Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

Havna - Oslebakke

På Veierland

 

I 1593-1633 står det Havna – Haufna. Oslebakke.

 

 

B r u k e r e

 

Ellev i 1590-aarene.

 

*

 

Lars Andersen. Nevnt som bruker 1605-40, kom hit fra Gile.

 

*

 

 

Mattis Havna. ca. 1640-62.

 

*

 

1664.   Anders Andersen, født ca. 1626. 38 år og bruker halve gården, 2 pd smør.

            Anders Tygesen, født ca. 1632. 32 år og bruker halve gården, 2 pd smør.

 

*

 

 

Søren Torsen. Død rundt 1695. (Sønn til Tor Sørensen Langø.) Gift med Idde Evensdatter Sogn i Lardal. Begravet 21. januar 1726, 96 år gammel. (Datter til Margrete Ellevsdatter Årholt i Stokke.)

1684 kjøpte han Oslebakke og ble selveier. Ellers drev han med gjestgiveri og seilas. Søren arvet med sin kone flere gårdparter, bl.a. 16 lispund i Teien.

Skifte på Oslebakke 18.oktober 1714, 18. september, 10. oktober, 7. november, 8. november og 9. november 1715. Hvori medregnet jordegods (i brutto): Hafnen med Oslebakke 2 b? smør m.b. Kjøpt 21.6.1684 for 100 rd. 2.1.1701 ga enken sin svigersønn Christopher Hansen 1 b? smør m.a.b. i Oslebakke. Brt. 194-1-11. nt. 37-1-11. Pårørende: Søren Hærland, Iddes svoger.[1]
Barn:

1.      Gjert Sørensen. Kom til Brekke i Tjølling.

2.      Anne Margretha Sørensdatter. Gift med Kristoffer Hansen Weier

 

*

 

Kristoffer Hansen Weier. (Trolig sønn til Hans Paulsen, født ca. 1658 (51 år i 1709) fra Vestre Oterbekk. Begravet 10. desember 1738, 81 år gammel. Gift (1) med N. N. Begravet 14. februar 1711, 62 år gammel.) Død cca. 1720, ca. 60 år gammel. Gift med Anne Margretha Sørensdatter Havna. Begravet 1736. Bodde de siste årene på Alby Han synes av og til at ha kaldt sig Weier. Ved giftermålet fikk han løfte av svigerfaren på halve jordveien, men ikke dokumentert. Kristoffer bygde da hus i Oslebakke, heter det. I 1701 gir svigermoren ham skjøte på halve gården, resten beholdt hun. Men Kristoffer har jord nok likevel, for han eide både Alby og Krika, og i alle fall Krika drev han selv.

Barn:

1.      Kristen Kristoffersen. Overtok gården. Se nedenunder.

2.      Herman Kristoffersen. Det må være han «Hans sønn, begravet 29. september 1730»

3.      Susanna Kristoffersdatter. Alby. Gift (1) med Gunnar Olsen Alby. Begravet 1724, 46 år gammel. Gift (2) 1725 med Villum Johannesen Hvidt. Begravet 1731, 30 år gammel. Gift (3) med Espen Jensen Moss (eller Fischer).

4.      Helvig Kristoffersdatter. Trolovet 23. mai og gift 3. juli 1720 med skreddersvend Kristen Eriksen Gadt. Bodde på Bragernes.

Barn:

1.      Søren Kristensen Gadt. 11 år i 1736

5.      Inger Kristoffersdatter. Begravet 6. juni 1729, 24 år 7 måneder 9 dager gammel. Blind og krøpling.

 

*

 

Kristen Kristoffersen. Gift (1) 1722 med Helvig Hansdatter Sandø, Tjøme. Gift (2) 1735 med Ellen Maria Nilsdatter Perbøl. Begravet 1741, 26 år gammel. (Trolig datter til skipper og borger i Kristiansand, Nils Pedersen Perbøl fra Danmark, og Maren Kristoffersdatter.)[2] Søster Margrete på Svensrød. Gift (3) 1743 med Anne Larsdatter (Søster til Nils Larsen Østgården på Hvasser). Da Kristen måtte skifte tre ganger, ble han ikke en velholden mann. Var vist smaaskuteskipper, for han sælger 1741 fartøiet "Det forgyldte Anker" paa 8 lester til Mats Bruun i Tønsberg. Bruker 1722-1766.

Barn i første ekteskap:

1.      Helvig Kristensdatter, døpt 1723. 12 år i 1735. Gift med Hans Danielsen. Bosatt i Sponvika ved Fredrikstad 1766.

2.      Rønau Kristensdatter, døpt 1725. 10 år i 1735. Gift med Johan Møller i Sponvika.

3.      Ida Eline (Edeline) Kristensdatter. 8 år i 1735. Gift 1755 med los i Kjerringvik, Hans Eriksen Grøn d.e.

4.      Kristoffer Kristensen. 5 år i 1735.

5.      Herman Kristensen, døpt 4. september 1733. 1 ½ år i 1735.

Barn i andre ekteskap:

6.      Helvig Maria Kristensdatter, døpt 26. desember 1736. Gift med Lars Tørgalsen i Fredrikstad.

7.      Nils Kristensen, døpt 25. november 1738. Tvilling. Overtok gården.

8.      Kristoffer Kristensen, døpt 25. november 1738. Tvilling. Bodde 1766 i Sponvika.

Barn i tredje ekteskap:

9.      Hans Kristensen, døpt 16. august 1744. Gift 22. oktober 1776 i huset på Oslebakke på Veierland med Kristine Hansdatter, døpt 22. september 1751 fra Brevikbugta. Konfirmert fra Bugta 6. mars 1768 i Nøtterøy kirke. Død 1792, 38 år gammel.  En stund på Oslebakke, før de flyttet til Bugta. De var ”Nestsøskenbarn” (tremenninger) står det og måtte søke om kongens tillatelse til å gifte seg. Det gir oss opphavet til Hans farfar, Kristoffer Hansen Weier.

Barn:

1.      Kristen Hansen, døpt 17. oktober 1779 fra Bugta.

2.      Hans Hansen, døpt 14. august 1792 fra Oslebakke.

Kristoffer                   Lars N. N.                              Halvor Olsen              Anders Iversen

Hansen                       ~ Anne                                   Østre                           Brevikbugta

Weier/                        Jakobsdatter                           Gunnestad                  ~ Gunhild

Oslebakke                  Østre                                      ~ Anne                        Hansdatter

~ Anne                        Kamfjord i                              Jensdatter                   Nesbryggen

Sørensdatter               Sandeherred                           Østre                           under

Oslebakke                                                                  Gunnestad                  Nordre Nes

      I                                        I                                              I                                  I

Kristen                        Anne Larsdatter                     Hans Halvorsen          Kari Andersdatter

Kristoffersen              (søster til Nils                         Holm i                         Brevikbugta.

Weier/                         Larsen Øst-                            Brevikbugta

Oslebakke                   gården, Hvasser

 

                        I                                                                                             I

Hans Kristensen Oslebakke                           ~ 1776             Kirstine Hansdatter Brevikbugta

                                                           Nestsøskenbarn/

                                                           Tremenninger.

 

10.  Henrik Kristensen, døpt 18. november 1747.

11.  Ellen Marie Kristensdatter, døpt 6. mars 1751.Gift 1771 med Engvald Pedersen fra Sande.

 

 

Oslebakke i Stokke ”Hafnemb elle Osle Backen” 12.8.1735

Helvig Hansdtr. død, g. Christen Christophersen.

Barn: 1. Christopher Christensen 5 år. 2. Hermand Christensen 1 ½ år. 3. Helvig Chr.dtr. 12 år. 4. Rønau Chr.dtr. 10 år. 5. Ide Eline Chr.dtr. 8 år.

Enkem. far: Christopher HansenVajer, død – skifte 27.11.1720. Enkem. mor Margareta Sørensdtr. Enkem’s søstre: Helvig og Inger. Enkem’s søster: Ide, død skifte 12.12.1830 (må være 1730, min anm.) Avdøde Helvig Hansd’s bror: Jacob Hansen Sponvigen ved Fredrikstad.

Boets løsøre 164-2-17. Boets gods: 400-0-0. Gods: I Alby og Havnemb tils. 400 rdl.

Gods: 1. Arvetomten Havnemb gaard med sine ved stranden Oslebakken paastaaende Huuse (spesifisert i protokollen): Adkomst: skifte etter enkemannens far 27-28.11.1720 – 1 broderlodd: 12 351/800 mrk. smør med anpart bygsel – udj husene? 54-1-16. 2. Kjøpebrev fra sin søsters mann Christen Erichsen fra Bragnes – på hendes anp. i huset – 14-1-4. 3. Iflg. Kontrakt 2.3.1729 tilkommer Enkemannen sin avdøde og forsørgede søster Inger Christophersd’s arv i husene – 14-1-4. 4. Skjøte 14.2?.1729 fra moren: Odels og åsetesretten: 1 ½ lpd. smør + anp. huse-: 130-0-0. 5. Avdøde søster Ide – dels arv – dels kjøpt 14-1-4. Tils. Arvetomtenb Hafnembs skyld: 2 bpd. smør. med husene på stranden: 217-2-4. 6. Ved overenskomst med moren – fått iflg. kontrakt – ”bedre kjøb paa strandhusene end i forrige skifte er taksert, nyt 72 ½ rd – Blir naa tils. 300 rd. 7. I AlbyVæjerland : Tils. 1 bpd 23 1/49 mk: 79-0-8? (Står: Ble taksert for 100 rdl over, gjelder dette nr 7 eller nr 6, min anm). Arv etter faren – skifte 28.11.1720: 20 4/7 mrk. for 32-0-14. Smør med bygsel. 8. Skjøte 6.7.1729 fra sin søster Helvigs mann Christen Erichsen: 11 37/44 mrk. som 24 rdl. 9. Iflg. Kontrakt er enkemannen tilfalden sin søster Inger Christophersd’s arv etter hennes far og søster ide: 11 37/4(?) m. for 18-1-10 + arv som er tilfalden ham etter Ide: Gods for 4-2-18.

Boets netto: 482-2-2.[3]

 

 

Oslebakke eller Havnen i Stokke 3-4.2.1740 og 8.2.1742

Ellen Marie Nilsdtr. Perboel død, g. Christen Christophersen, g.1.g. Helvig Hansd, død, sk. 12.8.1735. Barn i 1ste: Se skifte 1735. Barn i 2net: 1. Nils Christensen 3 år. 2. Christopher Christensen 3 år. 3. Helvig Marie Christensd. 5 år.

Gods: I Alby: 125-0-0 – 1 bpd. 23 37/39 m. Gods I Alby: 64-1-3 3/7: 1-5 341/400 M. Gods I Hafnen eller Oslebakke: 192-3-10 2/7: 1-6 6/7 mrk. smør med bygsel. Løsøre: 172-2-0 (a? 8.2.1742. Skuter 195-0-0 (a? 8.2.1742. Skuter kaldt: ”Det forgylte Anker”.

Ved skifte 8.2.1742: Brutto: 750-0-17 5/7. Til deling: 205-3-17 5/7.

Tils. boets formue inkl. gods: 750-0 (Ved skifte 1740: 630-3-10 5/7)

Avskrift av Egil Theie Oppdatert: 20.10.2005 Side 49 av 89 ”Auksjonens penger hos arvingene indestaaende”: Hos Enkemenaden 87-3-23. Hos datteren Helvig 2-2-3. hos datteren Rønnov 0-1-14. Hos andre tils. 36-1-0. (Tils:) 127-0-16. Og resten Contant som compl. auksj.sum: 363-1-12. Der gjør: 490-2-4. Boets gjeld: 544-1-0.

Ad skifte etter Ellen Marie Nielsdtr. Perbóel som ble foretatt 2 g. – 1740 – og 1742 siste gang ved auksjon. 1.g. Løsøre 145-0-10. Skuter: 160-0-0. Gods i Hafnen: 192-3-10 2/7: 1 bpd. 6 6/7 Mrk. = (192-3-10 2/7). Gods i Alby: 138-3-14 3/7: 3 bpd. 5 134/203 MRK. = (138-3-14 3/2).[4]

 

*

 

Nils Kristensen Weier, døpt 25. november 1738. Begravet 1779. Skipper og gjestgiver. Gift 1766 med Anna Katarina Pedersdatter fra Sandefjord. Begravet 1815, 78 år gammel. På slutten eide han briggen Imanuel som takseres til 800 riksdaler.

Barn:

1.      Elisabet Matea Nilsdatter, døpt 17. september 1769. Begravet 1. april 1780, 10 år gammel.

2.      Inger Maria Nilsdatter, døpt 31. desember 1771. Gift med Anun Schrøder. På Oslebakke.

3.      Kristen Nilsen, døpt 3. april 1776. På Oslebakke.

4.      Maren Nilsdatter, døpt 10. oktober 1778. Gift med Anders Andersen. På Oslebakke.

 

Nils Weiers enke beholdt gården til 1800, da hun delte den mellom barna. Hun fortsatte også med gjestgiveriet og som skipsreder. I 1797 selger hun til Anders Lorentzen i Tønsberg skipet Eneste Søster for 4100 riksdaler. Det målte 71 k. lester.[1] Sk.pr. 2, Fol. 290a

[2]  Per Nermo “Nordic Genealogy Site - http://www.nermo.org/  (http://www.nermo.org/slekt/d0030/g0000032.html#I33573)

[3] Sk.pr. 5, Fol. 394

[4] Sk.pr. 6, Fol. 386B