Vestfold-slekt

Hoved og LŠgs Rulle

Ofver

Det mig allernaadigst Anfortroede, Westre Jarelsbergsche

Major Echleffs Compagnie

Under Comando, Hr. Oberste Fr°lich, hvorledi▀

Samme wed Indehligen, effter Ordre til

Regimentet, af datto 14 Februari

Sidst afwigt, blifver forlagt

Pro

Anno 1726

 

 

Nom.

Ober Officers

Hvor hand Er F°ed

Hvor gamell

Om hand Er gifft

Hvor lenge tient

1

Major, Georg Hendrich Echleff

Holstein

52

Gifft

34

2

Primier lieutn. Petter Schrader

Holmestrand

31

 

14

3

Secund liuetnant, Adolph Quernheim

Moes

37

Gifft

14

 

 

 

 

 

 

Nom.

Under Officerer og Tamburer

Hvor hand Er F°ed

Hvor gamell

Om hand Er gifft

Hvor lenge tient

4

Capt. Des Armus, Halfvor Stephansen

Schaug i Sande Sogn

29

Gifft

12

5

Sergiant: Anders Ol▀en

Aaster°d

31

Gifft

18 aar

6

Sergiant Conradt Hendrich Echleff

Helsinge°r

21

 

 

7

Corperal, Hans Ol▀en

Udj Sandsuer

32

Gifft

11

8

Corperal, Johan Nichalu Echleff

Helsinge°r

16

 

Ż aar

9

Corperal: Niel▀ Efven▀en

Rudstad i Waale Sogn

33

Gifft

7 aar

10

Tambur, J°rgen Niel▀en

Paa Ecker

30

Gifft

10

11

Tambur, J°rgen Han▀en

Ramnes Sogn

27

Gifft

9

 

Ramnes Sogn

 

LŠgs Nom.

Gaarden▀ Naufne

Opsiderne og LŠgsbundens Naufne

Soldattens Naufne

Om hand gaar for sin gaard

S°n, Eller Fremmed

Fra hva Compagnie Effter Situations Beskafenhed afgaar

Till Hvilken Nermeste Compagnie Ankommer

Hvor gamell

Gifft og hvor mange B°rn

Hvor lenge tient

Det unge Mandskab fra 16 till 40 aar med Naufn

Det unge Mandskab fra 1 till 16 aar med Naufn

1

1 Linnestad

Wagtmesteren wed Hr Major Vosgraffs

Olle Ol▀en

Fremmet

Ramnes Sogns Situation

Forblifve wed Compagniet

22

 

1

 

 

Han▀ Ra▀mu▀en

1

2

ż Lepsr°d

╝ N. Wenaa▀

Peder Ol▀en

Ander▀ J°rgen▀en

J°rgen Ander▀en

Fremmet

Ramnes Sogns Situation

Forblifve wed Compagniet

32

Gifft

2 Barn

10

 

 

 

 

3

ż Gunildstad

╝ udi Langemyr

Enche

Guttorm Ander▀en

Fremmet

Ramnes Sogns Situation

Forblifve wed Compagniet

24

 

4

 

 

Morten Bent▀en

8

Niel▀ Bent▀en

3

Huusmand S°nner

 

4

Ż Langemyr

Ż Holle

Halfvor Han▀en

Thor Tomme▀en

S°ren Christen▀en

Fremmet

Ramnes Sogns Situation

Forblifve wed Compagniet

28

Gifft

11

 

 

Efven Halfvor▀en

11

Clau▀ Halfvor▀en

9

Nichlaus Halfvor▀en

6

Ander▀ Halfvor▀en

3

Tome▀ Tolf▀en

11

5

ż Hette

╝ Gr°tter°d

Hafvel Jon▀en

Christen Paul▀en

Olle Fran▀en

Fremmet

Ramnes Sogns Situation

Forblifve wed Compagniet

21

 

Skrefven d: 20 Feb 1726

 

 

 

 

6

ż Kaabe

╝ Flaateteien

Corperal: Han▀ Ol▀en

Encke

Albert Niel▀en

Fremmet

Ramnes Sogns Situation

Forblifve wed Compagniet

22

 

1

Halfvor Niel▀en

19

Jon Niel▀en

15

7

1 S: Biune

Han▀ Ander▀en

Ingelbret Han▀en

Niel▀ Knud▀en

Fremmet

Ramnes Sogns Situation

Forblifve wed Compagniet

26

Gifft

1 Barn

7

Ander▀ Syfver▀en

18

Han▀ Ingelbret▀en

10

Lar▀ Ingelbret▀en

6

Ander▀ Ingelbret▀en

1

8

ż Dall

╝ S: Wenaa▀

Bent Ander▀en

Helge Niel▀en

Efven Niel▀en

Thore Ander▀en

Jacob Ander▀en

Fremmet

Ramnes Sogns Situation

Forblifve wed Compagniet

28

 

8

 

 

Han▀ Bent▀en

10

Mattie▀ Svend▀en

10

9

1 Forum

Niel▀ Ander▀en

Knud Jacob▀en

Han▀ Niel▀en

S°n

Ramnes Sogns Situation

Forblifve wed Compagniet

28

 

7

 

 

Ifver Tolf▀en

6

Syfver Tolf▀en

5

10

Ż S: Reene

Ż Himberg

Tofve Erik▀en

Guttorm Han▀en

Clau▀ Halfvor▀en

Fremmet

Ramnes Sogns Situation

Forblifve wed Compagniet

38

Gifft

10

 

 

 

 

11

1 W. Klop

Soldat JonMarcku▀en

Han▀ Halfvor▀en

Tron Erichsen

Fremmet

Ramnes Sogns Situation

Forblifve wed Compagniet

22

 

1

Olle Svend▀en

19

Han▀ Han▀en

2

12

ż N: Reene

╝ Aa▀er°d

Jon Steen▀en

Christopher Niel▀en

Olle Christen▀en

Fremmet

Ramnes Sogns Situation

Forblifve wed Compagniet

26

Gifft

1 Barn

4 aar

 

 

Niel▀ Christopher▀en

1

13

M. Heiene

Lieutnant Quernheim

Amund Christen▀en

Jon Ol▀en

Fremmet

Ramnes Sogns Situation

Forblifve wed Compagniet

24

 

4

 

 

Christen Amund▀en

5

Lar▀ Halfvor▀en
Huusmand S°n

8

14

Ż Kirckewoll

╝ Stutzr°d

╝ Fielleboen

Olle Halfvor▀en

Amund Han▀en

Han▀ Ander▀en

Abraham Han▀en

Fremmet

Ramnes Sogns Situation

Forblifve wed Compagniet

20

 

Skrefven d: 20 Feb 1726

 

 

Halfvor Ol▀en

6

Ander▀ Han▀en

10

15

1 N. Heiene

Jon Helge▀en

Niel▀ Erich▀en

Gunuld Christophersen

Fremmet

Ramnes Sogns Situation

Forblifve wed Compagniet

22

 

1

 

 

 

 

16

1 Linnestad

Peder Steen▀en

Ander▀ Bent▀en

Fremmet

Ramnes Sogns Situation

Forblifve wed Compagniet

22

 

1

 

 

Han▀ Peder▀en

3

17

1 W: Holle

Eener Jacob▀en

Gunder Niel▀en

Fremmet

Ramnes Sogns Situation

Forblifve wed Compagniet

36

Gifft

12

 

 

 

 

18

1 S: Heiene

Major Echleff

Olle Tor▀en

Fremmet

Ramnes Sogns Situation

Forblifve wed Compagniet

22

 

1

 

 

Erich Mad▀en

13

Lar▀ Mad▀en

9

19

1 Haug

Gunder Christen▀en

Svend Svend▀en

Olle Ol▀en

Fremmet

Ramnes Sogns Situation

Forblifve wed Compagniet

25

 

4

 

 

Svend Svend▀en

3

20

1 N: Jahre

Christen Ol▀en

B°rger Peder▀en

Reier Halfvor▀en

Fremmet

Ramnes Sogns Situation

Forblifve wed Compagniet

30

 

5

 

 

Peder B°rger▀en

4

Olle Niel▀en

10

21

S: Ramne▀

Brugis af Weymeisteren Hendrich Witting

Olle Ol▀en

Fremmet

Ramnes Sogns Situation

Forblifve wed Compagniet

24

 

Skrefven d: 20 Feb 1726

 

 

 

 

22

ż S:Jahre

╝ Lynaa▀

Peder Abraham▀en

Lar▀ Peder▀en

Huus: Arve Ingelbret▀en

Olle Christen▀en

Fremmet

Ramnes Sogns Situation

Forblifve wed Compagniet

27

Gifft

1 Barn

6 aar

Ditmand Peder▀

17

S°ren Peder▀en

14

Paul Peder▀en

10

23

1 Soelberg

Henrich Ifver▀en

Clau▀ Andor▀en

Fremmet

Ramnes Sogns Situation

Forblifve wed Compagniet

25

 

5 aar

 

 

 

 

24

1 Morchen

Hofvel Jon▀en

Olle Jon▀en

Ramnes Sogns Situation

Forblifve wed Compagniet

36

Gifft

3 Barn

10

 

 

Jon Hofvel▀en

5

25

1 N: Ramne▀

Hr. Jacob Falch

Jona▀ Reier▀en

Fremmet

Ramnes Sogns Situation

Forblifve wed Compagniet

26

 

8

 

 

 

 

26

ż Kamfiord

╝ Svinningen

Lar▀ Ti°stel▀en

Olle Jon▀en

Christen Davit▀en

Ra▀mu▀ Lar▀en

Fremmet

Ramnes Sogns Situation

Forblifve wed Compagniet

24

Gifft

Skrefven d 20 Feb 1726

 

 

Han▀ Lar▀en

10

S°ren Christopher▀

10

27

ż Jonstang

╝ Blechen

Peder Lar▀en
Tambur ved Hr. Major Vosgraffs

Anders Halfvor▀en

Huus: Olle Ol▀en

Peder Amund▀en

Fremmet

Ramnes Sogns Situation

Forblifve wed Compagniet

24

Gifft

1 Barn

4 aar

 

 

Ander▀ Tolf▀en

10

Christopher Peder▀.

1

28

Ż W: Hierpeki°n

Ż Stutzr°d

Ander▀ Lar▀en

Ander▀ Peder▀en

Huusm: Olle Lar▀en

Christopher Ander▀en

Fremmet

Ramnes Sogns Situation

Forblifve wed Compagniet

24

Gifft

5

 

 

 

 

29

ż Lundeteien

╝ Guldbraar

Svend Ander▀en

Thore Ol▀en

Ander▀ Niel▀en

Fremmet

Ramnes Sogns Situation

Forblifve wed Compagniet

22

 

1

Han▀ Han▀en

16

Ander▀ Tor▀en

7

30

ż Dall

╝ udi Oprand

En Enche

Christofer Michel▀en

Fremmet

Ramnes Sogns Situation

Forblifve wed Compagniet

29

Gifft 2 Aar

7 aar

 

 

Abraham Niel▀en

14

31

Ż Oprand

Ż M: Firing

Abraham Jen▀en

Lensmand Gre▀ Lar▀en

Huusmand Lar▀ Peder▀en

Bent Lar▀en

Fremmet

Ramnes Sogns Situation

Forblifve wed Compagniet

28

 

1

 

 

Jen▀ Abraham▀en

10

Abraham Lar▀en

3

32

ż Hierpeki°n

╝ Kihlle

Ander▀ Steen▀en

Sold: Halfvor Tolf▀en

Ra▀mu▀ Lar▀en

Fremmet

Ramnes Sogns Situation

Forblifve wed Compagniet

22

 

1

 

 

Peder Ander▀en

7

Steen Ander▀en

3

Christen Ol▀en

1

33

Ż Kihlle

Ż Gunder°d

Tolf Halfvor▀en

Han▀ Peder▀en

Karl Ander▀en

Fremmet

Ramnes Sogns Situation

Forblifve wed Compagniet

22

 

Skrefven d 20 Feb 1726

 

 

Ander▀ S°ren▀en

8

34

1 Horn

Christofer Efven▀en

Gullich Han▀en

Fremmet

Ramnes Sogns Situation

Forblifve wed Compagniet

22

 

Skrefven d 20 Feb 1726

 

 

Svend Christofer▀

9

35

╝ Kl°f

╝ Toen

╝ Groer°d

╝ Sigdjorden

En Enche

Olle Niel▀en

ChristenSteen▀en

Christen Erichsen

Lar▀ Andor▀en

Fremmet

Ramnes Sogns Situation

Forblifve wed Compagniet

25

Gifft

2 Barn

4

 

 

 

 

36

1 W: Kihlle

Han▀ Tor▀en

Olle Amund▀en

Olle Paul▀en

Fremmet

Ramnes Sogns Situation

Forblifve wed Compagniet

27

 

11

Olle Han▀en

16

Tollf Han▀en

8

Han▀ Ol▀en

8

Olle Ol▀en

6

37

╝ W: Firing

Ż Skaar

Christofer Ander▀en

Han▀ Jacob▀en

Olle Jacob▀en

Fremmet

Ramnes Sogns Situation

Forblifve wed Compagniet

28

Gifft

1 Barn

10

 

 

Ander▀ Christofer▀en

13

Olle Christofer▀en

2

38

1 N: Biune

Ingebret Knud▀en

Sold: Niel▀ Knud▀en

Ander▀ Han▀en

Fremet

Ramnes Sogns Situation

Forblifve wed Compagniet

23

 

4

 

 

Knud Han▀en

14

Peder Lar▀en

15

Olle Lar▀en

13

Christen Lar▀en

9

Christofer Ol▀en

15

39

Ż ě: Berg

╝ Hundstuen

╝ Indlaugen

Peder Han▀en

Olle Christofer▀en

Sold: Jacob Ander▀en

Jon Marchu▀en

Fremmet

Ramnes Sogns Situation

Forblifve wed Compagniet

27

 

7

 

 

Han▀ Peder▀en

5

40

ż Klop

╝ Gi▀ler°d

Olle Peder▀en

Ander▀ Halfvor▀en

Halfvor Tolf▀en

Fremmet

Ramnes Sogns Situation

Forblifve wed Compagniet

24

Gifft

1 Barn

4

 

 

Ander▀ Nichlau▀en

14

Abraham Ander▀en

13

41

ż N: Skiegestad

╝ Skalleberg

Truel▀ Tor▀en

Han▀ Gunder▀en

Paul Tolle▀en

Fremmet

Ramnes Sogns Situation

Forblifve wed Compagniet

20

 

Skrefven d: 20 Feb 1726

 

 

Olle Trul▀en

14

Guttorm Han▀en

12

Christofer Han▀en

12

42

1 Leerstang

Tosten Simen▀en

Lar▀ Sebi°rn▀en

Fremmet

Ramnes Sogns Situation

Forblifve wed Compagniet

27

 

6

 

 

 

 

43

╝ Svinsholt

╝ Skieger°d

╝ Ki°nner°d

╝ Kleper°d

S°ren Kield▀en

Christofer Kield▀en

Ra▀mu▀ Augrim▀en

Ifver Steen▀en

J°rgen Ti°stel▀en

Fremmet

Ramnes Sogns Situation

Forblifve wed Compagniet

30

 

10

 

 

Christen Ra▀musen

8

44

1 Aa▀

Han▀ Erich▀en

Christen Christen▀en

Lar▀ Ol▀en

Fremmet

Ramnes Sogns Situation

Forblifve wed Compagniet

20

 

Skrefven d: 20 Feb 1726

Christen Han▀en

18

Peder Han▀en

10

Lar▀ Han▀en

16

Han▀ Ol▀en

6

 

 

Ander▀ Han▀en

1

45

Ż Fierklep

╝ °: Bache

╝ w: Bache

Sold: Lar▀ Andor▀en

Ander▀ B°rgesen

Sylfver Han▀en

Niel▀ Han▀en

Fremmet

Ramnes Sogns Situation

Forblifve wed Compagniet

23

 

1

Han▀ Ander▀en

16

Andor Lar▀en

1

 

Fodens Annex

 

LŠgs Nom.

Gaarden▀ Naufne

Opsiderne og LŠgsbundens Naufne

Soldattens Naufne

Om hand gaar for sin gaard

S°n, Eller Fremmed

Fra hva Compagnie Effter Situations Beskafenhed afgaar

Till Hvilken Nermeste Compagnie Ankommer

Hvor gamell

Gifft og hvor mange B°rn

Hvor lenge tient

Det unge Mandskab fra 16 till 40 aar med Naufn

Det unge Mandskab fra 1 till 16 aar med Naufn

46

1 Fo▀an med
Boten og Skindene

Tamb: J°rgen Han▀en

Jen▀ Christen▀en

Fremmet

Fodens Situation

Forblifve wed Compagniet

26

 

8

 

 

 

 

47

Ż n: Aa▀

Ż Wiegen

Lar▀ Alf▀en

Lar▀ Tor▀en

Ander▀ Paul▀en

Fodens Situation

Forblifve wed Compagniet

40

 

7

 

 

 

 

48

Ż Krachen

Ż Li▀lebye

Ander▀ Alf▀en

Olle Alf▀en

Peder Gunder▀en

Fremmet

Fodens Situation

Forblifve wed Compagniet

20

 

Skrefven d:

 

 

 

 

49

Ż Lille Foden

Ż Heierstad

En Enche

Thor Halfvor▀en

Christen Niel▀en

Fremmet

Fodens Situation

Forblifve wed Compagniet

23

Gifft

3

 

 

Ander▀ Ol▀en

9

50

ż ° Skrigestad

╝ udi Skrigestad

Trul▀ Ol▀en

Sold: af obriste Schilling

J°rgen Ander▀en

Fremmet

Fodens Situation

Forblifve wed Compagniet

22

 

1

 

 

 

 

 

Undumsdalls Annex

 

LŠgs Nom.

Gaarden▀ Naufne

Opsiderne og LŠgsbundens Naufne

Soldattens Naufne

Om hand gaar for sin gaard

S°n, Eller Fremmed

Fra hva Compagnie Effter Situations Beskafenhed afgaar

Till Hvilken Nermeste Compagnie Ankommer

Hvor gamell

Gifft og hvor mange B°rn

Hvor lenge tient

Det unge Mandskab fra 16 till 40 aar med Naufn

Det unge Mandskab fra 1 till 16 aar med Naufn

51

Ż Klepen

Ż Holt med lille Holt

Gunuld Tomme▀en

Ander▀ Lar▀en

Hendrich Niel▀en

Fremmet

Undrumsdalls Annex

Forblifve wed Compagniet

22

 

1

 

 

Han▀ Gundel▀en

7

Tohmes Gundel▀en

5

Cornelius Gundel▀en

2

Thor Lar▀en

13

 

Anneboe Sogn

 

LŠgs Nom.

Gaarden▀ Naufne

Opsiderne og LŠgsbundens Naufne

Soldattens Naufne

Om hand gaar for sin gaard

S°n, Eller Fremmed

Fra hva Compagnie Effter Situations Beskafenhed afgaar

Till Hvilken Nermeste Compagnie Ankommer

Hvor gamell

Gifft og hvor mange B°rn

Hvor lenge tient

Det unge Mandskab fra 16 till 40 aar med Naufn

Det unge Mandskab fra 1 till 16 aar med Naufn

52

ż w: Hal▀tved

╝ udi Troldallen

Christofer Christen▀en

Huus: Ra▀mu▀ Mon▀en

Svend J°rgen▀en

Niel▀ Christen▀en

Fremmet

Fra Major R°mer

Anneboe Situation

Till Major Echleff

25

Gifft

2 Barn

8 aar

 

 

Christen Christofer▀en

14

53

╝ Troldallen

ż °: Hal▀tved

Nest forrige Nefnte

Gulbrand Aa▀mund▀en

Tosten Peder▀en

Fremmet

Fra Major R°mer

Anneboe Situation

Till Major Echleff

21

 

1

 

 

Aasmund Gulbran▀

3

Christen Gulbrand▀

2

Axel Abraham▀en

7

Tor Paul▀en

15

Ander▀ Paul▀en

11

54

1 ědne

En Enche

Peder Ol▀en

Olle Gulbrand▀en

S°n

Fra Major R°mer

Anneboe Situation

Till Major Echleff

22

 

4

 

 

Thore Gulbrand▀en

15

Svend Peder▀en

7

Olle Peder▀en

2

Lar▀ Christen▀en

6

Daniell Christen▀en

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J°rgen Knud▀en

9

Tobia▀ Knud▀en

4

Lar▀ Knud▀en

1

55

╝ Svin▀dallen

╝ w: Nyglegaard

╝ °: N°glegaard

╝ Gud▀land

Olle Peder▀en

Ander▀ Arne▀en

Bruges af Christen Gallis

Olle Jon▀en

Jen▀ Ol▀en

Huusmand Peder Halfvor▀

J°rgen Svend▀en

Fremmet

Fra Major R°mer

Anneboe Situation

Till Major Echleff

26

 

7

 

 

Peder Peder▀en

16

Ander▀ Peder▀en

13

Niel▀ Ol▀en

11

Sifvert Ol▀en

4

Efven Ol▀en

8

56

I Torp

Svend Ifver▀en

Ingelbret Christen▀en

Ander▀ Jen▀en

S°ren Find▀en

Fremmet

Fra Major R°mer

Anneboe Situation

Till Major Echleff

45

Gifft

1 Barn

8

 

 

Tarald Ingelbret▀en

8

Ra▀mu▀ Ingelbret▀en

6

Efven Ingelbret▀en

3

Olle Ander▀en

1

57

╝ Bache

╝ Strand

╝ Steen

╝ Tolf▀r°d

Ra▀mu▀ Han▀en

Bruges af En Enche

Huusmand J°rgen Olsen

Ifver Jen▀en

Jacob Han▀en

Olle Peder▀en

Fremmet

Fra Major R°mer

Anneboe Situation

Till Major Echleff

27

Gifft

1 Barn

1

 

 

Asgut Rasmusen

14

Lar▀ Rasmusen

11

Han▀ J°rgen▀en

10

Johanne▀ J°rgen▀en

8

Amund Ifver▀en

7

58

Ż Skar▀holt

╝ Slettingdallen

╝ S: Slettingdallen

Bruges af Klocheren

Huusmand S°ren Findsen

Lar▀ Sifver▀en

Gullich Han▀en

Han▀ Aasmund▀en

Huusmand Peder Knud▀.

Alf Han▀en

Fremmet

Fra Major R°mer

Anneboe Situation

Till Major Echleff

32

 

6

 

 

Han▀ Gullich▀en

7

59

╝ Piser°d

Ż Ellef▀r°d

╝ Waalle

S°ren Christen▀en

Zacharia▀ Ti°stel▀en

Christen Halfvor▀en

S°ren Niel▀en

Christen S°ren▀en

S°n

Fra Major R°mer

Anneboe Situation

Till Major Echleff

20

 

Skrefven paae sidste Sesion

 

 

Ander▀ Peder▀en

12

Han▀ Peder▀en

7

Christen Han▀en

11

60

1 Staaler°d

Jacob Amund▀en

Peder Asgut▀en

Huusmand Peder Reier▀en

Knud Erich▀en

Fremmet

Fra Major R°mer

Anneboe Situation

Till Major Echleff

21

 

1

 

 

Amund Ol▀en

12

Amund Jacob▀en

10

Olle Jacob▀en

3

61

1 Berg

Halfvor Tolf▀en

Tollef Christen▀en

Christen Christen▀en

Broder

Fra Major R°mer

Anneboe Situation

Till Major Echleff

25

Gifft

1 barn

8te aar

 

 

Rollef Tolf▀en

3

62

Ż WŠger

Ż Leerskald

Enche

Erich Amund▀en

Christen Knud▀en

S°n

Fra Major R°mer

Anneboe Situation

Till Major Echleff

22

 

 

 

 

Halfvor Erich▀en

15

63

Ż w: Haugen

╝ Klepen

╝ Flotten

Han▀ Helge▀en

Christen Rasmusen

Niel▀ Erich▀en

Fremmet

Fra Major R°mer

Anneboe Situation

Till Major Echleff

32

Gifft

9

 

 

S°ren Han▀en

16

64

1 °: Hautved

Jon Ol▀en

Corperal Knud J°rgen▀.

Isach Ander▀en

Ander▀ Han▀en

Niel▀ Erich▀en Soldat

Niel▀ Halfvor▀en

Fremmet

Fra Major R°mer

Anneboe Situation

Till Major Echleff

26

Gifft

8 aar

 

 

 

 

65

1 Nedre Skielland

Niel▀ Svend▀en

Huus: Han▀ Knud▀en

Tosten Matthie▀en

Fremmet

Fra Major R°mer

Anneboe Situation

Till Major Echleff

22

Gifft

5

 

 

J°rgen Han▀en

1

66

ż °de Hautved

╝ Hollemb

Christen Aasmund▀.

Jacob Ol▀en

Han▀ S°ren▀en

Fremmet

Fra Major R°mer

Anneboe Situation

Till Major Echleff

19

 

1

 

 

Ander▀ Christen▀

3

Niel▀ Christen▀en

1

S°ren Jacob▀:

3

67

╝ Hollemb

ż Hanedallen

Simen Ol▀en

Lar▀ Lar▀en

S°ren Si°ll°sen

Han▀ Tarald▀en

Fremmet

Fra Major R°mer

Anneboe Situation

Till Major Echleff

28

 

8

S°ren S°ren▀en

18

Jacob Lar▀en

7

68

ż Gullj

╝ Gunildr°d

Christen S°ren▀en

Helge Amund▀en

Drag: Olle Han▀en

Tollef Christen▀en

Fremmet

Fra Major R°mer

Anneboe Situation

Till Major Echleff

34

Gifft

2 b°rn

11

 

 

Han▀ Ol▀en

10

Ander▀ Ol▀en

4

69

Ż Aa▀en

Ż Moeland

Gunder Ellef▀en

Lar▀ Ra▀musen

Lar▀ Jacob▀en

Ander▀ Sifvard▀en

Fremmet

Fra Major R°mer

Anneboe Situation

Till Major Echleff

31

Gifft

1 aar

Lar▀ B°rge▀

18

Ellef Gunder▀en

9

S°ren Christen▀en

15

J°rgen Christen▀en

12

Christofer Lar▀en

16

Rasmus Lar▀en

3

70

1 Ashimb

Sergiant Rotthe

Huus: Helge Halfvor▀

Ander▀ Han▀en

Fremmet

Fra Major R°mer

Anneboe Situation

Till Major Echleff

31

Gifft

1 barn

10

 

 

Olle Helge▀en

8

Halfvor Helge▀en

3

71

ż Biuerr°d

╝ Laxeki°n i Hojord sogn

Sergiant Olle Augrim▀

Sold: Ander▀ Augrim▀

Huus: Lar▀ Peder▀en

Olle Guttorm▀en

Lar▀ Svend▀en

Fremmet

Fra Major R°mer

Anneboe Situation

Till Major Echleff

30

Gifft

9 aar

 

 

Augrim Ol▀en

4

Christen Ander▀en

2

Guttorm Ol▀en

1

Christen Han▀en

5

72

1 Skaatved

Jacob Ander▀en

Huus: Niel▀ J°rgen▀

Ellef Abraham▀en

Fremmet

Fra Major R°mer

Anneboe Situation

Till Major Echleff

21

 

1

 

 

Ellef Jacob▀en

14

Olle Jacob▀en

11

Abraham Jacob▀:

9

73

ż N: Hauen

╝ Kugen

Ander▀ Ellef▀en

Peder S°ren▀en

Han▀ S°ren▀en

Axell Ander▀en

S°n

Fra Major R°mer

Anneboe Situation

Till Major Echleff

24

 

4

 

 

Abraham Ander▀en

16

Ander▀ Torger▀en

9

J°rgen Torger▀en

7

74

1 Stullen

Lar▀ Lar▀en

Ander▀ Augrim▀en

Fremmet

Fra Major R°mer

Anneboe Situation

Till Major Echleff

24

Gifft

1 barn

6

 

 

 

 

75

Ż Grafdallen

Ż Flotten

Gulbrand Peder▀en

Halfvor Peder▀en

Huus: Lar▀ Jen▀en

Abraham Ander▀en

Fremmet

Fra Major R°mer

Anneboe Situation

Till Major Echleff

22

 

1

 

 

Rasmus Gulbran▀:

11

Peder Gulbrand▀en

6

Halfvor Gulbrand▀:

3

Ellef Ander▀en

15

Ander▀ Ander▀en

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J°rgen Christen▀en

13

76

Rifvel▀r°d med underligende Suche

Olle Guttom▀en

Huus: Ander▀ Sifversen

B°rge Jen▀en

Fremmet

Fra Major R°mer

Anneboe Situation

Till Major Echleff

30

Gifft

1 barn

8

 

 

Guttorm Ol▀en

9

Matti▀ Ol▀en

7

Olle Ol▀en

5

Halfvor Ander▀en

1

77

ż R°ed

╝ n: Haugen

Niel▀ Tosten▀en

Hendrich Christofer▀en

Albret Ander▀en

Fremmet

Fra Major R°mer

Anneboe Situation

Till Major Echleff

24

 

4

 

 

Tosten Niel▀en

8

 

Koedahls Annex

 

LŠgs Nom.

Gaarden▀ Naufne

Opsiderne og LŠgsbundens Naufne

Soldattens Naufne

Om hand gaar for sin gaard

S°n, Eller Fremmed

Fra hva Compagnie Effter Situations Beskafenhed afgaar

Till Hvilken Nermeste Compagnie Ankommer

Hvor gamell

Gifft og hvor mange B°rn

Hvor lenge tient

Det unge Mandskab fra 16 till 40 aar med Naufn

Det unge Mandskab fra 1 till 16 aar med Naufn

78

ż °stre Hafsaas

╝ i °stre Gallis

Enche

Christen S°ren▀en

Christen Jon▀en

Fremmet

Fra Major R°mer

Kodahls Situation

Till Major Echleff

26

 

8

Peder Jen▀en

26

Han▀ Christen▀en

3

Abraham Ander▀.

18

79

╝ °: Galli▀

ż w: Hafsaa▀

Lar▀ S°ren▀en

Peder Daniel▀en

Deniell Peder▀en

Christen Tor▀en

Fremmet

Fra Major R°mer

Kodahls Situation

Till Major Echleff

20

 

 

Jen▀ Peder▀en

17

Olle Halfvor▀en

16

Jesper Lar▀en

15

80

ż Prestebyen

╝ N: Giermundr°d

Olle J°rgen▀en

Bruges af Hans Pedersen

Paul Lar▀en

Fremmet

Fra Major R°mer

Kodahls Situation

Till Major Echleff

20

 

 

 

 

J°rgen Ol▀en

4

81

╝ n: Giermundr°d

ż w:Galli▀

som neste melte

Thor Peder▀en

Han▀ Christofer▀en

Fra Major R°mer

Kodahls Situation

Till Major Echleff

34

Gifft

2 barn

6 aar

 

 

Amund Tor▀en

12

Ander▀ Tor▀en

6

 

Arendahls Sogn

 

LŠgs Nom.

Gaarden▀ Naufne

Opsiderne og LŠgsbundens Naufne

Soldattens Naufne

Om hand gaar for sin gaard

S°n, Eller Fremmed

Fra hva Compagnie Effter Situations Beskafenhed afgaar

Till Hvilken Nermeste Compagnie Ankommer

Hvor gamell

Gifft og hvor mange B°rn

Hvor lenge tient

Det unge Mandskab fra 16 till 40 aar med Naufn

Det unge Mandskab fra 1 till 16 aar med Naufn

82

Ż Askerud

Ż n. Holt

S°ren Halfvor▀en

Arne Gunder▀en

Hans S°ren▀en

S°ren Arne▀en

S°n

Fra Major R°mer

Arendahls Situation

Till Major R°mer

22

 

1

 

 

Han▀ S°ren▀en

14

Haagen Ol▀en

6

Christen Ol▀en

4

Niel▀ Han▀en

12

Lar▀ Han▀en

8

83

╝ Sollumb

ż Huefloten

Ander▀ Guttorm▀en

Niel▀ Peder▀en

Thor Ol▀en

Mads Erichsen

Kield Niel▀en

Fremmet

Fra Major R°mer

Arendahls Situation

Till Major R°mer

30

Gifft

1 barn

6

 

 

Hans Ol▀en

14

Hans Madsen

8

Erich Madsen

3

84

╝ Sollemb

╝ Hundstuen

╝ S: Holt i Aneboe Sogn

╝ N: Holt ibidem

Bruges af Anders Guttorm▀

Afvelsgaard til Hueflaaten

Huus: Endri Olsen

Bruges af Abraham Borge

Bruges af Halfvor Grafdall

Amund Erichsen

Fremmet

Fra Major R°mer

Arendahls Situation

Till Major R°mer

25

 

4

 

 

Christen Christofer▀:

4

Lar▀ Han▀en

6

Johannes Endresen

15

Lar▀ Endresen

6

85

ż S: Haugen med underligende Guri Jord

Niel▀ Guttorm▀en

Priben Wogn

Enche

Christofer Hendrich▀en

Fremmet

Fra Major R°mer

Arendahls Situation

Till Major Echleff

22

 

4

 

 

Olle Niel▀en

11

Ander▀ Niel▀en

8

86

╝ Jellisaasen

ż W. Querne

Jacob Arne▀en

Han▀ Guttormsen

Jen▀ Han▀en

Fremmet

Fra Major R°mer

Arendahls Situation

Till Major Echleff

27

 

8

 

 

Arne Jacobsen

10

Lar▀ Jacob▀en

7

Olle Jacob▀en

4

Han▀ Jacob▀en

1

Simen Han▀en

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niel▀ Simen▀en

12

87

1 N: Querne

Amund Ditmand▀en

Huusmand Christofer Ingelbrt▀

Ander▀ Truel▀en

Fremmet

Fra Major R°mer

Arendahls Situation

Till Major Echleff

25

Gifft

8

 

 

Efven Christofer▀en

14

Jacob Christofer▀en

10

88

1 S: Querne

Olle Christen▀en

Lar▀ Han▀en

Gulbrand Lar▀en

Fremmet

Fra Major R°mer

Arendahls Situation

Till Major Echleff

28

 

6

 

 

Christen Ol▀en

5

Han▀ Lar▀en

16

89

╝ Breche

╝ Bechewar

╝ Dallen

╝ Mitholt i AnneboeSogn

Bruges af Lar▀ Querne

Han▀ Jan▀en

Lars Niel▀en

Tarald Christen▀en

Lar▀ Ol▀en

Olle Jon▀en

Fremmet

Fra Major R°mer

Arendahls Situation

Till Major Echleff

25

 

4

 

 

Han▀ Han▀en

2

 

Schie annex

 

LŠgs Nom.

Gaarden▀ Naufne

Opsiderne og LŠgsbundens Naufne

Soldattens Naufne

Om hand gaar for sin gaard

S°n, Eller Fremmed

Fra hva Compagnie Effter Situations Beskafenhed afgaar

Till Hvilken Nermeste Compagnie Ankommer

Hvor gamell

Gifft og hvor mange B°rn

Hvor lenge tient

Det unge Mandskab fra 16 till 40 aar med Naufn

Det unge Mandskab fra 1 till 16 aar med Naufn

90

1 Gien

Rasmus Andor▀en

Niel▀ Christofersen

Fremmet

Fra Major R°mer

Schie Situation

Till Major Echelff

20

 

 

 

 

 

 

91

1 Bettum

Jens Olsen

Hans Han▀en

Helge Han▀en

Fremmet

Fra Major R°mer

Schie Situation

Till Major Echelff

22

 

1

 

 

Jacob Jensen

2

92

ěfre L°chen

Jacob Guttormsen

Christen Erich▀en

Christen Erich▀en

Efen Gaard

Fra Liff Compagniet

Schie Situation

Till Major Echleff

31

Gifft

2 b°rn

9

 

 

Guttorm Jacob▀en

1

Erich Christen▀en

4

93

╝ Flaatene▀

╝ Teien

╝ ě. Hautved[KFH1] 

Olle Niel▀en

Lar▀ Arne▀en

Bruges af dem paa Bettum

Han▀ Peder▀en

Fremmet

Fra Liff Compagniet

Schie Situation

Till Major Echleff

22

Gifft

4 aa

Cornelius Han▀en

16

Abraham Lar▀en

12

Halfvor Olsen

8

94

1 M: Hautved

Sold. Lar▀ Lar▀en

Christen S°ren▀en

Lar▀ Lar▀en

Egen Gaard

Fra Liff Compagniet

Schie Situation

Till Major Echleff

28

Gifft

1 barn

9 aar

Han▀ Christofer▀en

Jacob Christen▀en

18

17

Jacob Han▀en

1

Efven Christen▀

8

Niel▀ Han▀en

12

Lar▀ Han▀en

10

95

ż N: Hautved

╝ Tofver°d

Knud Mad▀en

Jacob Ander▀en

Lar▀ Ander▀en

Lar▀ Peder▀en

Fremmet

Fra Liff Compagniet

Schie Situation

Till Major Echleff

22

Gifft

1

 

 

Christen Jacob▀en

8

 

Han▀ Jacob▀en

5

Ander▀ Jacob▀en

2

Peder Ol▀en

12

96

1 Riise

Andor Ol▀en

Ander▀ Lar▀en

Han▀ Gunnol▀en

Lar▀ Tor▀en

Fremmet

Fra Liff Compagniet

Schie Situation

Till Major Echleff

26

Gifft

2 barn

9

Han▀ Halfvor▀

16

Christofer Halfvor▀

12

Guttorm Halfvor▀

10

Halfvor Andor▀en

4

97

ż Bergen

╝ Sommestad

Enche

Lar▀ Tarald▀en

Petter Han▀en

Fremmet

Fra Liff Compagniet

Schie Situation

Till Major Echleff

23

 

4

 

 

Ifver Tosten▀en

12

98

1 Gielstad

Isach Niel▀en

Reier S°ren▀en

Christofer Ander▀en

Christofer Ander▀en

Fremmet

Fra Liff Compagniet

Schie Situation

Till Major Echleff

23

Gifft

1 barn

1

 

 

Niel▀ J°rgen▀en

15

Peder Ellef▀en

11

Jacob Jen▀en

5

99

ż Gier S°e i Arendal Sogn

╝ Langebreche i Anneboe

Ander▀ Han▀en

Olle Ol▀en

Jen▀ Ol▀en

Jacob Ander▀en

Fremmet

Fra Liff Compagniet

Schie Situation

Till Major Echleff

20

 

1

Han▀ Ander▀en

16

Matthie▀ Ander▀en

11

Jon Ander▀en

7

100

ż W: Giennestad

╝ Omdallen

Christofer Christofer▀.

Willem S°ren▀en

Guttorm Ifver▀en

Huus: Ander▀ Peder▀en

Peder Hendrich▀en

Fremmet

Fra Liff Compagniet

Schie Situation

Till Major Echleff

21

 

1

 

 

Niel▀ Ander▀en

10

Peder Ander▀en

7

 

S: Hejene d: 17. Martj 1726

 

Saaledis Rigtig Testerer

 

G: H: Eckleff

 

 

At denn Rulle som forklarer Major

Eckleffs Compagnie Tilkommende District,

LŠgder, Soldater, LŠgsmŠnd og Unge=

Mandskab, Saaledis effter den Nye

Indehling Befindes Richtig. Testerer

 

J Fr°lichááááááááááááá S: Clauss°n


 [KFH1]1/4 gňrd mangler i originalen


Kilde: NRA, RK, Realistisk ordnet avdeling
Krigsvesen, Hovedlegdsruller 1726, Pk. 15
Hyllenr. 4A 138 32
Katalognr. 1109/51: Tverregister til militŠre ruller bind III

Registrator: Ketil Firing Hanssen


Vestfold-slekt