Vestfold-slekt: Prestens manntall 1664. Sande og Skoger
  Sande Sogns                                        
  1. Valde fierding                                        
Gaarder   [Skyldart] [Skyldstørrelse] Besiddere           Sønner       Tienestedrenge       Huussmænd      
Skervig med underliggende ødegaardsparter i Halsen oc Saxerud Salt 1 1/2 schipd 3 Lissp Anon Ollssønn 34 Aar gammel bruger alt           Halvor Larssønn 24 er Soldat        
Holm med underliggende ødegaardsparter i Halsen oc Saxerud Salt 2 1/2 schipd 5 Lissp Aase Thoersd bruger half gaarden Thoer Olssønn 23 Jens Joenssønn Landrytter
Tollef Olssøn 25 bruger 1/2 gaarden Niels Pederssønn 16
Øffre Wee   Salt 1 1/2 schipd 1 1/2 Lissp Halvor Anderssøn 25               Peder Heenssønn 15          
Nedre Wee med underliggende ødegaard Kleppen Salt 2 schipp Peder Jørgenssønn 29 bruger alt er Soldat haffe forss sig sin fader Arne Ammonsss 18
Jørgen Tollessønn 64 a.g. Knud Olssøn 16
Lille Wee   Salt 1 schipp Trugels Christenssøn 50   bruger alt                          
Nørdre Aassnæs mange aar ligget øde Salt 1 schipp 6 Lissp Jørgen Hanssøn Müller Brugis aff
Smør - 6 merker borger til Chrianiam, boende paa Bragnes Heen Tordssønn 57
Westre Aassnæs med underliggende Engestÿke graffningenn Salt 1 1/2 schipp 1 Lissp Birgitthe Hansd     bruger halfff           Hans Olssønn 20 er Soldat Siffer Anderssønn 50  
        Erich Hanssønn 24   bruger halff                          
Østre Aassnæs Salt 1 1/2 schipp 1 1/2 Lissp Liffwe Anders d bruger alt Frederich Joenssønn Landrytter Jørgen Thomassønn Soldat
Hans Ammonsss 20
Søffren Pederssøn 16
Oreberg   Salt 1 schip 1 Lissp 1 Remaal Matthiis Stenersss 62   bruger alt   Ewen Matthissøn 16   Joen Heenssønn   Soldat        
Søndre Stocke Korn 1 1/2 schipp Ammon Ahrnessønn 64 bruger alt Hans ammonsss 16
Midt. Stocke med under ligend ødegaarder Dølleberg oc Borgen Korn 1 1/2 schipp Ole  Olssønn 62   bruger alt   Anders Olssøn 16                  
    Salt 1/2 schipp                                    
Nørdre Stocke Salt 1 schipp Brugis aff Sognepresten H: Bertel til høeboel under prestegaarden, som altid forhen, lenger end nogen mindis Lars Olssønn 26
her under ligger Stocke ødegaard schÿlder er et engestÿcke, uden nogen ager eller skoug Salt 1/2 schipp Brugiss aff Capellanen H: Mats Olssøn
Leppesta   Korn 1 schipp 1 Lissp Christen Brÿnnildssønn 36   bruger alt                          
Løffaass Korn 1 schipp 4 lissp 1 Remaal Niels Gudmundsss 52 bruger alt Joen Brÿnnildssøn 20 oc Vanfør Trugels Larssønn 40 en usel Krop
Halvor Olssønn 16
Østre Teigen   Korn 1 1/2 schipp Steener Olssøn 21   bruger alt oc er Soldat Sin Verfader         Christopher Søfrensss 18 er Soldat        
        Lars   78 aar gamel er blind             Thomas Olssønn 16          
Westre Teigen Korn 1 1/2 schipp Torkel Amonssønn 40 bruger alt haff forss sig sin fader Nelaus Olssønn 15
Ammon Mogenssønn 80 aar gamel
Walde   Korn 1 schipp Karen Anders d   m. Enck(e) bruger 1/2 grd   Anders Anonssønn 14                  
    Salt 1/2 schipp Torval Poulssøn 30   bruger 1/2 grd                          
Søndre Rævaa er Postgaard Meel 1 1/2 schipp Siri Hans d bruger alt Christen Nielssøn 21 Tollef Gundersss 21 Thorre Knudsss 30 haff forss sig sin fader
død Joen Nielssøn 17 Knud Johansss 70
Bendt Nielssøn 13
Midt. Rævaa   Salt 1 schipp 5 1/2 Lissp Anders Hansss 48   bruger halff                          
  er Postgaard     Steener Joensss 42   bruger halff                          
Nørdre Rævaa Gastgebergaard Korn 2 schipp 2 Lissp Jørgen Ericksss 52 bruger alt Jacob andersssønn 19
Jørgen Søffrenssønn 20 er Soldat
Søndre Aaby med underliggende øde Boelsta Korn 1 schipp 15 Lissp Niels Nielssønn 32   bruger 1 pd 2 1/2lp                   Reer Nielssønn 62  
        Christen Gunnulffsss 53   bruger 7 1/2 Lissp   Erick Christensss 17           Halvor Olssøn 60  
                                    Ossmund Larsss 30  
Nørdre Aaby Korn 16 Lissp Gløer Povelsss 50 bruger alt
Nedre Bonden   Meel 1 1/2 schipp Trugels Pederssøn 26   bruger alt           Hans Larssønn 15   Lars Poulssønn 60  
Øffre Bonden Korn 1 schipp 5 Lissp H: Mats Olssøn Capellanen bruger 1/2 grd Thomas andersss 19
Salt 1 schipp 5 Lissp Ole Thoerssøn 17
Trugels Tolleffssønn 68 bruger 1/2 grd Thoer Trugelssøn 23 er Soldat Niels Christophersss 20
  11 Aass Fierding                                        
Gaarder   [Skyldart] [Skyldstørrelse] Besiddere           Sønner       Tienestedrenge       Huussmænd      
Søndre Hverdal   Meel 1 1/2 schipp Thoer Christenssønn 60   bruger alt   Peder Thoerssøn 12           Xandr Michelssønn 40  
Nørdre Hverdal Korn 1 schipp Hans anderssøn 64 bruger alt Ole ahrnessøn 16 Lars Bÿrgerssøn 50
Salt 7 Lissp
Skoug med underliggende Sand ager Meel 1 schipp Niels Nielssøn 32   bruger alt Er Bøide,, lensmand         Anders Olssøn 22          
  Lensmands=gaard Salt 9 Lissp                     Søffren Guttormsss 29          
                            Christopher Pouesss 26          
Skiørdal med underliggende øde Skiørdal Salt 1 schipp 5 Lissp Christen Olssønn 45 bruger alt Lars Anderssøn 40
Knud Bÿrgerssønn 50
Kalmoe   Meel 1 schipp 1 Lissp Aase Ericks d     bruger alt           Stillef Christophersss 16          
                            Guttorm Hendrichsss 15          
Soelberg Korn 1 schipp Rasmus Hanssøn 58 bruger halff Hans Rassmussønn 16 er Soldat
Salt 8 Lissp Knud Christopherssøn 48 bruger halff
Huud 1
Søndre Boelsta   Malt 1 schipp Stilleff Jacobsssø 50   bruger halff                          
    Korn 5 Lissp Thoer Halkieldsss 34   bruger halff                          
    Salt 15 Lissp                                    
Midt. Boelsta Meel 15 Lissp Christen Gunnulffssønn 52 bruger alt Eleff  Christenssøn 17
Malt 5 1/2 Lissp oc 6 mark
Nørdre Boelsta   Korn 15 Lissp Thorre Stilleffssøn 52   bruger halff                          
        Hans Evenssønn 31   bruger halff                          
Tanberg Korn 2 schipp Even Hanssønn 56 bruger halff Hans Evenssøn 18 Vanfør i benerne Ole Halvorssønn 20 Soldat Biørn Thoerssønn 40
Anders Evenssøn 25 bruger halff
Tømmeraass   Meel 15 Lissp Lauridtz Andersss 52   bruger alt   Lars Larssøn 14   Ammon Pederssønn 15 er Soldat        
    Malt 4 1/2 Lissp                                    
Søndre Gundesta Korn 2 schipp Alff Christenssøn 60 bruger alt Joen Alffssønn 16
Nørdre Gundesta   Korn 1 schipp Niels Toerkelsss 49   bruger alt           Anders Jenssønn 24 er Soldat        
Westre Aass Malt 1 schipp Ole Thoerssønn 50 bruger alt Povel Gunderssøn 18 Soldat Brÿnnild Olsss 52
Salt 1 schipp
Østre Aass   Malt 1 schipp Knud Christensen 36   bruger alt           Axel Nielssøn 26   Johannes Simonssøn 60  
    Salt 1 schipp                     Halvor Halvorssøn 14   Anders Assmonssøn 20 Skredder
Hallerud Korn 1 schipp Peder Haraldssøn 34 bruger alt Niels Pederssøn 16 Steffsøn
Søndre Rud   Korn 1 schipp Harald Tolffssøn 28   bruger halff                          
    Smør 1/2 pd Guldbrand Tolffsss 24   bruger halff oc er Soldat                        
Nørdre Rud Korn 1 schipp 16 Lissp Thoer Joenssønn 30 bruger alt Christen Evenss 50
Søndre Rÿggetang   Korn 1 schipp 2 Lissp Barbara Asslachs d     bruger halff           Hendrich Halvorsss 15          
    Malt 5 Lissp Giermund Olssønn 52   bruger halff                          
Nørdre Rÿggetang Korn 1 schipp 1/2 Lissp Asslach Olssønn 54 bruger alt Lars Andersrssøn 23 er Soldat
Holtzrud Ligget uboet oc usaaed i 18 aar ubÿgd, for=uden en høelade Korn 24 Lissp       Brugiss aff Sogne=Psten til høeboel til Pstgrdens behielpning                            
Kopsta med under liggende platz aaseberg Korn 2 schipp Anders Marcusss 50 bruger alt Anders Pederssøn Soldat Bent Mortensss 44
Christopher Nielssøn 34
Galleberg   Meel 1 schipp 15 Lissp Halvor Matthissøn 60   bruger halff   Christen Hallvorssønn 12                  
        Matthis Halvorssøn 23   bruger halff                          
Mÿre Meel 15 Lissp Rassmus Enerssøn 34 bruger alt Ole Enerssønn 18 er Soldat
Brecke   Meel 1 schipp Halkield Evenssøn 85   bruger alt           Alff arnessønn 17 er Soldat        
Nørdre Bolum Korn 1 1/2 schipp Christen Herbrandssøn 30 bruger alt Eleff Halvorssøn 60
Søndre Bolum   Korn 1 1/2 schipp Ammon Pederssøn 29   bruger alt           Christopher Pederssøn   er Landrÿtter        
                            Søffren Eleffssøn 18          
Jaeren Meel 1 schipp 13 Lissp Jacob Herbrandssøn 26 bruger halff Lars Christophersss er Soldat Halvor Olssøn 64
Ole Knudssøn 26 bruger halff
Biørgen   Meel 1 schipp 3 1/2 Lissp Jørgen Joenssøn 33   bruger alt                          
Gaaserud Meel 1 schipp Christen Alffssønn 26 bruger alt
Klæffver   Korn 1 schipp Joen Halvorssøn 79   bruger halff           Ole Halvorssønn 16   Oluff Siverssøn   Landrÿtter
        Jørgen Joenssøn 32   bruger halff           Lars Olssønn 14          
Grydeback Korn 1 schipp 1 Lissp Niels Halvorssøn 56 bruger halff Steffssøn Even Christopherssønn 18 har ingen helbred Ole Larssøn 16
Hans Anderssøn 23 bruger halff
Søndre Flaaten   Korn 1 schipp Find Olssønn 60   bruger alt           Jørgen Olssønn   Soldat        
                            Christopher Knudssøn 18          
Nørdre Flaaten Korn 1/2 schipp Torkel Torkelssøn 36 bruger alt Steffsønner Joen Gregerssøn 16
Salt 1/2 schipp Christopher  Gregerssønn 14
skind 4
  111 Bergs Fierding                                        
Gaarder   [Skyldart] [Skyldstørrelse] Besiddere           Sønner       Tienestedrenge       Huussmænd      
Joensrud   Meel 15 Lissp Oluff Ambiørnsss 29   bruger alt   Hans ambiørnssøn 19   Ole Ravaldssøn   Landrÿtter        
    Korn 15 Lissp                                    
    skind 1                                    
Trogsta Korn 1 schipp Hans Gutthormssøn 44 bruger 1/2 Erick Hanssøn 18
skind 1 Søffren Hanssønn 24 bruger halff er Soldat
Rud   Korn 15 Lissp Christopher Michelssøn 70   bruger alt   Michel Christopherssønn 22 skrøbelig         Joen Jørgenssønn 40  
                    Ole Christophersss 17 er Soldat                
Østern Korn 1 1/2 schipp Ole Ammonssøn 50 bruger alt steffsøn Ammon anderssøn 22
Berg   Korn 1 schipp Niels Christensss 55   bruger alt   Christen Nielssøn 28                  
                    Ole Nielssøn 27 er Soldat                
                    Lars Nielssøn 23                  
                    Halvor Nielss 20                  
                    Ambiørn Nielssøn 17                  
Gutu Korn 1 schipp Lars anderssøn 31 bruger alt Ole Assbiørnsss 26 er Soldat Christopher Ormssøn 70
Ahrne Christopherss 13
Nørdre Kieldaass   Korn 1 schipp 6 Lissp Gullich Truglsss 60   bruger alt   Trugels gullichssøn 17 skrøbelig aff fang                
Repper Kieldaas Korn 2 schipp Lars Siverssønn 30 bruger alt Joen Pederssøn 16 Peder Joenssøn 60
Westre Kieldaas med underliggende øde Kieldaass, øde gutu, Budderud oc graffdals Sæter Korn 2 schipp 5 Lissp Anders Evenssønn 45   bruger alt dette tilsammen           Lars Pederssøn   Landrÿtter Peder Poulssøn 60  
                            Christen Ossøn 20   Ole Ingvoldsss 40  
                            Siffver Halvorsss 14   Svend budderud 50  
                                    Stefn Smed 40  
Kløffsta med underliggende fosss øde gaards part Salt 1 1/2 schipp Peder Søffrenssøn 66 bruger alt Ingebret Tolleffssøn 64 Angrim Larsss 20 Paa fosss
Korn 18 Lissp 1 Remaal Lars Larssønn 20 er Soldat Svenning Baardsss 50
Ole Poullssøn 40
Anders Nielssøn 18
Egeberg med underliggende Eng Kornbøele, er Bradsta Korn 1 1/2 schipp 5 1/2 Lissp Anders Olssøn 40   bruger alt           Lars Evenssønn   Landrÿtter        
    Penge 1 dlr                     Ole Christopherssøn 18 er Soldat        
                            Ammon Ambiørnsss 17          
Rølløs Korn 2 schipp 2 1/2 Lissp Sebiørn Nielssøn 60 bruger alt Thomas Enerssønn 20 er Soldat
Nørdre Lærum   Korn 1 1/2 schipp Christen Olssønn 48   bruger 1/2                          
        Simen Pederssønn 40   bruger 1/2                          
Midt. Lærum med undliggende foss ødegrds part Korn 2 schipp 9 1/2 Lissp Christen Halvorssøn 25 bruger halff Halvor herbrandssøn 50
Stehner Olssønn 25 bruger halff Steffsønner Søffren Knudsss 16 Søffren Herbrandssøn 40
Joen Knudssøn 12
Østre Lærum med underliggende Fostved Korn 2 schipp Hans Hansss 39   bruger alt           Lars Branssen   gevorben Rÿtter Ole Stefnssønn 54  
                            Neri Halvorssøn 18          
                            Ole Jørgenssøn 16          
Westre Lærum Korn 2 schipp Herbrand Joensss 68 bruger 1/2 Halvor Herbrandssønn 20 er Soldat
Berndt Herbrandsss 33 [Notis:] "som lader sig kalde Jørgen" bruger 1/2
  1V Dune Fierding                                        
Gaarder   [Skyldart] [Skyldstørrelse] Besiddere           Sønner       Tienestedrenge       Huussmænd      
Borgen   Korn 15 Lissp Joen Søffrenssøn 60   bruger 1/2                          
huggne bord 1/2 tlf Anders Nielssøn 48 bruger 1/2
høns 1
Nørdre Weeberg Salt 15 Lissp Christopher Svenningssøn 66 bruger alt Svenning Christopherssøn 16 ilde lydet aff hareskaar Erick anderssønn 17
Store weeberg   Korn 1 1/2 schipp Halvor Michelssøn 66   bruger halff           Ole Siverssønn 19 er Soldat        
        Halvor Halvorssøn 29   bruger halff                          
Søndre weberg Korn 1 schipp Peder Olssønn 80 br: halff Lars Pederssøn 16 Ole Ammonssøn 40
Peder Pederssønn 34 br. halff
Østre Skiøel   Korn 1 1/2 schipp 2 Lissp 1 Remaal Biørn Bendtssøn 64   bruger alt   Tarald Biørnssøn 20 er Soldat                
Søndre Skiøel med underliggende Kaare Eng Meel 2 1/2 schipp Effven Larssønn 59 bruger halff Anders Evenssøn 16 Ditmand Evenssøn 23 er Soldat
Ole Christopherssøn 62 br: halff Ole Olssøn 23
Westre Skiøl   Korn 1 1/2 schipp Ole Stenerssøn 66   bruger alt   Ole Olssønn 16                  
Nørdre Gran Meel 1 1/2 schipp Bendt Nielssøn borger til Tunsberg  bruger 1/2
Christen Thoerssøn 23 bruger 1/2 grdb er oc Soldat (?)
Søndre Gran   Korn 1 1/2 schipp Thoer Halvorssønn 40   bruger alt                          
Øffre Simensta Meel 1 schipp 5 Lissp Peder Olssønn 31 bruger alt
Smør 1/2 pd
Nedre Simensta   Meel 1 schipp Ahrne Christenssønn 54   bruger alt           Ole Olssønn 17 er Soldat Christen Isaachsss 50  
    Salt 1/2 schipp                     Harald Siverssøn 16 er Vanfør        
Dunen Malt 1 schipp Bÿrger Poulssønn 54 bruger halff Christen Bÿrgerssøn 20 er Vanfør
Salt 1 schipp Anders Siverssønn 36 bruger halff
Rud   Korn 1/2 schipp Neri Lauridtzsøn 60   bruger halff   Anon Nerissøn 18 er Soldat Søffren anderssønn 40 er huusmand        
    Salt 1/2 schipp Liissbeth Povels d     br. 1/2           Halle (?) Johanssøn 18          
                                    Strandsiddere paa Ruds grund Ved Sande Ellff
                                    Ole Svendssøn 43 Skredder
                                    Peder ammonssøn 80  
                                    Ammon Truglssø 50 Vanfør
                                    Ammon Erickssønn 54 er gebrochen
                                    Anders Xanderssøn 30 er halt
Nørdre Bøe Korn 1 schipp Clemet Reerssøn 37 bruger alt
Søndre Bøe   Korn 1 schipp Ingebret Bentssøn 46   bruger 1/2 grd   Ole Ingebretsss 20                  
    Salt 15 Lissp Ingeborg Lauritz d     bruger 1/2                          
Hertzgaarden Malt 1 schipp Maren Stenphans d bruger halff Christen Joenssøn 14
Anders Pederssønn 36 bruger halff
Leer   Salt 1 1/2 schipp Peder førnssønn (?) 46   bruger alt                          
                                    Strandsiddere paa Leersgrund    
                                    Bent Nielssøn 50 borger til Tunsberg
                                    Povel   66 Sergiant
                                    Niels   60 Bruncke
Klummesteen med underliggende ødegaard, Qvernau Salt 1 1/2 schipp Tÿge anderssøn 40 bruger halff Cristen Jenssønn 15
Hans Thomassønn 26 bruger halff
Øffre Selvig   Malt 1 schipp Anon Frodessøn 52   bruger alt   Frode Anonssøn 20 er Borger til Tunssberg Ammon Hanssønn 24   Ole Iffverssønn 28 er Soldat
    Salt 1 schipp                     Reer Jenssønn 18 er Soldat        
Nedre Selvig Malt 1 schipp Peder Jørgenssøn 63 bruger alt Bendt Olssønn 16
Salt 1 schipp Anon Halvorssøn 14
Søndre Selvig med ødedalen Malt 1 schipp Hermand Pedersss 50   bruger alt   Peder Hermandssøn 23 er Soldat         Niels Simonss 50  
    Salt 1 schipp                                    
Siffverud Korn 1/2 schipp Alff Halvorssønn 41 bruger alt Hans Hanssøn 65
Salt 7 1/2 Lissp Peder Saxessøn 60
Halvor Reerssøn 50
Westre Becke   Korn 1/2 schipp Gutthorm Halvorssønn 56   bruger alt                          
    Salt 1/2 schipp                                    
Midt. Becke Korn 1/2 schipp Christopher Olssønn 50 bruger halff Ole Christopherssøn 16
Salt 1/2 schipp Peder Pederssønn 28 bruger halff
Mellem Becke   Korn 1/2 schipp Halvor Joenssøn 40   bruger alt Steffsøn Ingebret Ørjanssøn 15           Ole Erickssønn 30  
    Salt 1/2 schipp                                    
Østre Becke med underliggende øde Becke er Skriffvergaard Korn 1 schipp Thomes Brun Skriffveren bruger begge gaarder Tosten Thomessøn 15 Hans Olssønn 32
Salt 1 schipp
Westre Sandaa   Meel 1 schipp Niels anderssøn 33   bruger alt                          
Østre Sandaa Salt 17 Lissp Tiøstel Jacobssøn 60 bruger halff Jørgen Tiøstelssøn 16
Jacob Clemetssøn 25 bruger halff
Qvissle   Salt 1 schipp 1 Lissp Lars Evenssønn 50   bruger alt   Hans Lauritzsøn 20 er Soldat                
Skar Salt 1 schipp Torgier To(sth)enssøn 51 bruger alt Ole Torgierssøn 14 Anders Nielsss 26 er Vanfør
Gÿltes øer med underliggende Rols-Engen Salt 1 1/2 schipp Simon Gunderssøn 52   bruger halff                   Niels ammonssøn 56  
        Anders Christenssøn 40   bruger halff                          
Westre Murcassel med underliggende ødegaard Barkarud Salt 1 schipp 7 Lissp Christen Trugelssøn 64 bruger halff Mats Christenssøn 15 skrøbelig oc uden ret mæle Ole Christenssøn 26 er Soldat
Arffve Evenssønn 40 bruger halff Ammon Jenssøn 21
Østre Murcassel   Salt 1 schipp 5 Lissp Eleff Thomessønn 65   bruger halff                   Anders Pederssønn 44  
        Christopher Eleffssøn 39   bruger halff                          
Dÿredal Salt 2 schipp Karen Oluffs d bruger halff Ahrne Christenssøn 26
Trugels Christenssøn 28 bruger halff Jffver Christopherssønn 16
Halvor Clemmetssøn 14
  Ødegaarder                                        
Gaarder   [Skyldart] [Skyldstørrelse] Besiddere           Sønner       Tienestedrenge       Huussmænd      
Berg   Salt 12 Lissp Tolleff Andersen 25   bruger alt                   Anders Tolleffsss 50  
Østre Skoug Korn 1/2 schipp (Ske)mund Christenssøn 45 bruger alt Steffssøn Erick Hendrichssøn 14
Rud   Salt 1/2 schipp Halvor Pederssøn 26 oc er Soldat bruger alt                   Joen Goutessønn 56  
                                    Jørgen Lauritzsøn 38  
Fiøserud Korn 1/2 schipp Alff Jenssønn 51 bruger alt
Boelsta   Meel 1/2 schipp Christopher Olssøn 62   bruger alt                          
Ockerud Korn 1/2 schipp Ole Olssønn 28 bruger alt
Aanderud   Malt 1/2 schipp Joen anderssøn 57   bruger alt   Anders Joenssøn 18                  
    skind 4                                    
    s(killing) 4                                    
Haland Korn 5 Lissp Tolleff Pederssøn 40 bruger alt
Dalsrud   Korn 12 Lissp Even Haraldssøn 62   bruger alt   Anders Evenssøn 16                  
Biørgen Korn 7 1/2 Lissp Rolff Halvorssøn 36 bruger alt
s(killing) 3
Øiden   Korn 1/2 schipp Joen Christopherssønn 64   bruger alt                   Eleff Gunderssøn 34  
Gryte Huud 1 Mats Christenssøn 52 bruger alt Erick Madssøn 15
Tenungen   Korn 5 Lissp       Brugis aff Niels Skoug oc anders Kieldaass                     Bÿrger Olvorssønn 40  
Søndre Trolserud Korn 5 Lissp Ahrne Christensss 50 br. alt
Nørdre Trolserud   Salt 7 1/2 Lissp Peder Madssønn 28 er Soldat bruger alt                          
Grimsrud Korn 1/2 schipp 2 Lissp Ingeborg Knuds d bruger alt Christen Herbrandssøn 19 Peder assgoutssøn 15
Tuft   Meel 15 Lissp Joen anderssønn 40   bruger alt           Gutthorm anderssøn 17          
Tingulsta Korn 15 Lissp Erick Christopherssøn 48 bruger ald grd: Michel Christophersss 17 Michel ammonssønn 64
Ole Michelssøn Soldat
Hoele   Meel 1/2 schipp Siver Evenssønn 50   bruger halff                          
        Karen Evens d     br. halff                          
Asken Meel 18 Lissp Anon Gutthormsss 48 bruger alt Gutthorm anonssøn 20
Oudenæs   Salt 18 Lissp Christen Truglssønn 52   bruger alt                          
Ødalen til weberg Salt 5 Lissp Helge Pederssønn 30 br. alt
Skafield   Salt 13 Lissp Svend Hanssønn 34   bruger alt                          
Nørdre Biørndalen Salt 10 1/2 Lissp Brugis aff Peder oc Anon Selvig Ahrne Povelssønn 50
Søndre Biørndalen   Salt 8 Lissp Thorer Bÿrressønn 42   bruger alt                          
Bruserud Salt 1/2 schipp Jens Olssønn 50 bruger alt Thoer Jenssønn 16
Wareberg   Salt 1/2 schipp Halvor Guldbrandssøn 30   bruger alt                   Ouffven Christopherssøn 70  
Holten Salt 15 Lissp Knud Tolleffssønn 40 bruger alt
Kummers øen   Salt 4 Lissp Knud Nielssøn 50 Er Welb: Jomfru Ide Langis kalckebrender paa same øe   Niels Knudssønn 12 et Vanmectig barn i hænder oc fødder              
  Smaa oc Ringe Boel oc Rydnings Platzer, med (dessem) besidder                                      
Gaarder   [Skyldart] [Skyldstørrelse] Besiddere           Sønner       Tienestedrenge       Huussmænd      
Leegaas   Korn 7 lissp Hans Endress: 32   bruger platzen er halt                 Søffren Knudssøn 70  
Løvald Korn 5 Lissp Peder Michelss 60 bruger platzen Gunder Pederss 68
Mÿrevold skÿlder til Kongen 4 s(killing) har altid værrt Lehnssmanden bevilget s(killing) 4 Erick Erickssøn 56   bruger dette                          
Paa Østre eige En liden platz Ole Baardssønn 60 besidde dette Christopher Olssønn 20 er Soldat for de smaa ødeplatzer
Warteigen En ringe nyrydning Salt 2 1/2 Lissp Ouffven Christopherssønn 70                              
Tangen En liden platz huor paa saais en (tn) Korn Dorethe Christophers d en gamel fattig Encke bruger dette Jørgen Thomessønn er Soldat
  Skoge = Annex = Sognes                                        
Gaarder   [Skyldart] [Skyldstørrelse] Besiddere           Sønner       Tienestedrenge       Huussmænd      
Østre Haneval med hougen Meel 1 1/2 skipp 5 Lissp Hans Evenssøn 50   bruger halfft   Oluff Hanssøn 16 er Vanfør         Ole Nielssønn 49  
        Anders Hanssønn 19   bruger halfft                   Erick Olssøn 22  
Westre Haneval Korn 1 skipp 7 1/2 Lissp Halvor Evenssønn 40 bruger alt
Lille Haneval   Meel 1/2 skipp Guttorm Olssøn 50   bruger alt   Siver guttormssøn 28 er Soldat                
    Korn 1/2 skipp             Ole guttormss 17                  
Wæsbÿe Korn 1/2 skipp Lauritz Wilhadssøn 58 bruger alt
Salt 1/2 skipp
Holt   Korn 1 skipp Jffver Søffrenssøn 60   bruger alt                          
    Salt 1/2 skipp                                    
Søndre Holmen Korn 1 skipp Maren Oluffs d bruger halfft Trugels Matthissøn 13
Christopher Jacobssøn 26 bruger halfft
Nørdre Holmen   Meel 1 skipp Christopher Christenssønn 27   bruger alt Broder anders Christenssøn 19 er Vanfør Oluff ammonss: 18 er Soldat        
Søndre Flaaten Meel 1 skipp Anders Michelssønn 58 bruger alt Jngebret anderss: 23
Nørdre Flaaten   Meel 1 skipp Ole Olssønn 21               Ole Erickssønn 19 er Soldat        
Borge Østre Salt 1 skipp Erick Pederssøn 53 bruger 2 deele Stilleph Erickssøn 32 er Soldat
Gudmand Christopherss: 30 bruger 1/3
Skallesta   Korn 1 skipp 2 1/2 Lissp Christen Christopherssøn 20   bruger alt                          
Øffre Skieldrum Meel 2 skipp Hans Jacobssønn 39 Jacob Ravaldssønn Rÿtter
Reer Haraldssøn 34
Christopher guttormss: 25
Halvor Olssønn 21
Nedre Skieldrum   Meel 16 Lissp Anders Oluffssøn 78   bruger alt   Ole anderssøn 20 er Soldat                
    Korn 14 Lissp                                    
Jordbreck Korn 1 1/2 Lissp Christopher Rassmussøn 58 bruger alt Christopher Christopherssøn 15 Ole Evenssønn Rÿtter
Ole anderssøn 32
Svarterud   Korn 1 skipp Oluff Oluffssønn 25   bruger alt   Lauritz Larssønn 34 Vanfør                
                    Christen Olssøn 30                  
                    Reer Olssøn 16                  
Jmielt 1/2 gaard Meel 1/2 skipp Niels Olssønn 38 bruger alt
Jmielt 1/2 gaard   Meel 1/2 skipp Oluff Evenssønn 34   bruger alt                          
Aaserud østre Korn 1 skipp Hans Oluffssønn 46 bruger alt er underlensmand
Aaserud westre   Korn 1 skipp       Hans Skieldrum bruger halfft                          
        Peder Erickssønn 26   bruger halfft                          
Steen Meel 1 skipp Siver ambiørnssønn 25 bruger alt
Undisrud nørdre disse Tvende ere gastgeber-gaarde Korn 1 skipp 7 Lissp Tolleff Siverssøn 50   bruger alt           Bendt Knudssøn 23          
Undisrud søndre disse Tvende ere gastgeber-gaarde Meel 1 skipp Niels Povelssønn 30 bruger alt Baard Povelssøn 19 Ole Erickssønn 19 er Soldat
s(killing) 2 Eleff Povelssøn 16
Gunnisrud   Meel 1 skipp 5 Lissp Oluff Joenssøn 73   bruger alt   Joen Oluffssønn 23   Bÿger Hanssønn 23 er Soldat        
Jngulsaasen Korn 2 skipp Anders Joenssøn 58 bruger halff: Mogens amonssønn 24 er Soldat
Niels Joenssøn 56 bruger halfft:
Gullixrud   Korn 1 1/2 skipp 2 Lissp Peder Gunderss: 68   bruger alt   Jørgen Pederss: 28 er Halt anders gunderssøn 14   Guttorm Knudssøn 48 i braaden paa Leeret
Torrud Korn 1 skipp 5 Lissp Guldbrand Baardssønn 65 bruger alt Baard guldbrandssøn 25
Clemet guldbrandssøn 23 Soldat
Ole guldbrandssøn
Gunderud   Korn 1 skipp Torkel Thoerssøn 30   bruger alt           Jngebret Tostenssønn 16          
Kobbervigen Salt 1 skipp 1 F(ierd)ing Jeremias Frederickssønn bruger alt
Nordbÿe   Meel 1 skipp Ole Hanssønn 27   bruger alt                   Hans ammonssøn 16 er Soldat
    Korn 1 skipp                                    
    Smør 1 pd                                    
Nørdre Solum Korn 1 skipp Guttorm 50 bruger alt
Mellem Solum   Meel 1 skipp Tolleff Truglssønn 32   bruger alt                   Michel Larssønn 53  
Søndre Solum Meel 2 skipp Thorer Halvorss: 50 bruger alt Anders Danielssønn 18 Erick Bendtssønn 50
Post-gaard Korn 1/2 skipp Find Knudssøn 20
Eeg   Meel 1 skipp Ole Chistopherssøn 34   bruger 1/2                   Bendt Hanssøn 43  
    Malt 1 F(ierd)ing Jngri Knuds d     bruger 1/2   Niels Tostenssøn 21           Ole Bendtssønn 52  
    Salt 1 F(ierd)ing             Peder Tostenssøn 18                  
Backe med underliggende øde platzer Dal oc Søndzte Lindem  Meel 1 skipp Joen Herbrandssøn 36 bruger halfft: Gunder Christopherssøn 32
skylder  (-) Post-gaard huggen bord 1 tÿlt Halvor Sebiørnssøn 27 bruger halfft:
Westre Kniffve   Salt 2 schipp Allff Oluffssønn 70   bruger alt   Christopher Alffssøn 35                  
                    Søffren Alffssønn 29                  
Østre Kniffve med underliggende ødegaard, Koller, er gaardboeluten Salt 2 schipp 8 Lissp Haffr endnu ingen besiddere faaet, siden Joen Halvorssøn bortrømde: men staar gandske øde
Lindem   Korn 3 schipp Anders anderssøn 60   bruger alt   Christen anderssøn 24 Land Rÿtter                
Skalpe Korn 1 skipp Anders Stillephssøn 58 bruger alt Stilleph Anderssøn 23 er Soldat
Hans anderssøn 19
Lauritz anderssøn 17
  Ødegaarder i Annexet                                        
Gaarder   [Skyldart] [Skyldstørrelse] Besiddere           Sønner       Tienestedrenge       Huussmænd      
Wiffvelsrud   Korn 5 Lissp Even anderssønn 38   bruger alt           Ole anderssøn 18          
Westre Borge Korn 16 Lissp Reer Reerssønn 24 bruger alt anon Svendssøn 15
Mellem Borge   Korn 1/2 skipp Anders Oluffssøn 31   bruger alt                          
Løise Meel 1 schipp Ragne Oluffs d: bruger alt Oluff Hanssønn 19 anders Jenssønn 22
Mælen   Korn 1/2 schipp Svend Ouffvenss: 40   bruger alt                          
Dale Korn 1/2 skipp Rolff Olssønn 50 bruger alt Anders Rolffssøn 25 er Soldat
Joen Rolffssøn 15
Ole Rolffssøn 13
Steen   Salt 8 Lissp Ole Michelssøn 54   bruger alt                          
    Korn 7 Lissp                                    
Gierpen Meel 1/2 schipp Brugis aff Niels Larssøn Ou(n)resta Anders Søffrenssønn 35
Heinsrud   Korn 1 schipp 1 F(ierd)ing       Brugis aff Jeremias Frederickssøn paa             Niels anderssøn 24          
              Kobbervigen                            
Andolsrud Korn 1/2 schipp Jacob Helgessøn 60 bruger alt
skind 1
Furrevald   Korn 1 F(ierd)ing aase (V?) d:   Brugis aff en fattig Encke     Peder Jngebretssønn 15                  
  Strandsiddere i Skouge Annex                                        
Gaarder   [Skyldart] [Skyldstørrelse] Besiddere           Sønner       Tienestedrenge       Huussmænd      
Udi Kniffve = strand                                          
  J Koldfurre     Jørgen anderssøn 50                              
  J Grundvigen     Hildebor Tormaes d       hendis Søn Holger Pederssøn 18                  
  J Braaten     Peder Poulssøn 46     hans Sønner Even Pederssøn 18                  
                    Ole Pederssøn 16                  
Udi Solum stranden Niels Pederssønn 32
Even Siverssønn 23 Soldat
Anders Olssønn 40
Michel Michellssønn 50
Christopher Pederssøn 30
J Carlstad       Joen   60 Tømmermand                            
        Clauss Joenssønn 26                              
        Jffver   36 Tømmermand   Steffsøn Joen Pederssøn 15                  
        Hans Lauridtzsønn 40                              
        Ouffve Rassmussønn 44 Tient for Capitein paa Skierbaadene                            
        Hans A(nder?)ssønn 30                              
        Erick Jacobssøn 55                              
        Erich Siffverssønn 42                              
Paa Heinsrud = Tangen Jens Anderssønn 30 Borger til Chrianiam
Matthiis Poulssønn 52
Joen Jngebretssønn 29
Tolleff ammonssønn 36
Rassmus 60 (w)ugrerring
Clauss A: 40 Baadbÿgger
Christen anderssønn Hobro 35
Cornelius Mortenssønn 40 Borger til Christaniam
Lars Jffverssønn 22
Christopher Friderich 20
Gullich Olssønn 24
Peder Claussønn 38 Vanfør
Peder Hanssønn 50
Ammon Lauridtzsøn 40
Gunder anderssønn 42
Ole Jngebretssønn 50
Axell Buck 52
Søffren Pederssønn 61
Paa Kobbervig-grund       Christen anderssøn Yssmaal 44 Tient for Capitein paa Skierbaadene                            
        Jacob Jacobssønn 17                              
        Morten assgerssønn 32                              
        Oluff   27 Svenske                            
        Niels Jacobssønn 43 Tient Kongen for stÿrmand                            
Sande prestegaard
i Tunssberg Len
Dend 10 Decembris Anni
ultimæ, vere dei Patientiæ
1664
                                           
Transkribert 17-21 feb 1997
Are S. Gustavsen, Bergen
http://www.vestfold-slekt.net/