Hovet Lægs Rulle

Ower

Det Søndre Jarelsbergsche

Herr Obriste Frølichs Liff Compagnie

 

Hworledes samme wed Inddehligen

effter Ordre til Regimented af dato 14:

February sidst Afwigt, blevet forlagt.

pro

Anno 1726

 

 

No.

Primma Plana

Hwor fød

Hvor Gammel

Gifft eller icke

Hvor lenge tient

1

Obrister Johan Friderich Frølich

udj Norge

46

Gifft

26

2

Capit. Reformé Knud Jørgen Bredahl

Norge

31

 

10

3

Seconde Lieutenant Severin Fermann

Norge

29

 

11

4

Fendrich Magnus Poscholan

Dannemarck

31

 

8

5

Capit: des Armes Guttorm Augesen

Aasgaard j BorreSog.

34

Gifft

15

6

Sergeant Eylert Rassmusen

Hußebye j BorreSog.

42

Gifft

25

7

Sergeant Povel Hansøn Duus

Tonsberg

32

Gifft

5

8

Corporal Jørgen Larsen Egeberg

Eegeberg i Semsog.

37

Gifft

19

9

Corporal Hermann Henrich

Stockholm i Sverge

40

Gifft

4

10

Corporal Abraham Hansøn Wahr

Store Wahr i Stockesog.

29

Gifft

8

11

Tambour Jens Torckildsen Frested

Fræsted i Ramnessog

33

Gifft

13

12

Tambour Jørgen Hansen Solberg

Solberg, Borresog

28

Gifft

8

 

Semb Sogn

 

Lægs No.

Gaardens Navn

Opsidderne og Lægsbøndernes Navne

Soldatens Navn

Om hand gaar for sin egen Gaard, Søn, eller fremmed

Af hvad Comp: effter Cituationens beskaffen-hed afgaar

Til hvilchet Nærmeste Compagnie And-kommer

Hvor Gammel

Gifft og hvor mange Børn

Hvor lenge tient

Det Unge Mandskab fra 16 til 40 Aar med Nafne

Det Unge Mandskab fra 1 till 16 aar med Navne

1

1 Ryg

Hans Anderßen

Encke

Ole Jacobßen

Søn

 

 

23

Gifft

4

 

 

Lars Jacobßen

Powel Hansen

Anders Hansen

14

8

6

2

¾ Nedre Grette

Helge Olßen

Ole Helgesen

Søn

 

 

25

 

3

 

 

Hans Helgeß:

Guttorm Helgeß:

13

10

¼ Rastad

Anders Christenß

3

¾ Hoxnæs

Niels Larßen

Niels Torgiersen

Søn

 

 

21

 

1

 

 

Haavel Nielß

14

 

Jacob Nielßen

Lars Hanßen

11

 

Ole Hanßen

Christoffer Anderß

12

¼ Bielland

 

Anders Christofferß

Ole Anderßen

9

4

¾ Pande

¼ Bielland

Ole Ditmandß

Lars Helgeßen

Fremmed

 

 

22

 

4

 

 

 

 

5

1 Ager

Capitain Schrader

Rasmus Hendrickß

Fremmed

 

 

23

 

6

 

 

 

 

6

¾ Elderen

Capit: Schraders Afwelsgaard

Anders Iwerßen

Fremmed

 

 

28

Gifft

9

Søren Sørenßen

16

Hans Sørensen

15

Halvor Sørensen

5

¼ Skollerød

Søren Larßen

Guttorm Sørensen

2

7

¾ Sværstad

Guttorm Sørenßen

Chresten Halvorsen

Fremmed

 

 

25

Gifft

4

Hans Guttormß:

21

Iver Hanßen

2

¼ Barckager

Hans Nielßen

8

¾ Østre Egeberg

Corporal Jørgen Larsen

Powel Ewindsen

Anders Siffrinßen

Fremmed

 

 

28

Gifft

6

 

 

Lars Jørgensen

Anders Jørgenß:

12

10

¼ Barckager

 

Christopher Jørgenß:

7

9

¾ Søndre Fredzie

Mathias Halvorß

Powel Christopherß:

Fremmed

 

 

26

Gifft

5

Hans Olßen

20

 

 

¼ Stuerød i Slaugen

Augustinus Rasmuß

Raßmus Augustinußen

20

Peder Augustinuß

17

10

¾ DomsEngen

Mickel Povelsen

Chresten Andersen

Lars Mickelßen

Søn

 

 

22

 

3

Lars Hendricksen

17

Ole Hendrickß:

Søren Hendrickß:

13

6

¼ Nord. Fredzie

Hendrick Pedersen

11

¾ Aaleborga

¼ N. Fredzie

Simen Simenßen

Peder Hendrickßen

Søn

 

 

20

 

Skreven 1726

 

 

Lars Jansen

Jan Jansen

8

4

12

1 Søndre Undrumb

Hans Sørensen

Lars Nielsen

Stephen Larsen

Fremmed

 

 

22

 

1

 

 

Chresten Olsen

Anders Hansen

12

2

13

1 Nord: Heßbye

Swend Anderß:

Arne Olßen

Fremmed

 

 

30

Gifft

2 Børn

9

 

 

Ellew Svendsen

13

Ole Svendsen

8

Anders Svendsen

4

Guttorm Svendsen

2

14

1 Mell: Heßbye

Niels Olsen

Hans Nielsen

Fremmed

 

 

22

 

Skreven 1726

 

 

Ole Nielßen

12

15

¾ Øfre Lensberg

Christen Hanßen

Torsten Hanßen

Fremmed

 

 

22

 

Skreven 1726

 

 

Isack Povelß:

4

¼ Beckewahr

Powel Pederßen Tambour

16

¾ Øfre Grette

Encke

Chresten Andersen

Eget

 

 

24

Gifft

1 Barn

4

 

 

 

 

¼ Rastad

Christen Andersen Soldat

17

½ Tweten

½ Fræsted

Johannes Olsen

Toer Johansen

Søn

 

 

23

 

4

 

 

Iver Johanßen

Ole Johanßen

Halvor Johanßen

13

2

1

18

1 Tæmb

Ole Guttormsen

Hans Anderßen

Ole Mickelßen

Fremmed

 

 

27

 

6

 

 

 

 

19

1 Nedre Heßbye

Obriste Lieutenant Schilling

Hendrick Jensen

Fremmed

 

 

24

Gifft

3

 

 

 

 

20

1 Westre Kiær

Ole Sywersen

Haavel Sywersen

Sywer Olßen

Søn

 

 

24

 

4

Ingebret Haavelß:

17

Christen Haavelß:

15

Ole Haavelßen

12

Anders Haavelß:

6

Halvor Olsen

13

21

1 Søndre Fadum

Ole Povelsen

Ole Amundsen

Halvor Andersen

Fremmed

 

 

22

Gifft

1 Barn

1

 

 

Anund Olßen

Ole Olßen

Jesper Olßen

Ole Olßen

9

6

4

4

22

1 Wermelj

Encke

Lars Christensen Soldat

Jens Halvorsen

Lars Christensen

Egen

 

 

27

Gifft

2 Børn

6

 

 

Christopher Larsen

3

Christen Larßen

2

23

1 Nedre Lensberg

Peder Nielsen

Ellev Guttormsen

Peder Andersen

Fremmed

 

 

20

 

Skreven 1726

 

 

Guttorm Ellevsen

9

Hans Ellevsen

1

24

1 Westre Lane

Tore Pedersen

Jacob Hanßen

Fremmed

 

 

31

Gifft

6

Peder Pedersen

16

Christen Toersen

9

Joen Toeresen

6

25

¾ Søndre Lane

¼ Taranrød

Erick Ewindsen

Ole Gulbrandßen

Hans Christophersen

Fremmed

 

 

22

Gifft

4

 

 

Lars Ericksen

10

26

¾ Mell: Laane

 

Knud Hanßen

Torgier Reiersen Soldat

Guttorm Pedersen

Søn

 

 

20

 

1

 

 

Peder Andersen

14

Christen Andersen

12

¼ Tollerød

Mortten Hansen

Hans Knudsen

5

Christen Knudsen

3

Ole Torgiersen

3

Søren Jørgensen

11

27

¾ Ullenrød

¼ Taranrød

David Torgierß

Madz Larsen

Fremmed

 

 

28

Gifft

2 Børn

6

 

 

 

 

28

1 Manumb

Major Fossgrav

Lars Jacobsen

Fremmed

 

 

27

Gifft

1 Barn

6

 

 

 

 

29

¾ Askehoug

 

Encke

Peder Larsen, Soldat

Peder Larsen

egen

 

 

36

Gifft

3 Børn

10

Lars Tiøstelß:

Ole Larsen

22

19

Anders Pederßen

5

¼ Smidzrød

Knud Ewindsen

30

1 Nordre Fadum med Naugen

Børger Hanßen

Mathias Gundersen

Hans Mathießen

Søn

 

 

23

 

5

Gunder Mathießen

16

Hans Børgerßen

13

Ole Børgersen

9

Knud Børgersen

6

31

1 Mell. Fadum

Joen Pedersen

Hans Taraldßen Soldat

Hans Tarraldßen

egen

 

 

29

Gifft

1 Barn

9

 

 

 

 

32

¾ Nord: Berg

Hans Olßen

Niels Nielßen

Søn

 

 

20

 

Skreven 1726

Tollj Hansen

18

Amund Hanßen

4

¼ Mell: Berg

Knud Christensen

Ole Hansen

16

Christen Knudß

3

33

¾ Søndre Berg

¼ Mell: Berg

Ober Inspecteur Clausens Avelsgaard

Gulbrand Larsen

Fremmed

 

 

23

 

1

 

 

 

 

34

1 Riiße

Mathis Christopherß

Hans Tiøstolßen Soldat

Hans Tiøstolsen

egen

 

 

24

Gifft

1 Barn

4

 

 

Hans Mathiesen

8

Christopher Mathieß:

4

35

1 Søndre Aas

Peder Jørgensen

Ole Larsen Soldat

Ole Larsen

egen

 

 

36

Gifft

4 Børn

8

Anders Olsen

17

Ole Olsen

Peder Olsen

Jens Pedersen

8

3

4

36

1 Nord: Aas

Hans Olßen

Eylert Rasmusen Sergeant

Ole Guttormsen

Fremmed

 

 

23

 

4

Ole Hanßen

17

 

 

37

Nordre Haßle med Laugerød

Tiøstel Torgiersen

Giermund Torgierß

Joen Pedersen

Fremmed

 

 

22

 

1

Anund Tiøstolsen

16

Christen Tiøstolsen

13

Abraham Danielß:

8

Hans Andersen

2

 

Stocke Sogn

Lægs No.

Gaardens Navn

Opsidderne og Lægsbøndernes Navne

Soldatens Navn

Om hand gaar for sin egen Gaard, Søn, eller fremmed

Af hvad Comp: effter Cituationens beskaffenhed afgaar

Til hvilchet Nærmeste Compagnie Andkommer

Hvor Gammel

Gifft og hvor mange Børn

Hvor lenge tient

Det Unge Mandskab fra 16 til 40 Aar med Nafne

Det Unge Mandskab fra 1 till 16 aar med Navne

38

1 Siuwestock

Abraham Madsen

Niels Amundßen

Anders Abrahamß

Amund Nielsen

Søn

 

 

22

 

1

 

 

Jacob Hendrickß:

7

Anders Augustinß

12

39

¾ Wæer

Gulleck Jensen

 

Torgier Andersen

Fremmed

 

 

20

 

Skreven 1726

Ole Christenß:

20

Anders Christenß:

10

1/8 Øde Wæer

Claus Jensen

Niels Christensen

7

1/8 Roberg

Chresten Andersen

Gunder Christensen

5

 

 

Jens Christensen

1

40

1 Nord: Raastad

Bruges af Stj Wulff

Anders Christopherß

Fremmed

 

 

46

Gifft

3 Børn

8

 

 

 

 

41

¾ Westre Giile

Christen Olßen

Torgier Pedersen

Fremmed

 

 

20

 

Skreven 1726

Søren Christensen

18

Anders Pedersen

15

 

Peder Anderßen

Hans Christenßen

10

¼ Rackewiig

Rasmus Børgesen

Ole Christensen

5

Cornelius Christenß

2

42

1 S: Raastad

Jens Larsen dend ældre

Jens Larsen dend yngre

Iver Torbiørnßen

 

 

23

Gifft

1 Barn

4

 

 

Lars Jensen

Christen Jensen

11

4

43

½ Østre Giile

Bruges af Stj Wulf

Niels Evindßen

Fremmed

 

 

21

 

1

 

 

 

 

½ Tuffte

 

Husmand Halvor Nielßen

44

1 Wadum

Lars Andersen

Jens Christensen Soldat

Niels Knudßen

Christen Nielsen

Jens Christensen

egen

 

 

29

Gifft

3 Børn

8

 

 

Søren Nielsen

10

Hans Jensen

1

Niels Christensen

11

Lars Rasmußen

14

Tiøstol Toresen

10

45

½ Bræcke

 

Lars Christensen Soldat

Ole Christensen

Lars Christensen

egen

 

 

 

23

Gifft

1 Barn

4

 

 

Christopher Toersen

1

Madz Pederßen

12

½ Brunstad

 

Bruges af Jens Smith i Tonsberg

Anders Pederßen

1

Anders Larßen

10

Jørgen Larßen

6

46

1 Haßlestad

Peder Nielsen

Encke

Niels Hanßen

Søn

 

 

25

 

3

 

 

Anders Pederß

Hans Hanßen

11

13

47

½ Sywerød

Hans Anderßen

Christopher Anderßen

egen

 

 

34

Gifft

3 Børn

8

 

 

Madz Pedersen

12

 

Powel Joensen

Niels Christopherß

3

½ Westre Hvaal

 

Christopher Anderßen Soldat

Anders Christopherß

1

48

1 Berewahr

Abraham Hansen Corporal

Hans Hanßen

Fremmed

 

 

31

 

8

Peder Troensen

18

Hans Troensen

Ole Hansen

14

9

Ole Troensen

17

49

¼ Holtan

Chresten Chrestenß

Søren Chrestensen

Søn

 

 

23

Gifft

4

Hans Hendrickß

18

Jacob Christensen

15

¼ Østre Hvaal

Niels Larsen

Hendrich Christenß

14

½ Langøen

Søren Mickelßen

50

1 Westre Wahr

Peder Larßen

Ole Andersen

Husmand Lars Pederß Soldat

Chresten Jensen

Fremmed

 

 

20

 

Skreven 1726

Ole Knudsen

16

Jørgen Pedersen

12

Halvor Pedersen

11

Mickel Pedersen

17

Iver Pedersen

8

Anders Olßen

4

51

1/8 Haugen

Hans Hansen

Christopher Chrestenß

Fremmed

 

 

20

 

Skreven 1726

Niels Larßen

18

Jacob Olsen

12

1/8 Wagtberg

Mickel Hansen

Peder Olsen

8

½ Mell: Hwaal

Ole Jackobßen

Mickel Jørgenßen

8

¼ Lille dito

Jørgen Larsen

Toer Jørgensen

2

 

 

Jørgen Mathiesen

8

52

½ Soelberg

Bruges af Ole Wulf

Lars Mickelsen

Fremmed

 

 

23

 

4

Lars Amundß:

16

Mickel Nielsen

1

½ Ask

Bruges af Michel Wulf

Christian Nielßen

16

¼ Øde Berewahr

Hendrick Pedersen

53

1 Nord: Fæen

Niels Jacobsen

Ambiørn Knudßen

Engebret Gulleksen

Fremmed

 

 

23

 

4

 

 

Ole Ambiørnsen

4

Knud Ambiørnß

1

Ole Pedersen

15

Even Pederßen

6

54

1 Søndre Fæen

Hans Janßen

Chresten Chrestensen

Iver Anderßen

Christopher Hanßen

Fremmed

 

 

23

 

1

 

 

Abraham Nielßen

8

Hans Hanßen

6

Jan Hanßen

3

55

½ Westre Kleppan

Niels Anderßen

Simen Jacobsen

Søn

 

 

23

 

4

 

 

Peder Jacobßen

11

Anders Jacobßen

10

½ Østre dito

Jacob Olßen

Peder Nielßen

10

Hans Tiøstolßen

12

56

¾ Mell: Fæen

 

Mickel Christenß

Anders Gunderß

Fremmed

 

 

24

 

3

 

 

Knud Kiøstolß

15

¼ Rowe

Peder Olßen

Ewen Pedersen

6

57

¾ Klaastad

Ole Gullecksen

Lars Jensen

Fremmed

 

 

23

Gifft

4

 

 

Christopher Christenßen

8

 

Ole Mogensen

¼ Rowe

Knud Pedersen

58

¾ Kihle

Bruges af Hr. Jørgen Bagge

Knud Madsen

Fremmed

 

 

23

Gifft

1

Anders Jacobßen

17

 

 

¼ Lille Hußum

Encke

59

¾ Øfre Hußum

Jens Olsen

Hans Jensen

egen

 

 

28

Gifft

2 Børn

10

 

 

Ole Hanßen

Christopher Hanßen

4

1

¼ Lille dito

Hans Jensen Soldat

60

1 Westre Kihle

Toer Torgiersen

Tolw Torgierßen

Niels Pedersen

Fremmed

 

 

24

 

1

 

 

Hendrich Tolvsen

11

Hans Tolvsen

4

Abraham Tolvsen

2

61

¾ Rußeltvet

Abraham Larsen

Kiøstol Andersen

Chresten Hanßen

Fremmed

 

 

22

 

1

Chresten Pederßen

18

Haagen Abrahamß

10

Anders Haagenß:

14

¼ Øde Breholt

Encke

Guttorm Knudßen

12

Niels Knudßen

9

62

1 S: Rørkuld

Toer Hanßen

Helge Christensen

Chresten Pederßen

Gunder Andersen

Fremmed

 

 

25

 

4

Søren Helgesen

22

Peder Christenßen

12

Ole Christenßen

16

Hans Toersen

9

63

¾ Undelstvet

Hans Hanßen Sold:

Ole Hanßen

Hans Hanßen

egen

 

 

26

Gifft

1 Barn

9

Nicolaj Madßen

20

Ole Andersen

Toer Larsen

Ole Hanßen

9

4

3

¼ Stensrød

Simen Aßmundß

64

1 N: Rørkuld

Find Findßen

Tosten Jacobsen

Encke

Christopher Hanßen

Fremmed

 

 

21

 

1

 

 

Jens Hanßen

12

Hans Findßen

7

Abraham Mickelsen

12

Isack Mickelßen

6

Jacob Tostenßen

1

65

¾ Breholt

1/8 Holtet

1/8 Egeskoug

Hans Nielsen

Niels Hanßen

Ewen Iverßen

Chresten Anderß:

Ole Jenßen

Hans Jenßen

Fremmed

 

 

22

Gifft

2

Toer Hanßen

21

Hans Christensen

12

Cornelius Nielsen

10

Jeßper Nielsen

8

Anders Nielsen

1

Chresten Ewendßen

1

Jens Olsen

5

66

1 Stensholt

Hans Hanßen

Hans Anderßen

Niels Haagenßen

Søren Hanßen

Søn

 

 

20

 

Skreven 1726

Hendrick Larsen

16

Abraham Larsen

14

 

Schie Anex

 

Lægs No.

Gaardens Navn

Opsidderne og Lægsbøndernes Navne

Soldatens Navn

Om hand gaar for sin egen Gaard, Søn, eller fremmed

Af hvad Comp: effter Cituationens beskaffenhed afgaar

Til hvilchet Nærmeste Compagnie Andkommer

Hvor Gammel

Gifft og hvor mange Børn

Hvor lenge tient

Det Unge Mandskab fra 16 til 40 Aar med Nafne

Det Unge Mandskab fra 1 till 16 aar med Navne

67

¾ Steen

Bruges af Guttorm Lund

Søren Andersen

Fremmed

 

 

32

Gifft

2 Børn

10

Christopher Hanß

21

 

 

¼ Kongsteen

Bruges af Ramsøe Opsiddere

68

1 Østre Giennestad

Præste Encken

Hans Gulbrandß

Madz Christensen

Knud Madsen

Mickel Hansen

Fremmed

 

 

21

 

Skreven 1726

 

 

Chresten Madsen

12

Knud Madsen

8

Hans Knudsen

4

69

¾ Brendzrød

¼ Ragnildrød

Hans Ellingßen

Simen Simensen

Gunder Hansen

Fremmed

 

 

25

 

5

 

 

Elling Hanßen

9

Meckel Hansen

6

Simen Simensen

1

70

1 Mell: Borge

Hans Iversen

Lars Jensen

Anders Christenß

Fremmed

 

 

22

 

4

 

 

Trugls Mickelßen

13

Peder Hanßen

6

71

½ Gryttingen

Chresten Anderß

Jens Larsen

Fremmed

 

 

22

 

Skreven 1726

 

 

Anders Christenß:

12

½ Gulbrandzrød

Hendrick Anderß:

Ditmand Hendrichß:

10

Anders Hendrickß:

3

Madz Hendrickßen

1

72

1 Dejeborg

Chresten Larsen Soldat

Chresten Larsen

egen

 

 

26

Gifft

1 Barn

5

 

 

Iver Abrahamß:

Madz Abrahamß:

13

3

73

½ Lund

Guttorm Anderßen

Frandz Tostensen

Fremmed

 

 

20

 

Skreven 1726

Ditmand Andreaß

16

Anders Guttormsen

8

¼ Øde Aamod

Andreas Anderßen

Anders Andræßen

9

 

Anders Ericksen

Simen Andreaßen

6

¼ Amundrød

Madz Jacobßen

Jacob Anderßen

1

 

 

Anders Madtzen

3

74

1 Øfre Aamod

Anders Anderßen

Encke

Lars Halvorsen

Fremmed

 

 

21

 

1

Peder Andersen

18

 

 

75

½ Nord. Toerød

Aaswold Hansen

Anders Gundersen

Fremmed

Major Rømers

 

25

 

1

 

 

Hans Aasvoldßen

4

½ Krogen

Powel Duus Sergeant

Anders Aasvoldßen

2

76

1 Westre Borge

Ole Andersen

Lars Hanßen

Fremmed

 

 

28

 

8

Anders Olsen

16

Axel Olsen

15

Madz Olsen

11

Rejer Olsen

8

Rasmus Jonaßen

8

Peder Jonaßen

2

77

¾ Nord: Wølen

Lieutenant Duus

Christopher Larsen

Fremmed

 

 

28

 

8

 

 

Lars Christensen

11

¼ Buer

Jens Olsen

Nicolas Claußen

9

78

½ Søndre Wølen

Lieutenant Duus

Christopher Christopherß

Fremmed

 

 

25

Gifft

5

Ole Hanßen

19

 

 

½ Olsrød i Stockesogn

Hans Andersen

79

½ Tuttenborg

½ Laugerød

Christen Hanßen

Encke

Hans Christensen

Fremmed

 

 

20

 

1

 

 

Torkild Anderß:

10

Anders Andersen

4

80

¾ Balsborge

1/8 Korterød

1/8 S: Rackaas i Slagen

Arne Mathiesen

Gulleck Haagensen

Mathias Christenßen

Encke

Lars Hansen

Fremmed

 

 

32

 

8

 

 

Anders Andersen

12

 

Sandeherit

 

Lægs No.

Gaardens Navn

Opsidderne og Lægsbøndernes Navne

Soldatens Navn

Om hand gaar for sin egen Gaard, Søn, eller fremmed

Af hvad Comp: effter Cituationens beskaffenhed afgaar

Til hvilchet Nærmeste Compagnie Andkommer

Hvor Gammel

Gifft og hvor mange Børn

Hvor lenge tient

Det Unge Mandskab fra 16 til 40 Aar med Nafne

Det Unge Mandskab fra 1 till 16 aar med Navne

81

½ Hørdahlen

½ Solj

Lars Larsen

Halvor Nielßen

Chresten Nielßen

Lars Larßen

Rasmus Davidßen

Peder Amundßen

Hans Janßen

Fremmed

Fra Capit: Bondes

LiffCompag:

25

 

½

Niels Halvorsen

22

Hans Larsen

Toer Larßen

Hans Pedersen

Trugls Pederßen

4

2

5

1

82

1 Nordre Fævang

Jan Larßen

Børger Nielsen

Iver Jansen

Børger Nielsen

egen

Fra Capit: Bondes

LiffCompag:

31

 

4 ½

 

 

 

 

83

1 Søndre Fævang

Niels Nielßen

Friderick Nielsen

Niels Hanßen

Friderich Nielsen

egen

Fra Capit: Bondes

LiffCompag:

22

Gifft

1 Barn

3

 

 

 

 

84

¼ Biønnerød

¼ Foxerød

½ Klinestad

Hans Tordßen

Toer Davidßen

Toere Haraldßen

Anders Olsen

Lars Goutesen

Ingebret Povlsen

Harald Olßen

Anders Olßen

Harald Olßen

egen

Fra Capit: Bondes

LiffCompag:

28

Gifft

2 Børn

6

Povel Andersen

20

Lars Hanßen

1

Ole Andersen

1

Søren Ingebretsen

16

Lars Haraldßen

2

Hans Haraldßen

1

 

 

Frandz Andersen

3

Ole Anderßen

2

85

1 Hotwedt

Engebret Olßen

Hans Powelßen

Niels Sørenßen

Fremmed

Fra Capit: Bondes

LiffCompag:

25

 

7

 

 

Ole Engebretßen

13

Harald Engebretß:

10

Hendrich Engebretß:

5

86

¼ Golj

¼ Botten

¼ Hundsrød

¼ Kollerød

Tolw Nielsen

Ole Larsen

Amund Tolfsen

Toer Hanßen

Sigfred Friderichß

Fremmed

Fra Capit: Bondes

LiffCompag:

31

 

8

Søren Toersen

16

Hans Christopherß

14

Christopher Sørenß

3

Anders Svendßen

1

Ole Olsen

3

Anders Ohlßen

1

Frandz Toersen

12

87

¼ Westre Thue

¼ Hougtufft

¼ Orerød

¼ Bræcke

Ellev Christophersen

Simen Amundsen

Friderick Siffreßen

Sigfred Fridrichßen

Hans Nielßen

Chresten Rasmusen

Hans Larßen

Fremmed

Fra Capit: Bondes

LiffCompag:

33

 

4

Helge Larsen

19

Ole Ellevsen

13

Amun Fridrichß

21

Christopher Ellevsen

5

Jørgen Fridrichß:

16

Aage Ellevsen

2

Tolw Siversen

2

Peder Siffreßen

7

Christopher Siffreßen

1

Rasmus Hanßen

6

Lars Hanßen

2

Lars Rasmusen

8

88

1 Nedre Lingelem

Hans Andersen

Niels Nielsen

Peder Larsen

Fremmed

 

 

20

 

Skreven 1726

 

 

Anders Hanßen

Amund Hansen

11

1

89

½ Bergan Vestre

Hans Pedersen

Knud Torckildßen

Hans Larsen

Fremmed

Major Rømer

LiffCompag:

22

 

1

 

 

Ole Hanßen

11

Hans Hanßen

9

¼ Lingelem øfre

Isack Knudßen

Christen Isackßen

9

¼ Fæen

Halwor Ohlßen

Swend Isackßen

3

Ole Amundßen

11

90

½ Torp

½ Hwadtager

Hans Petterßen

Peder Ericksen

Toer Arveßen

Peder Pedersen

Fremmed

Major Rømer

LiffCompag:

22

 

1

 

 

Toer Hanßen

Jan Tordßen

9

12

91

½ Westre Raastad

½ Nord: Raastad

Niels Gullecksen Sergeant

Niels Sørensen Corporal

Hans Nielsen

Lars Nielßen

Lars Andersen

Fremmed

Major Rømer

LiffCompag:

22

 

4

 

 

Gullick Nielsen

12

Hans Nielßen

3

Hendrick Nielsen

1

Hans Larsen

3

Niels Larßen

1

92

1 Bergen

Ole Christofferßen

Lars Ellefßen

Christopher Olßen

Søn

Major Rømer

LiffCompag:

21

 

½

Aage Ohlsen

16

Gunder Olsen

Niels Larßen

Toer Larßen

13

7

5

93

1 Østre Raastad

Hans Larsen

Mickel Andersen

Halwor Hanßen

Søn

Major Rømer

LiffCompag:

24

 

2 ½

 

 

Chresten Michelß:

5

94

1 Nord: From

Rasmus Christenß

Hans Christensen

Raßmus Davidsen

Fremmed

Major Rømer

LiffCompag:

21

Gifft

 

 

 

Jacob Anderßen

15

Anders Hansen

3

95

1 Sønd: Fromb

Hans Ditmandß

Hans Toerßen

Peder Raßmußen

Fremmed

Major Rømer

LiffCompag:

41

Gifft

4 Børn

8

Willum Hansen

19

Peder Hanßen

Niels Halvorßen

14

12

96

¼ Østre Thue

¼ Bøele

¼ Mel: Rowe

1/8 Søndre Rove

1/8 Slænnes ½ prt:

Abraham Larsen

Rasmus Christenß

Christen Olsen

Rasmus Knudßen

Knud Rasmußen

Ole Toerßen Soldat

Ole Pedersen

Christoffer Nielsen

Fremmed

Major Rømer

LiffCompag:

22

 

1

 

 

Gunder Nielßen

12

Lars Rasmusen

1

Knud Rasmusen

5

Aage Rasmusen

1

Rasmus Knudßen

2

97

1 Skrawestad

Hr: Obriste Krapff

Huusmand Meckel Tolvsen

Lars Jacobsen

Fremmed

Major Rømer

LiffCompag:

26

 

7

 

 

 

 

98

¼ Smærerød

¼ Fitten

½ N: Skalleberg

Mathias Pettersen

Huusmand Anders Haagensen

Bruges af Søren Sand

Husmand Jacob Christopherßen

Toer Toersen

Fremmed

Major Rømer

LiffCompag:

23

 

4

 

 

Haagen Andersen

3

Mickel Hanßen

5

99

¼ Mell: Skalleberg

¼ Søndre dito

½ Skaaren

Hans Arnesen

Rasmus Jansen

Ditmand Nielßen

Harald Aackeßen

Ole Toerßen

Fremmed

Major Rømer

LiffCompag:

25

Gifft

9

 

 

Anders Hanßen

11

Joen Rasmußen

8

Anders Rasmuß:

2

Simen Rasmußen

1

Aage Haraldßen

12

Ole Haraldßen

10

100

½ Røen

½ Stensholt

Ole Christensen

Ole Nielsen Soldat

Christopher Hanßen

Fremmed

Major Rømer

LiffCompag:

23

 

5

Ole Toersen

19

Niels Kieldßen

Aage Tolfßen

Hendrich Tolfßen

13

13

10

 

 

 

Saaleedes rigtig Testerer

K: J: Bredahl

Tonsberg d 18de Marty

1726

 

At denne Rulle som forklarer Liff Compagnietz

Tilkommende District, Lægder, Soldatter, Lægsmænd,

Og Unge Mandskab, Saaleedes effter dend Nye

Inddehling befindes Rigtig.

            Testerer

 

J Frölich

P Claussøn

for saawit Jarls=

berg Græfskab

wedkommende

T Turreßen

for saawit Laurwigs

Grevskab Er

vedkommende

 


Kilde: NRA, RK, Realistisk ordnet avdeling
Krigsvesen, Hovedlegdsruller 1726, Pk. 15
Hyllenr. 4A 138 32
Katalognr. 1109/51: Tverregister til militære ruller bind III

Registrator: Ketil Firing Hanssen


Vestfold-slekt