdebok 2, Ramnes bygdebok 1:1 og Våle bygdebok 2.
*1: Gårds- og slektshistorie / ved Sigurd H. Unneberg ; utgitt av Hof kommune. 1964. - 2 b.
*2: Bygdehistorien for Hof, Våle, Ramnes og Botne inntil ca. 1540 / redigert av Egil Kristoffer Sanner. 1960. - 341 s.

*Lardal bygdebok / under redaksjon av Gunnar Christie Wasberg ; utgitt av Lardal kommune ved en komite med Lars A. Stensholt (formann)... [et al.]. - Svarstad : Kommunen, 1973-1978. - 3 b. : ill. ISBN 82-990070-4-6
*1: Slekter som fulgte slekters gang / med verkets redaktør som forfatter. 1978. - 353 s. : ill. ISBN 82-990070-3-8
*2: Gårdshistorie for Svarstad kirkesogn / H. K. Schutter. 1973. - 634 s. : ill.
*3: Gårdshistorie for Styrvold og Hem kirkesogn / H. K. Schutter, Else Marie L'Abée-Lund, Lisen Smedsrud. 1976. - S.[623]-1238 : ill.

*Nøtterø : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold / med sær-avsnit av Jakob Schetelig ... [et al.]. Berg, Lorens, Kristiania, 1922. 708 s. : ill., kart.
Opptrykk: Nøtterøy historielag, 1989.

*Nøtterøy : gards- og slektshistorie / ved Sigurd H. Unneberg. - : Nøtterøy kommune, 1971. - 2 b. : ill.
*1: 1971. - 655 s.
*2: 1971. - 659-1356.

*Nøtterøy i 1800-årene / av Helge Paulsen [Borgheim] : Nøtterøy kommune, 1986. 594 s. : ill. ISBN: 82-991504-1-8 (ib.)

*Nøtterøy inn i 1900-årene / av Helge Paulsen. [Borgheim] : Nøtterøy kommune, 2003. 608 s. : ill. ISBN: 82-991504-3-4 (ib.)

*Ramnes Bygdebok / red. av Egil Kristoffer Sanner / med bidrag av K. Lie Mathisen ... . - Moss, 1960- . - b. Bind 1:1 er identisk med Botne bygdebok 2, Våle bygdebok 2 og Hof bygdebok 2.
*1:1: Bygdehistorien for Ramnes, Botne, Hof og Våle inntil ca. 1540 / red, av Egil Kristoffer Sanner. 1960. - 341 s.
*2: Gårds- og slektshistorie / utgitt av Ramnes kommune ved Sigurd H. Unneberg i samarbeid med Christoffer Holt. - , 1970. - 2 b.

*Sandeboka : bygdebok for Sande i Vestfold / utgitt av en komite ; redigert av G.O. Kløvstad og Andreas Mørch. Drammen, 1939. 867 s., 2 pl.
Noter: Faksimileutg.tr.av Harald Lyche & co.[1970]. - Tillegg med rettelser bak i boka.

*Sandeherred : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold / Lorens Berg ; med sær-avsnit av A.W. Brøgger ... [et al.]. Kristiania : I kommission hos Norli, 1918. 690 s. : ill. + 1 fold. kart.
Opptrykk: Sandar historielag, 1988, 2000

Sandar bygdebok / under redaksjon av Gunnar Christie Wasberg ; utgitt av Sandar (Sandefjord) kommune.
1: Bygdehistorie. 1968. - 399 s.
Kjøp!

Sandar: grend og gård 1850-1970, med tidsbilder fra næringsliv og kulturhistorie / Vilhelm Møller.
1: 1977. - 374 s.
2: 1980. - 368 s.
3: 1985. - 366 s.
Kjøp!

*Sem og Slagen : en bygdebok / utgitt av Sem og Slagens bygdebokkomité efter foranstaltning av Sem kommune. - [Sem] : Bygdebokkomitéen, 1945- . - b. : ill.
*1. b.: Gårdshistorie / redigert av Oscar Albert Johnsen ; medarbeidere: Thordis Johnsen, E.W. Orholt og Sigurd H. Unneberg. 1945-1948. - 2 b., 1264 s.
2. b.: Kulturhistorie / redigert av H. Blom Svendsen. 1959- . - b.

*Stokke : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold / Lorens Berg ; fuldført av N. Hals og Øivind Berg ; med særavsnit av Jakob Schetelig ... [et al.] ; utgit av Stokke kommune ; med bygdekart, jordplanche og billeder. Oslo : [S.n.], 1928 (Mallingske bogtrykkeri). 586 s. : ill.
Opptrykk: Stokke historielag, 1997(?)
Kjøp!

Stokke bygdebok / Nils Steen Christensen, Olav Hagelund. - Stokke : Stokke kommune, [1981]- . - b. : ill., fold.kart.
1: [Tegninger ... av Hans Gerhard Sørensen [og] Elfi Sverdrup]. [1981]. - 351 s.
2: 1983. - 416 s.
3: [1988]. - 576 s.
Kjøp!

Strømms historie / Sigfred L. Eier ; [utgitt av] Strømm kommune, Vestfold. - [Strømm] : Kommunen, 1951. - 2 b. : ill.
Bind I: Bygdehistorie. 1951. - 539 s. : ill.
*Bind II: Gårdshistorie. 1951. - 224 s.

Tjølling : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold / Lorens Berg. Kristiania : Cappelen, 1915. 517 s. : ill.

*Tjølling bygdebok / Jan W. Krohn-Holm. - Tjølling : Tjølling kommune, 1970-1974. - 3 b. : ill., por., kart, tab. Har bibliografi.
1: Kulturhistorien. 1974. - 667 s. ISBN 82-990341-0-8
*2: Gårder og slekter. 1970. - 677 s.
*3: Gårder og slekter. 1972. - S. 690-1415 ] bl.) + Rettelser og tilføyelser bind II og III ([6.

*Tjømø : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fragammel tid ned til kjendte nutidsforhold, med bygdekart, jordplanche og 430 billeder : med særavsnitt av A. W. Brøgger. Kristiania : Hauff, 1920. 562 s. : ill.
Opptrykk: Tjøme kommune, 1980.

*Våle bygdebok / utgitt av Våle kommune. - [Våle] : kommunen, 1960-[1985?]. - 3 b. : ill. Bind 2 er identisk med Botne bygdebok 2, Ramnes bygdebok 1:1 og Hof bygdebok 2.
*1: Gårds- og slektshistorie / ved Sigurd H. Unneberg. 1961-1963. - 2 b.
*2: Bygdehistorien for Våle, Ramnes, Botne og Hof inntil ca. 1540 / redigert av Egil Kristoffer Sanner ; med bidrag av K. Lie Mathisen ...[et al.] ; utgitt av Våle, Ramnes, Botne og Hof kommuner. 1960. - 341 s. + 1 kart i lomme.
*3: Bygdehistorie for Våle fra ca 1540 til ca 1980 / ved John Rønningen. [1985?]. - 392 s. : ill. ISBN 82-991310-0-6

Vestfold-slekt | Lenker | Kontakt