Etterlysninger


Jeg søker opplysninger som kan føre meg til opphavet til følgende personer i min anetavle:


Ole Olsen (Reine) (#56) var ifølge folketellingen 1865 (Orrevål, Vivestad) murer og 50 år, født på Larviksneset (Brunlanes). Han var gift 3 ganger:

  1. i Ramnes i 1835 med Inger Olea Andersdatter (f. 1816 på Reine i Ramnes). De flyttet i 1840 til Borre. 5 barn kjent (Mathias, Anders, Gunhild Maria, Ellen Helene og Maren Sophie).
  2. i Borre 26. desember 1853 med Anna Lisa Dahlgren (f. ca. 1810 i Sverige). Han var enkemann, murer, 38 år, født i Borre(!). Faren het Ole Olsen. Forlovere Jørgen Olsen og Hans Nielsen. Ingen barn kjent
  3. i Ramnes 7. januar 1866 med Maren Kirstine Kristoffersdatter (f. 1830 i Vivestad). Han kalles da Ole Olsen Reine. Ett barn kjent (Ole, #28).

Jeg har ikke funnet ham utflyttet fra Brunlanes eller innflyttet til Ramnes før giftermålet i 1835.

Det døpes flere med navn Ole og far Ole Olsen i Brunlanes rundt 1815, men jeg mangler linken som evt. kan koble en av disse til Ole Olsen Reine.


Andre etterlysninger:

Har du opplysninger om opphavet til noen av disse personene, kan jeg kontaktes på adressen .


Ketil Firing Hanssen