Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

Alby

 

Peder Olsen. Bruker 1593- død ca. 1623. Gift med N. N. Enken Alby nevnes 1624-25. Peder seilte med en kreiert på 15 lester (skulle 1614 til Rostock, fraktet av Hans Foutecker i Tunsberg).

 

En kort stund fra 1615 hadde en Anders A en part med i gården, men forsvinner. Var vel en sønn, sier Lorens Berg, men det er ikke bevist.

 

*

Jørgen Halvorsen. Bruker 1624-ca.50. (Sønn av Halvor Nordre Jare i Ramnes og N. N. Ølversdatter Hillestad i Våle).[1]

 

Jørgen Alby eier:

                                    1624                                       1649

Hette i Ramnes                                                          1 ½ pund smør (halve gården)

Grette i Våle               ½ pund smør


*

 

Peder Kristoffersen. Bruker ca. 1650-62. Trolig gift med N. N. Kristensdatter Fekja i Stokke.

Barn:

1.      Kristen Pedersen, født ca. 1660. Død 1731. På Glenne på Tjøme.

2.      Mads Pedersen. Kom til Burø på Tjøme.

3.      Kristoffer Pedersen. Fikk et bruk på Fekja i Stokke.

 

Det var disse tre mennene som lyste odel til Fekja, gjennom sin mor.

 

*

Alby

Del 1, fra ca. 1663 til 1724 +

 

 Jørgen Tryggesen, født ca. 1622. 42 år i 1664. Bruker ca. 1663-78. Bruker halve gården.

 

*


Kristen ca. 1678-90.

 

*

 

Ole Arnesen. Skifte på Alby 23. mars 1703. Gift (1) med Karen Sørensdatter. Gift (2) Åse Amundsdatter Årø i Sandeherred. Trolovet 22. mai 1694 i St. Laurenti kirke, Tønsberg, og gift (3) med Jøran Stillaugsdatter (Ottersti). Begravet ”Fer. 2 Nat. X.” 1724, 75 år gammel.

Barn i første ekteskap:

1. Sara Olsdatter, født ca. 1674. 29 år i 1703. Begravet Dom. post. Fest. Nat. X. fra Vestgården, 56 år gammel.[2] Gift med enkemann Erik Torbjørnsen Vestgården. To barn.[3]

2. Gunnar Olsen, født ca. 1678. 25 år i 1703. Se andre halvdel.

Barn i andre ekteskap:

3. Anders Olsen, født ca. 1688. 14 ½ år i 1703.

Barn i tredje ekteskap:

4. Sidsel Olsdatter, født ca. 1697. 6 år i 1703. Tvilling. Trolovet 9. februar og gift (1) 5. mars 1737 i St. Laurentius kirke i Tønsberg med Ole Ellingsen Ørsnes. Begravet 24. mai 1752, 94 år gammel. Skifte 2. april – 20. april 1751. Sissel ble gift (2) med garver Anders Bergstrøm. Skifte 31. august 1753 – 3. juli 1755. Ingen barn. Enkens brorsønn på skiftet 1751 var Ole Andersen Krika på Veierland.

     I 1727 finner vi følgende: ”Fest: Omnium Sanctor: Zidsell Olsdaatter fra Vejerland for lættfærdighed med Een Skoemager holdende til udj Tiømøe Annex paa dend gaard !! men nu bortrømt nafnl. Ole Olsen Bergen.

5. Åse Olsdatter, født ca. 1697. 6 år i 1703. Tvilling.

6. Anders Olsen, født ca. 1698. 5 år i 1703. Død 1747. Gift med Ingeborg Kristensdatter Tangen, født 1689 (26 år i 1715).  Død 1752, 64 år gammel. Kom til Krika.

 

Verger for barna i 1703 var: For den eldste Anders Olsen, landherren til gården Hr. Kristoffer Hansen (Oslebakke). For den yngste sønn, Jakob Gallis.[4] For de 2de minste pikebarn, Ole Bettum.[5]

 

Enken Jøran Stillaugsdatter drev gården til 1724. Partene ble trolig slått sammen.

 

Alby

Del 2, fra ca. 1663

 

Ola Knutsen, født ca. 1612. 52 år i 1664. Bruker ca.1663-90. Bruker halve gården.

Barn:

1.      Knut Olsen, født ca. 1652. 12 år i 1664.

 

*

 

Henrik Andersen, født ca. 1654. (52 år i 1706). Trolovet 18. november og gift (1) 28. desember 1686 på Nøtterøy med Anne Rasmusdatter. ”På Veierland” står det da. Skifte 19. oktober 1714 fra Alby på Veierland. Trolovet 24. juni og gift (2) 9. oktober 1717 på Nøtterøy med enka Tore Ellefsdatter på Søndre Holmen. Trolovet 9. oktober 1721 fra Oterbekk og gift (3) 5. januar 1722 på Nøtterøy med Ane Gundersdatter. Bruker av halve Alby på Veierland 1690-1721. Flytter til Oterbekk der han nevnes 1721-1722. Flytter så vekk igjen.

Barn i første ekteskap:[6]

1.   Anders Henriksen, født ca. 1688. 16 år i 1706. 26 år i 1714. Overtok gården. Se nedenunder.

2.   Karen (Kari) Henriksdatter, født ca. 1690 24 år i 1714. Trolovet 14. desember 1717 fra Alby og gift 22. mars 1718 med Lars Larsen Bergan på Nøtterøy?

      Barn:

1.      Anne Larsdatter, døpt på Nøtterøy 6. desember 1718. Far: Lars Larsen Alby.

3.   Lars Henriksen, født ca. 1694 12 år i 1706. 21 år i 1714

4.   Ragnhild Henriksdatter, født ca. 1696. 18 år i 1714. Trolig hun som begravet 11. mai 1766 fra Baasen i Stokke, 70 år gammel. Gift 5. desember 1726 i Sandeherred med Hans Gundersen Hjelmby Baasen. Begravet 11. mai 1766, 67 år gammel. Plassen Båsen lå under Vestgården på Veierland, Hvem er hvem her. Ta siden.

5.   Mari Henriksdatter, født ca. 1699 (15 år i 1714). Begravet 28. januar 1767, 71 år gammel. Trolig gift med Bent Kolbjørnsen, født 1703 i Sandsvær. Begravet 15. januar 1755, 52 år gammel. Kom til Petterød.

6.   Anne Henriksdatter, født ca. 1710. 4 år i 1714.

 

Alby, Stokke i Stokke 19.10.1714

Anne Rasmusd. død, em. Henrick Anders. Barn: 1. Anders Henrichs. 26 år. 2. Lars Henrichs. 21 år. 3. Karen Henrichsd. 24 år. 4. Ragnild Henrichsd. 18 år. 5. Mari Henrichsd. 15 år. 6. Anne Henrichsd. 4 år.

Brt. 45-3-8. Nt. 38-3-16.[7]

 

*

 

Gunnar Torsen, født ca. 1680. Begravet fra plassen Sand under Klåstad i Stokke 10. desember 1755, 75 år 5 måneder gammel. Gift. Eide en part i Hellesmo på Tjøme. Han er fadder fra Alby i 1733-1742. Gunder Alby er fadder. Likeså en unavngitt datter av Gunder Alby.

Barn:

1.    Kristoffer Gunnarsen, født ca. Trolovet 22. mars og gift 8. april 1743 med enken

Margreta Arvesdatter Sand (fra Melsomvik). Begravet 30. mai 1761, 46 år gammel. Skipper. På Sand. Bygde to skuter her: Margreta Lovise 1751 på 70 trelastlester; Emanuel 1758. Han utsteder mange pantebrev, så det knep vist med mynt. Delvis solgte han fartøyene, og da hustruen døde 1761, ble det holdt auktion paa huset, og Kristoffer flytter vekk (1780 eide han en kort tid halve Langø). Barn: Gunnar, Miken, Lovise, Maria Lovise.

2.   Anne Gundersdatter. Trolovet 17. juli og gift 21. august 1740 i Stokke med enkemann Kristen Pedersen. Se under Kjøholmen.

 

*

Kristoffer Hansen Oslebakke kjøpte Alby i 1702 av stiftamtmand Matias Tonsberg, men flyttet ikke hit. Derimot bodde datteren Susanna her, etterhvert gift med 3 menn.

 

*

 

Gunder Olsen Alby, født ca. 1678. 25 år i 1703. Se ovenfor. Begravet 1724, 46 år gammel. Gift med Susanne Kristoffersdatter Oslebakke.

Barn:

1.      Kristoffer Gundersen, født 1719. Nevnt i brorens skifte 1743.

2.      Anders Gundersen. Begravet 1743, 20 år gammel. Skifte 18. mars 1743.

3.      Olea Gundersdatter. Nevnt i brorens skifte 1743.

4.      Anne Margreta Gundersdatter. Gift 1767 med Ola Kristoffersen Kleppan.

 

Avskrift av Egil Theie Oppdatert: 20.10.2005 Side 2 av 89 AlbyVejerland 18.3.1743

Ungkar Anders Gundersen død. Mor Susanne Christophersd., g.m. Espen Alby.

Søskend: 1. Christopher Gundersen, m. 2. Olea Gundersd.. 3. Anna Margarethe Gundersd. 4. Halvbror Willem Hvid 12,5 år. 5. Halvsøster Margarethe Marie Willumsd. 6. Halvbror Jens Espensen 6 år. Se skifte 1731.

Gods: I Alby 8 mrk, smør 12 ½? Arv efter faren Gunder Olsen, død, sk. 1714 7/7.

Formynder for Olea og Anne Margarethe Gundersd.: deres halv-farbror Anders Olsen på KriegenVajerland. For de øvrige umyndige verget deres far Espen Jensen Moss boende her på Alby.[8]

 

Susanne Kristoffersdatter blir trolovet 6. desember 1724 og gift (2) 2. januar 1725 med Villum Johansen Hvidt. Ca. 1701. Død 1731, 30 år gammel. (Sønn til Johannes Kristensen Hvidt. Nevnt 1701. Død før 1739 og Margrete Guttormsdatter Temte, nevnt 1701. Død før 1739. Bragernes.) Skifte 15. desember 1731. Bruker 1725-1731. Han seilte med kreierten Susanna på 10 lester. Skiftet viser 475 rdl. i arvesum.

Faren, Johannes) Kristenssøn Hvidt, levde ved sønnens død og oppholdt seg på Veierland.

Barn:

1.      Margreta Maria Hvidt, døpt 1725. 6 ½ år i 1731. Ikke konfirmert i Stokke.

2.      Villum Villumsen Hvidt, døpt 1731. Konfirmert 1748. Gift med Katrine Maria Holch. Kjøpmann i Sandefjord. Bl.a. to barn i Sandeherred på Kamfjord og Hjertnes.

 

 

Alby, Stokke i Stokke 14. – 15.12.1731

Willem Johannesen Hvidt død. Enke Susanne Christophersd. tidl. g.m. Gunder Olsen, død, sk. 1724 7/7.

Barn: 1. Willem 8 år. 2. Mahrethe Maria 6,5 år.

Enkens barn i 1. ekteskap: 4 stk.: 1. Christopher Gunders. 2. Anders Gunders. 3. Olea Gundersd. 4. Anne Magrethe Gundersd. Avdødes far: Johs. Christensen Hvidt. Etter enkens 1. mand: Gods: 1) 1 pd. smør med anpart bygsel 37-2-0. Arv etter enkens søster, Ide Christophersd. 1730 12/12: 2) i Alby 1 23/49 mrk? med anpart bygsel 2-1-4. 3) i Kriegen på Veierland 48/49 med anp. bygsel 1-0-1. 4) i Oslebakken: hus efter samme dokument 1-3-0.

Tilst. gjeld til sammen: 1-3-20. Uviss gjeld: 46-3-8. Summa formue: 529-3-10. Summa gjeld: 54-3-10. Boets netto: 475-0-2. Løsøre 138-1-3. Huset ”Susanna” 300-0-0.[9]

 

Susanne Kristoffersdatter blir gift (3) 16. februar 1736 med Espen Jensen Moss (eller Fisker). Forlover 1743. Begravet 3. oktober 1783, 81 år gammel. (Sønn til Jens Larsen Fisher i Moss.) Skipper. Hadde ca 1750 en kreiert Susanna på 14 k. lester (senere 18). Etterhvert løste han til sig hele Alby, men pantegjelden steg stadig, og til sist ble gården solgt.

 

Barn:

1.      Jens Espensen, døpt 29. januar 1737. Levde på Alby 1768.

 

*

 

Løytnant Peter Nikolai Storch kjøpte ved auksjon i 1768, ca. 5 pund av skylden for 1300 riksdaler. Solgte året etter for 1700 riksdaler til kjøpmann Hans Thilligner i Tønsberg. Han løste til seg også resten av skylden, og ble eneeier, og hadde gården til sin død ca. 1780, men bodde ikke her. Blant hans gårdsbestyrere kan nevnes Hans Spar i 1770, tidligere gårdbruker på Kjøle, Nøtterøy.

 

*

 

Tor Davidsen født 1728 på Østre Førstad i Sandeherred. Gift (1) 1755 med Kari Hansdatter Søndre Fen, Stokke.  Ga 2200 riksdaler for hele Alby (med Håøya). Bruker 1781-1803,

 

 

 

Husmenn

 

1664.

Alf Halvorsen, født ca. 1614. 50 år i 1664, husmann og vandfør.

 

*

 

Kjø(l)holmen

Under Alby på Veierland. Også kalt Kjeholmen.

 

Lagt inn som egen gård på Vestfold-slekt.

 

*

 

Horperød på Nøtterøy var en tid husmannsplass under Alby. Se egen gård her inne.

 

Diverse

 

ALBY-OSLEBAKKE

 

Alby, Stokke 12.11.1736 Sk.pr. 5, fol 444b

Enke Anne Magrethe Sørensd. død, v. gift med Christ. Hansen Vejer sk. 1720. Hun bodde på Oslebakke men døde på Alby.

Barn: 1. Christen, m. gift, Oslebakke. 2. Helvig, død, vært gift m. Christen Erichsen Gadt, Bragernes, skifte 1730 12/8. Barn: a. Søren Christens. Gadt, 11 år. 3. Susanna g.m. Espen Jensen Moss, bor på Alby. Hendes forhen avdøde mann: Willem Jahnsen Alby. Auksj. på Oslebakke 1729 16/5. Gods: 1. Iflg. skifte 1720 på Hafnem ell. Oslebakke etter avd.’s forhen avd. m. Christopher Hans. Veier. I Alby 3 bpd. 20 4/7 bm. smør m. b. 144-2-13 5/7. 2. Iflg. skifte etter avdødes datter Idde Christophersd. I Alby 2 46/49 mrk. smør: 4-2-8 45/49. Tils.: i Alby 3 bpd. 23 25/49 mrk. smør m. bygsel og herlighet – for 149-0-22.

Brutto: 348-0-1. Netto: 229-3-2.

 

ALBY-KRIKA

AlbyVejerland, Stokke sogn 28.7.1742 Sk.pr. 6, fol 444

Paul Helgesen død, g. Marthe Jacobsd.

Søskend: 1. Jon Helgesen, død, barn: a. Nils Jonsen dragon. b. Christen Jons. 2. Arne Helgesen død, barn: a. Idde Arnesd. b. Helge Arnesen soldat.

Brutto: 27-2-22. Netto 14-0-16.[1] Da han bygslet gården 1624, sies han at være søn av Halvor Jaren

[2] Feilskrevet Kari Olsdatter i Lorens Bergs Stokkebok.

[3] http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20070325350263.jpg. Erik Torbjørnsen angående en plass under Melsom. 

[4] Kanskje gift med søster til Jøran, da han har barna: Anne 1686, Barbro 1689, Stillaug 1690.

[5] Det er Ole Olsen Bettum i Våle.

[6] Det nevnes to sønner til, som jeg ikke finner kilden til: Ola Henriksen og Nils Henriksen

 

[7] Sk.pr. 1, fol 518 a

[8] Sk.pr. 6, fol 519

[9] Sk.pr. 5, fol 185b