Vestfold-slekt

Private slektsdatabaser

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å/AA

- A -

Torgeir Abrahamsen
Fra Hamburgsund og Lindesnes til Fredrikstad og Hvaler.
Lars Harald Alstadsæter
Vesentlig materiale fra Sunnmøre og Vestfold.
Christine Amlie
Slektsregister med over 1000 personer (Rogaland, Ålesund, Toten ++).
Josef Amlie
Leif Joh. Andersen
Database med over 9000 navn, svært mange av dem fra Vestvågøy i Lofoten. Etterlysninger.
Olaf Andersen
Nordland.
Siri Andersen
Anetavle, 16 generasjoner. Mest fra Telemark og Hadeland.
Per Ariansen
Etterkommere av Johannis Ougensen, f. ca. 1630.
Stein Arnekleiv
Slektsdatabase med ca. 1500 navn.
Arne Aronsen
Anetavle over 15 generasjoner, hovedsakelig fra Vestfold. Også endel tilleggsopplysninger i den alfabetiske lista (Win-Family).
Helmer Aslaksen
Anetavle over hele 31 generasjoner, og inneholder derfor endel tvilsomme hypoteser. Alfabetisk liste nederst på siden.
Olav Auestad
Lite slektstre fra Rogaland.

- B -

Carl Henrik Bache
Database med over 1000 navn.
Terje Bakkalia
Aneregister med ca. 1000 personer. Hovedsakelig Telemark. Søk i Hitterdalsboka.
Øivind G. Bang
Koht, von Ansbach, telemarkslekter.
Lars Bartnes
Slektstre med de fleste røtter i Beitstad, Nord-Trøndelag. Bergstranda Gazette.
Bekkelagshøgda lokalhistoriske forening
Lokalhistorie, manntall, etc.
Carsten Asbjørn Berg
Slektene Berg, Selsbak, Winnem og Ravn.
Liv Gudrun Berg
Lite slektsregister for familie som stammer fra Sauda, Hjelmeland, Haugesund, Hadsel, Trondenes og Luster i Sogn.
Rolf Steinar Bergli
Vest-Agder og Oppland.
Bjarte Onar Birkeland
Liten slektsdatabase med vestlendinger.
Jørgen R. Bjerkøe
Vestfold.
Anne Mette Bjørgan
August Brenne
Telemark, Møre, Trøndelag. En del forbindelser tilbake til tidlig middelalder som neppe kan dokumenteres.
Atle Brunvoll
Anetre og etterslekter. Hovedsakelig fra Romsdal, noe fra Vesterålen og Skjåk.
Markus Brynildsen
Anetavle over 14 generasjoner.
Arild Oliver Bråthen
Slektsregister med over 23400 navn fra Østfold, Vestfold, Hedemark, USA, Sverige, etc.
Paul Arve Buskum

- C -

Jan Christensen
Skien genealgiske side. Slektstavle over 23 generasjoner. Mye kildemateriale.

- D -

Ingunn Randa Dahl
Nordland, Rogaland, Vestfold, Østfold og Buskerud.
Morten Dreier
Frode Dyrdal

- E -

Tomas Eagan
Nanna Egidius
Kaldor gard i Øyer. Database med over 5000 personer fra Øyer, Tretten og Ringebu.
Jarle Andrè Ellingsen
Slektsregister med nesten 1000 personer.
Jan Eri
Gorm Eriksen
Slektsdatabase med over 16000 navn.
Werner Eriksen
Anetavle over 13 generasjoner, hovedsakelig fra Nordland.
Daniel Evjen
Amerikaner med forfedre som utvandret fra Midt-Norge. Både aner og etterkommere.

- F -

Inger Falch-Jacobsen
Database med 10000 personer. Aner fra Vestfold, Hadeland og Østfold.
Kjell Ivar Farstad
Slektsdatabase med 6000 personer.
Richard Fauskrud
Slektsdatabase for Fåberg og Lillehammer. Anetavle over 18 generasjoner (mest fra Oppland og Hedmark). Etterlysninger.
Ester Fedreheim
Liv Fiveland
Sauda, Hjelmeland, Haugesund, Hadsel, Trondenes og Luster i Sogn.
Victor Fjellman
To anetavler over hhv. 12 og 5 generasjoner. Vedkommende har databaser med 25000 personer (bl. a. Hjørundfjordætta), men disse er ikke tilgjengelig på web-sidene.
Frode Jan Fjørtoft
Anetavle med ca. 500 navn.
Harald Folvik
Slekt fra Trondheim, Narvik, Larvik, Trøgstad, Ullensaker, Bærum og fra Trollhättan-distriktet i Sverige.
Nils Johan Fosli
Liana Sonja Foxvog
Dag Fredriksen
Database med over 3000 personer. Mest fra Vestfold, Østfold og Buskerud.

- G -

Terje Erik Garberg
Selbu.
Kjell B. Gilje
Slektsregister med over 1000 navn, bl. a. fra Rogaland.
Karl-Ludvig Grønhaug
Ytre Sogn, Sunnfjord, Lurøy, Rødøy.

- H -

Jane Østnes Hansen
Boka om Næsseter-slekta (Solør).
Ketil Firing Hanssen
Anetavle over 20 generasjoner med hovedvekt på Vestfold, men også en del fra Østfold, Telemark og Rogaland. Også geografisk sortering. Etterlysninger.
Helge Haugland
Knut Klaveness Heidelberg
Anetavle hovedsakelig fra Vestfold.
Torbjørn Helgesen
Ket Henriksen
Slekt fra Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.
Per Herstad
Bjarte Hetland
Roy Hetland
To slektsdatabaser med ca. 4000 personer, hovedsakelig fra Hordaland/Rogaland.
Dag T. Hoelseth
6-generasjoners anetavle, hovedsakelig fra Vestfold og Hedmark.
Dag Hofsødegård
Slektsregister fra Oppland, Hedmark og Akershus.
Arne Holm
Slektsside med utgangspunkt i Sandsvær, Buskerud.
Terje Rehn Holm-Johnsen
Slektene Holm Johnsen, Rehn, Høgseth og Pedersen fra Nedre Telemark.
Hogne Holst
8 anetavler - en for hver av oldeforeldrene. Hedmark, Oppland, Østfold, Akershus.
Terje Holte
Rogaland, Hordaland, Vest-Agder og noen på Østlandet. Ca 3000 personer.
Marit Holten
To anetavler - en fra Vestfold og en fra Agder.
Frode Holthe
Interaktiv slektsbok for Nesna i Helgeland. Anetavle over 18 generasjoner.
Nils Aksel Horvei
Slektsregister med ca. 4000 personer. Flere anetavler og stor geografisk spredning.
Kristian Hunskaar
Anetavle over 8 generasjoner. Mye fra Vestfold, men også Telemark og Jølster.
Helge Husby
Stian Høiset
Anetavle over 10 generasjoner. Telemark, Vestfold, Rogaland.
Gunnar Håland
Slektsregister med over 1000 personer fra Etne, Ølen, Vindafjord, Odda og Hardanger.

- I -

Johannes Instefjord
Ættebok for Lavik.

- J -

Kai Henning Jakobsen
Stor database med hovedvekt på Østfold og Vestfold.
Alf Magne Jamne
Hordaland.
Jens-Otto Jensen
Slektsregister med 800 navn, bl. a. fra Søndeled.
Nina Iren Jensen
Frank Johannessen
Grenland.
Thor Erik Johansen
Slektsregister med ca. 1500 navn.
Hanne Johnsrud
Pål André Jørgensen

- K -

Olav Karlsen
Slekter i Snåsa.
Per Stian Bjørnø Kjendal
Kragerø genealogiside. Anetavle over 17 generasjoner, hovedsakelig fra Telemark, men også Vestfold og Aust-Agder.
Rolf Gunnar Klemetsen
Database med ca. 1000 individer fra Møre og Romsdal, Agder, Buskerud og Oslo
Anne Marie Kleppestø
Knut Ivar Knudsen
Anetavle over 24 generasjoner, hovedsakelig fra Midt-Norge. Også en etterslektstavle.
Odd-Arild Knutsen
Leif Biberg Kristensen
Solumslekt (Telemark).
Eystein Krohn-Dale
Etterkommere av Ludolph Johannesson Krohn (1741-1795), sogneprest til Norddal og Luster.
Tor Kvammen
Sogn og Fjordane.
Tor Kvien
Nordfjord.

- L -

Thor Arne Landsverk
To slektsdatabaser, ca. 40000 navn.
Bjørn Inge Langdal
Siri Lawson
Slekter fra Rogaland og Nord-Trøndelag.
Kåre A. Lie
Einar Lillebye
Odd Egil Lillebø
Anetavle og etterslektstavler, hovedsakelig fra Aust-Agder og Møre og Romsdal. Totalt ca. 100000 navn.
Ole Andreas Lilloe-Olsen
132 generasjoner.
John Ludvigsen
Slektsregister fra Øyer med ca. 600 navn.
Sverre Geir Ludwigsen
8 slekter med aner og etterkommere.
Håvard Lund
Anetavle over så mange generasjoner at mesteparten av materialet må bygge på usikre og feilaktige hypoteser.
Olaf Lund
Hovedsakelig Vestlandet. Slektsrelasjoner tilbake til f.K., som selvsagt bare er oppspinn.
Oddvar Løvdahl
Anetavle, hovedsakelig fra Aust-Agder og Akershus.

- M -

Per Christian Malmin
Anetavle over 20 generasjoner, bl. a. fra Rogaland.
Trond Manskow
Odd Marthinsen
Østfold.
Vigdis og Martin Martinsen
Rogaland.
Jostein Mathisen
Slektsdatabase med ca. 3000 personer, hovesakelig fra Trøndelag.
Kai Magne Mauseth
Einar Agersborg Mentzen
Agnar Merkesnes
Slektene Ringkjøb og Agersborg. Dessuten anetavle over 20 generasjoner.
Arne Moen
Slektsdatabase med utgangspunkt i Årdal i Sogn.
Ole Gunnar Mosvold
Vest-Agder
Sverre Munthe
Ca. 17500 personer, bl. a. slekten Munthe.
Carl Müller

- N -

Per Nermo
Slektsdatabase med 7500 navn, inkl. Harald Hårfagre og denslags.
Jan Nicolaisen
To anetavler. Odalen, Telemark, Vestfold, Agder, Rogaland, Hardanger.
Kari Nicolaisen
Per Inge Nilsen
Gene Nygaard
Jens Erik Nygård
Eiker og Luster.
Ketil Ken Nygaard
Sverre Nygaard
Tore Nygaard

- O -

Steinar Oddenes
Terje Ofstad
Kirsten og Ragnar Olsen
Aner fra Meråker, Ålen og Singsås i Trøndelag, Mo i Rana i Nordland.
Gisle Olstad
Tor Onshus
Gudbrandsdalen
Solfrid Vestaberg Ormøy
Slekt fra Sør-Odal, Vinger, Bergen, Herlø, Manger, Sogn og Fjordane. Ca. 5000 navn.

- P -

Sven Tore Pedersen
Jarle Gamst Pedersen
Database med over 75 000 registrert personer fra Lenvik, Sørreisa, Dyrøy, Torsken og Berg kommune i Troms.
Terje Kjell Pedersen
1500 personer, flesteparten fra Røvær, Stange, Fredrikstad og Kristiania.
Kelly Petit
Jan Sommerfelt Pettersen
Rudolf Pettersen
Familietre med over 1000 individer.
Ragnhild Prøytz
Bl. a. Vestfold, Buskerud og Akershus. Her finner man også linjer til Harald Hårfagre, for de som liker hypoteser.

- R -

Lars Rasmussen
Steinar Rasmussen
Mye Tjøme-stoff.
Dagfinn Refseth
Trøndelag-slekter. Kirkebokavskrifter fra Støren.
Leif T. Restad
20 generasjoners anetavle. Også database med over 6000 personer.
Baard V. Riiber
Trøndelag
Birger Rokne
Voss
Erling Rost
The Rønneberg Family Tree
Helge K. Rørnes
Anetavler og etterkommere fra Vestlandet.
Jon Røsok
Egil Røste
Gård og slekt i Åsmarka, Ringsaker. Anetavler.
Kjell Røysum

- S -

Tor Salthe
Stig Samuelsen
Bjørn Sande
Hovedsakelig Nordfjord og Sunnmøre.
Ingmar Kjetil Seth
Møre og Romsdal
Tore Sjøvik
Kjell Skagestad
Slektsregister med utgangspunkt i Mandal. Forgreninger til Vestfold, Gudbrandsdalen, Bergen, Krødsherad, Elverum, Solør.
Elise Ann Skalwold
Vestfold
Leiv Skjerve
Slekter i Rennebu, Meldal, Orkdal, Innset, Kvikne og Volda, Innvik, Gloppen, Holsen, Førde og Fana.
Liv Skramstad
Slekt fra Østfold, Vestfold, Ullensaker og Oslo. 275 navn.
Ivar Skåre
Arvid Snekkevik
Daae-slekten.
Terje Solberg
Asbjørn Solheim
Kersti og Øystein Sorter
Telemark
Jean-Pierre Soulére
Kjell Stave
Tor Olav Steine
Harald Storaker
Kjartan Storsæt
Database med noen hundre personer, hovedsakelig fra Hordaland og Sogn og Fjordane.
Jogeir Storås
Alfabetisk aneliste med sunn- og nordmøringer.
Jens-Chr. Strandos
Slektsdatabase med nesten 5000 personer. Utgangspunkt i Østfold.
Gard Strøm
John Strøm
Reidar Strømsø
Inntrønderslekter.
Ove Lagarhus Svendsen
Odd Sørensen

- T -

Jan Willi Talgø
Jan Tangvald
Geir Ole Tellnes
Hordaland/Nordmøre/Trøndelag
Olav Thorstad
Hedmark, Oppland, Buskerud, Agder.
Geir Thorud
Slekter fra Oppland, Hedmark, Romerike og Buskerud. Innrømmelser ang. upålitelige kilder.
Richard Tiedeman
Amerikaner med norske og tyske røtter. Anetavle over 26 generasjoner med mange tvilsomme slektsrelasjoner.
Svanhild og Thor Bernhard Tobiassen
Rogaland og Vest-Agder.
Børge Einar Torgersen
Leif Tore Torkildsen
Anetavle over 17 generasjoner, hovedsakelig fra Rogaland.
Jan Ragnvald Torsvik
Magne Tveit

- U -

Svein Ulvund
Slektsside med hovedvekt på Voss.
Arnt Urkedal
Jangården på Valderøy.
Per Ursin
Ursin-slekta fra Hamarøy og Tysfjord.

- V -

Tore Vamraak
Magne Varslot
Nord-Trøndelag.
Ole Arild Vesthagen
Oppland, Buskerud.
Harald Viken
Anetavle med ca. 700 navn, hovedsakelig fra Frosta i Nord-Trøndelag.
Ivar Vølstad
Slektsregister fra Rogaland med over 2000 personer.

- W -

Sven og Ann Kristin Weber
Hovedsakelig fra ØStfold og Hedmark.
Atle Jan Westrheim
Anne Mo og Michael Willig
Karl M. Wilsgaard
Wilsgaard-slekten.
Geirr Winnem
Slektene Burchard, Winnem og Ravn.
Steinar Winnem
Slektene Burchard, Winnem og Ravn.
Dag Einar Winsnes
Stein Norem Wisted
Rogaland
Bård Witzø
Flere anetavler og slektsregister fra Midt-Norge, totalt ca. 1000 personer.

- Z -

Jan Owe Zetterstrøm
Rogaland, Hordaland, Vestfold.

- Ø -

Geir Olav Øien
Leiv-Arne Øien
Slektsregister med 3500 navn.
Ole Øiestad
Rogaland
Ole Johannes Østberg
Anetavle over 13 generasjoner. Solør Slektshistorielag.
Omar Øverland
Vidar Øverlie
Egil Øyangen
Trøndelag.

- Å/AA -

Svein Aandalen
Asbjørn Aandstad
Hadsel, Tromsø, Lom, Skjåk, Norfjordeid, Hof i Solør, Bjerkreim m.m.
Arne Kristian Østli Aarum
Anetavle med ca. 300 østfoldinger.
Bjørn Aas
Jan Erik Aas
Hedmark (Alvdal, Folldal), Eidsberg, Høland.
Randi og Gunnar Aaslie
Vestfold, Akershus, Sverige.
Einar Aasprong
Anetavle over 11 generasjoner med god geografisk spredning. Også linker til norske gårder som er beskrevet på nettet.


Ketil Firing Hanssen