Vestfold-slekt

Manntallet 1701

Info om manntallet 1701: Se beskrivelse på Arkivverkets sider

Jarlsberg grevskap
Dette manntallet har gått tapt.

Larvik grevskap
 • Sandeherrit
 • Kodals Annex*
 • Tiømmøe
 • Sandefiords Borgere
 • Tjølling
 • Hedrum
 • Kvelde
 • Hvarnes
 • Kodalls Annex*
 • Steenene ved Lauervigen
 • Tordstrand
 • Bachen
 • Trollesletten
 • Halsens
 • Fridtsøe Saugbrugs Arbeidere
 • Hagenes Hammer
 • Tannum
 • Berrigs Annex
 • Tiosse Annex
 • Helleraaens Strandsiddere
 • Staverns Strandsiddere
 • Langestrand
 • Deris høye Exells Arbeidere ved Fridsøe Werch
 • Næs Hammer
*Kodal var delt mellom Andebu, Sandeherred og Hedrum tinglag

Manntallet 1701 for Larvik grevskap er også publisert i Digitalarkivet.

Vestfold-slekt | Bygdebøker | Lenker | Kontakt