Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

Vestgården

 

Tjøllingpresten rådde bygslen.

 

B r u k e r e

 

Kjell Vestgården. 1590-årene og ennå 1605.

 

*

 

Hans Vestgården. Nevnt ca. 1610-1614.

 

*

 

Harald Vestgården. Ca. 1624-36.[1]

 

*

 

Tord Vestgården. Ca. 1635-47. Gift. 1645. Koppskatten, Tord Vestgården og hans kvinne.

 

Skattematrikkelen Vestfold 1647.

 

Barn

1.      Hans Tordsen, født 1640. 24 år i 1664 og kalles sønn av undernevnte Kristoffer Rasmussen.

 

Enka har altså blitt gift igjen med Kristoffer Rasmusen, født ca. 1621. Bruker ca. 1650-80.

I 1664.er han 43 år og bruker hele gården

 

*

 

Erik Torbjørnsen. Ble ca. 70 år gammel. (Sønn til Torbjørn Pedersen Tangen og Anne Jonsdatter Ottersti fra Tjøme.) Gift (1) med Eli Pedersdatter Lågerød i Stokke. Begravet 1709. Gift (2) med Sara Olsdatter Alby. Begravet Dom. post. Fest. Nat. X. 1730, 56 år gammel. Bruker ca. 1680-1720.

Barn i første ekteskap:

1.      Abraham Eriksen. Død før 1744.. Bodde kanskje på Strømsø, der enka bor.

2.      Lars Eriksen. Nevnt 1709 Dør ung.

3.      Anne Eriksdatter. Skal ha levd ugift sier bygdeboka, men dette må være henne som ble gift 11. juli 1717 i Stokke med Kristen Pedersen Tangen (Tokenes). Hun ble begravet 23. oktober 1721 fra Tangen, 45 år 2 måneder gammel. En sønn Peder Kristensen.

4.      Berte Eriksdatter, født ca. 1679. Begravet 12. desember 1743, 64 år gammel. Trolovet 10. mars og gift 10. juli 1723 med Nils Guttormsen Ramsum.

5.      Trine Eriksdatter. 24 år i 1709. Begravet 6. november 1760 fra Melsomvik, 77 år gammel. Gift 26. juli 1722 med Ole Hansen i Melsomvik.

6.      Mari Eriksdatter. 18 år i 1709. Trolig ugift.

Barn i andre ekteskap:

7.      Peder Eriksen. Begravet D: Dom. post. Fest. Nat. X, 18 år gammel «ringere enn 7 uker».

8.      Eli Eriksdatter. Trolovet 23. oktober og gift 13. november 1738 med Guttorm Didriksen Burø på Tjøme. Døpt 29. september 1714. Begravet 4. februar 1752. Se nedre Buerstad.

 

Vestgaarden, Stokke i Stokke 4.3.1709

(Westgaarden paa Waierland)

Ellen Pedersd. død, em. Erich Torbiørnsen.

Barn: 1. Abraham Erichsen. 2. Lars Erichsen. 3. Anne Erichsd., 31 år. 4. Berte Erichsd. 29 år. 5. Trine Erichsd. 24 år. 6. Mari Erichsd. 18 år.

Barnas nestsøskendebarn var Lars Undelstved.[2]

 

Vestgården Stokke (På Veierland) 23.2.1731

Peder Erichsen død, umyndig.

Avdødes arvinger: 1. Fullsøster Ellen Erichsd., ugift, hjemme på Vestgården. 2. Halvbror Abraham Erichsen, fullmyndig, boende på Strømsø. 3. Halvsøster Anna Erichsd., død, hennes etterlatte sønn: 1. Peder Christensen 9 år. 4. Halvsøsteren Berthe Erichsd., g. Niels Guttormsen Ramsun av Skjee anneks. 5. Halvsøsteren Thrine Erichsd., enke, bor i Melsom. 6. Halvsøsteren Maren Erichsd., ugift, tilholdende på Ramsum.

Avdøde Peder Erichsens mor: Sara Olsd., død. Han overlevde hennes død. (Iflg. skifte fol. 58, men der kalles hun Karen Olufsd.!). Ellen Erichsdatters morbror: Anders Olsen Kriken. Peder Christensens halvbror (og formynder) Herman Christensen Tangen.

Brt: 13-3-6. Nt. 9-2-8.[3]

 

Sara Olsdatter (som senere kalles Karen) ble trolovet 28. oktober og gift (2) 8. desember 1721 med Nils Olsen Døvle. Bruker 1721-1753. Ingen barn. Nils var bror av Pål Jonsen Sjuerød.

 

Vestgaarden, Stokke (På Veierland) 23.2.1731

Karen Olufsd. død, g.1. Erich Torbiørnsen, død, g.2. Niels Joensen, gjenl.

Barn: 1. Peder, 18 år, død ca 8 dager etter moren. 2. Ellen, 21 år, ugift, hos stefaren. (understr. = neste ektesk, min anm). Ingen i 2. ekteskap.

Avdøde kvinnes bror: Anders Olsen på Kriken på Veierland. Myndlingens halvsøsters mann: Niels Guttormsen Ramsun av Skjee anneks.

Brt: 111-0-0. Nt: 23-2-11.[4]

 

Nils Jonsen ble gift (2) 26. mars 1731 med Inger Davidsdatter Soli i Sandehered. Skifte 6. mai 1733. (Datter til David Trulsen Soli og Randi Pedersdatter. Ingen barn.

 

Vestgården på Veierland, Stokke 6.5.1733

Inger Dafvidsdtr. død, g. Niels Olsen.

Ingen barn.

Avskrift av Egil Theie Oppdatert: 20.10.2005 Side 71 av 89 Avd’s mor: Randi Pedersd., enke etter Dafvid Trugelsen, Solie i Sandeherr. boende. Søskend: 1. Hans, m., dragon. 2. Rasmus, m., Solie i Sandeherred. 3. Helvig, g.m. Peder Gunnuldsen Haufland. 4. Anne, 33 år, tj. på Haugene. 5. Pernille, ug., tj. på Sand. Barnas Farbror: Helge Haugen.

Åbol på hus: 29-0-3.

Brutto: 88-0-5. Netto: 15-3-6.[5]

 

Nils Jonsen trolovet 25. oktober og gift (3) 16. november 1733 med Al Kristensdatter, født ca. 1709 på Fekja i Stokke. Begravet 16. april 1783, 78 år gammel. (Datter til Kristen Pedersen Fekja og Kari Hansdatter.)

Barn:

1.      Sara Nilsdatter, døpt 5. januar 1735. 18 år i 1753. Gift 1786 med enkemann Markus Pålsen Skjerpe, Nøtterøy. Se under.

2.      Peder Nilsen, døpt 26. februar 1737. 16 år i 1753. Trolovet 14. september og gift 18. november 1782 Gunhild Guttormsdatter Ask. Se under.

3.      Kristen Nilsen, døpt 13. oktober 1739. 13 år i 1753. Konfirmert 1755, 18 år gammel.

4.      Jonas Nilsen, døpt 31. oktober 1742. 10 år i 1753. Konfirmert 1760 i Skjee kirke, 17 år gammel.

5.      Inger Nilsdatter, døpt 5. januar 1746. Begravet 9. februar 1746, 5 uker gammel.

6.      Hans Nilsen, døpt 4. mars 1747. 6 år i 1753. Konfirmert 1764 i Arnadal kirke, 17 år gammel.

7.      Anne Katrine Nilsdatter, døpt 16. desember 1751. 1 ½ år i 1753. Konfirmert 1767 i Arnadal kirke, 16 år gammel.

           

Als mor Kari Hansdatter, bor med sin tredje mann Hans Asgautssøn, på Vestgården. Hun ble begravet 14. mars 1755 fra Vestgården, 76 år gammel.

 

Vestgården – Stokke i Stokke 11.9.1753

Niels Joensen Westgaarden død, e. Ahl Christensdatter.

Barn: 1. Peder Nielsen 16 år. 2. Christen Nielsen 13 år. 3. Jonas Nielsen 10 år. 4. Hans Nielsen 6 år. 5. Sara Nielsdatter 18 år. 6. Anne Catrine Nielsdatter 1 ½ år.

Tilstede: Barnas morbroder Christen Jespersen(!) Rachewigen af Stoche og enkens stædfader Hans Asgoutsen Vestgården.

Vølen, Skjee i Stokke (Wølen søndre) 24.2.1706 Sk.pr Brutto: 64-3-8. Netto: 47-3-13.[6]

 

Nå deles gården.

 

Første halvdel

 

Enken Al beholdt bygslen på denne parten til sin død 1783. Så ble den bygslet av Kristoffer Schøyen i Bogen som hadde den til underbruk 1784-1803, da han døde.

 

 

Andre halvdel

Den ble bygslet av

 

Tor Kristoffersen. Begravet 11. mai 1775, 35 år gammel. Fra Tveitan i Sandeherred. Trolovet 2. januar og gift 15. mars 1767 med Sara Nilsdatter Vestgården.

Barn:

1.      Nils Torsen, døpt 23. mai 1768.

2.      Karen Maria Torsdatter, døpt 13. desember 1773.

 

Nå ble denne delen delt opp i to parter:

 

Part 1. Markus Pålsen. Bruker 1788-1829. Var fra Skjerpe på Nøtterøy. Døde 1829, 69 år.

Gift 1786 med Barbra Eliasdatter Sevik. Død 1819, 59 år. 6 barn.

Part 2. Peder Nilsen Vestgården. Bruker 1786-95. Se ovenfor. Gift 1782 med Gunhild Guttormsdatter Ask. Død 1788.[1] Jeg mener det står Tarald i kildene.

[2] Sk.pr. 1, Fol. 337a

[3] Sk.pr. 5, Fol. 61b

[4] Sk.pr. 5, Fol. 58

[5] Sk.pr. 5, Fol. 292B

[6] Sk.pr. 7, No. 51, Fol. 448